Zorana Stanojević – Drugo lice Saturna

Iako se za Saturna vezuju ne baš laskavi epiteti, kao su «malefik», «nosilac karmičkih dugova», «mučitelj» i slično, njegov uticaj se može posmatrati i iz drugog ugla. Kao što je čaša za pesimistu poluprazna, ta ista čaša je optimisti polupuna. Tako, pogled na Saturna ili njegove tranzite preko natalnih osetljivih tačaka može biti tumačen iz pozicije osobe koja se opire njegovim lekcijama ne prepoznajući značaj ograničavajućih faktora ili iz pozicije onih, koji su se potrudili da sopstvenom introspekcijom osveste uzroke ograničenja.

Natalna kuća u kojoj je položen Saturn opisuje područje života u kome se oseća određena ograničenost, ukočenost, sputanost i najčešće strah, a sa tim i bol. Baš usled ograničenja, kada u stvari nastaje svest o toj oblasti, prikazuje se njegova najveća uloga ili lekcija. Nedostatkom nečega stvaramo svest o tome, pa tako, ako pojedinac nije spreman da primi poruku i samoinicijativno dospe do te skrivene istine, iznova će se suočavati sa ograničenjima. Međutim, ima i onih koji veoma rano spoznaju njegove zahteve te usklađujući se sa njim uvode red, odgovornost, disciplinu i sistematičnost u oblast kuće kojom vlada oslobađajući se tako njegovih stega.

Dešava se da područje života koga poseti Saturn, a naročito oblast gde je njegova natalna pozicija, biva obuzeto okolnostima ili se u njemu dešavaju situacije veoma bolne po pojedinca, a opet tako teško spojive sa njegovom slobodnom voljom ukazujući na razloge zbog kojih ga nazivaju gospodarem sudbine. Osoba prolazi kroz njoj strane i često traumatične događaje ne uviđajući da su to u stvari prilike za rad na sebi. Iz ugla karmičke astrologije, ovo su okolnosti na kojima je osoba nekada davno pala na ispitu. Takođe, može se reći da su to dugovi predaka koji su nespretno, ishitreno ili nasilno reagovali u sličnoj situaciji.

Učitelj – mučitelj je još jedan naziv za Saturna, pri čemu se misli na bolne periode u kojima se osobi čini da je u bezizlaznoj situaciji te joj ništa drugo ne preostaje nego da posegne za skrivenim, potisnutim snagama unutar sebe istovremeno sagledavajući sopstveni potencijal. Ta samospoznaja postaje nemerljiva nagrada za nešto što bi trebalo da bude najnormalnija potreba svakog od nas, a ipak izgleda da mnogi beg od samih sebe doživljavaju kao utočište. Izgleda da je mnogo lakše uporno prepričavati kako je sudbina surova, igrati posve nesvesno ulogu večite žrtve, savijati se pred sve većim ograničenjima i na kraju odustati od najvećeg blaga – samog života.

A šta je potrebno da bi se stvari odvijale u potpuno suprotnom smeru? Samo ISKRENOST i PRIHVATANJE!

Saturnom su prikazane starije osobe, koje su u našim očima autoritet, kojima nije lako prići ili je pak to neko ko nameće svoju volju sa distance nemajući sluha ili uopšte volje da se bavi našim emocijama. Takođe, to je veoma često osoba čija pojava, ophođenje ili pozicija izazivaju strah kao zametak svih ostalih blokada. Najčešće je to jedan od roditelja, staratelja ili osoba iz bliske detetove okoline, jer koren svega je u detinjstvu ili bolje rečeno u određenim periodima razvojnog procesa ličnosti, te prema tome dešava se da razvoj na nivou ličnosti i njene slobodne volje bude zamrznut u tom periodu. Godine prolaze, okolnosti se menjaju, a određene situacije se neminovno ponavljaju…postajući kamen spoticanja, iznova hraneći narastajući strah. Koliko puta ste čuli osobu da kaže opet mi se desilo to i to…izgleda da mi je to sudbina!? To i jeste njegova sudbina koja ga iznova podseća da je došlo vreme da se zapita čime je sam doprineo ili kojim porukama je okrenuo leđa. Svaka okolnost iziskuje neku reakciju. Upravo u tome leži uzrok Saturnovih lekcija. Nekadašnje naše reakcije koje su bile na nivou nesvesnog (na nivou Marsa) danas dolaze na naplatu u obliku suočavanja sa Saturnom. Pa zar to nije suočavanje sa sopstvenim izborima i zašto je to onda toliko teško?

Taj proces nije lak, nije brz, a nije ni bezbolan, što ga kvalifikuje u kategoriju pogodnu za izbegavanje. Ipak, ako se ta ograničenja prihvate kao put ka drugim mogućnostima onda postaju dragocenost. Mudri ljudi kažu: ako se jedna vrata zatvore, negde se druga otvore. Međutim, u procesu formiranja slobodne volje prihvatanje spoljnih ograničenja otvara mogućnosti rada na sebi čime se oslobađa unutrašnja tenzija, jača samopouzdanje i otkriva sopstveni potencijal. Tada se doseže najveće blago skriveno unutar nas samih.

Možda je prvenstveno potrebno objasniti pojam slobodne volje koji je čini se, usled propalih pokušaja jednostavno zamenjen bahatošću, nemarom, neodgovornošću i javašlukom i to prvenstveno prema sebi, a potom i okolini. Slobodna volja je stanje svesti pojedinca pri čemu je osoba ispunjena samopouzdanjem, unutrašnjim mirom i dubokom verom da njeno postojanje i činjenje ima smisla. Rezonovanje, činjenje i emocije su usklađene sa visokim nivoom samopoštovanja prema sebi i drugima. Slobodna volja je zapravo kamen temeljac ili veoma čvrsta osnova koja kao i svaki temelj nije sam po sebi zanimljiv, a ni neobičan. Njegova uloga se ističe u momentima kriza, vetrova, potresa i neočekivanih obrta. Tada dobri temelji čuvaju armaturu ličnosti ne dozvoljavajući joj da se bespovratno uruši. Tako i Saturnovi uplivi ne trpe površnost, nemar ili inat već uporno i strpljivo stežu pojedinca usmeravajući ga u neminovnost od koje panično pokušava da pobegne. Ako se prepusti i disciplinovano prihvati introspekciju koja se nameće, otvaraju se vrata spoznaje da je svako odlaganje istog bilo besmisleno. To je u stvari priča o suočavanju sa sopstvenim strahovima. Jednom kada se pojedinac suoči sa baukom shvata da je senka bila mnogo veća od samog prikaza.

I stoga, kada se Saturn ušeta u neko polje vašeg života nemojte pitati šta će Saturn vama uraditi, već se zapitajte koliko toga možete učiniti za same sebe.

Categories

Recent Posts