Viljamas Morisas – Profesionalumas, galia ir valdžia astrogramoje

Astrologijos ir galios prigimtis yra dvi sritys, kurios mane domina jau daugelį metų. Šiame straipsnyje tyrinėju bendras archetipines planetų vaizdinių paskirtis ir jas įpinu į šiuolaikinius veikalus apie valdžią ir profesionalumą. Kadangi kadaise mokiausi pas Marion March, vertinu pagrindus (1), todėl šiame straipsnyje apsiribosiu 7 pagrindinėmis  septenerio planetomis ir transpersonalinėmis Urano, Neptūno ir Plutono planetomis.

Šiuolaikiniai astrologai raktažodžių galią priskiria Plutonui. Dažnai čia vyksta makiaveliškos intrigos, susijusios su slaptumu ir kitų žlugdymu. Tačiau būna ir paprastesnių formų. Pavyzdžiui, Saulės galia –  būti, skleisti šviesą ir kurti aiškų matymą. Žinoma, Jupiteris, kilniaširdis ir atsidavęs tėvas, ir Saturnas, griežto atpildo archetipas, taip pat yra galios konstruktai šiuolaikinėje psichikoje.

Saulės energijos, kaip galios energijos, dažnai pristatomos ir vertinamos per lyderystės idėjas. Tam yra svarių priežasčių, nes disciplinos įtaka gali būti įgyvendinama per profesionalumą ir lyderystę(2) . Be to, galios ir įtakos jausmas, kurį turi profesijos atstovas, gali turėti įtakos jo, kaip žmogaus, buvimui ir gebėjimams.

Pakopinis tobulėjimas yra aktualus galios, etikos, moralės ir gebėjimo daryti įtaką kitiems bruožas. Šiame straipsnyje nagrinėjama galios ir pakopų teorija kaip astrologijos vystymosi priemonė. Lyderystės autorė Džanet Hagberg (Janet Hagberg) susintetino pakopų modelį, skirtą asmeniniam tobulėjimui  nustatyti santykyje su galia. Ji aprašo šešias pakopas, suskirstytas į dvi dalis – vidinę ir išorinę(3). Naudojau jos modelį, kad sukurčiau šio straipsnio struktūrą.

Galios pakopų taikymas yra vertingas dėl kelių priežasčių. Gebėjimas įvertinti kliento asmeninės galios lygį gyvenime gali lemti svarbias sąveikas konsultacijų metu, kurios turi lemiamą reikšmę. Savo pakopos žinojimas gali turėti įtakos gebėjimui gydyti tiek asmeniniu, tiek socialinių sistemų lygmeniu.  Taip pat ir mokytojui gebėjimas įvertinti besimokančiojo galios pakopą gali turėti įtakos tam, kaip vyksta sąveika, taip pat mokymosi partnerysčių pasirinkimui klinikoje ir klasėje(4).

Galios pakopa Įvadas

Be akivaizdžių nuorodų į galios pakopą pagal evoliucinę būstų schemą, naudoju planetų nuorodas ir idėjas, susijusias su konkrečiais būstais. Prieš pradedant nagrinėjimą, kiekvienai pakopai linijiniu būdu priskiriami 2 būstai .1 ir 2 būstai –  1 pakopa, 3 ir 4 būstai – 2 pakopa ir t. t., kol paskutinėje 6 pakopoje pasiekiami 11 ir 12 būstai  – savotiškas išsilaisvinimas, jei ne įkalinimas ir pasiaukojimas. Pereiname prie praktiškesnės, patirtimi pagrįstos ir praktiškesnės schemos nei ši linijinė forma.

3 vidinės pakopos

Vidinės galios pakopos išsivysto per apmąstymus, kuriuos sustiprina Mėnulio ir Merkurijaus įtaka, o retrogradinis Mėnulis suteikia ypatingų apmąstymų galių. Tuomet nagrinėjame galią kaip savitikslę , kai stiprūs Saulė, Marsas arba 10 būstas,  ir galią per išmintį, kai stiprūs 9 būstas  ir Jupiteris. Šioje antroje kelionės pusėje gebėjimas veikti integruojamas su gebėjimu mąstyti. Vidinė galia kyla iš mūsų vidinio “aš”, sielos, giliausių vertybių ir yra labiau susijusi su tuo, kas iš tikrųjų esame ir kokie yra mūsų gyvenimo tikslai. Kai šios pakopos aktyvios, savo darbe randame prasmę ir pašaukimo jausmą, tyrinėjame savo vidines aistras, taip sukurdami ilgalaikį poveikį, kurio šaknys glūdi sąmonėje, bendruomenėje ir tarpusavio ryšiuose.

3 išorinės pakopos

Išorinės galios pakopos rutuliojasi taip: bejėgiškumas (1, 12 būstai, silpnas Mėnulis, silpna Saulė), galia per asociacijas (7 ir 11 būstai, Jupiteris ir Saturnas), galia per pasiekimus (10 būstai, Saulė, Marsas). Žmonės, esantys pirmųjų trijų pakopų gale, gali sutelkti išteklius, siekti tikslų, valdyti žmones, siekti, kad viskas vyktų, ir užsidirbti pragyvenimui. Pastarasis kompetencijos etapas dažnai laikomas profesinių gebėjimų viršūne.

 

Pakopa po pakopos

1 pakopa  – bejėgiškumo jausmas. Asmuo gali jaustis įkalintas, nesaugus ir priklausomas, žema savivertė (pažeista  Saulė arba Marsas,  sunkūs Saturno aspektai). Tokias nuostatas dažnai matome pirmakursiuose, ypač per pirmąjį semestrą. Žiūrint iš šešėlio pusės šie pakrikėliai  patiria nusivylimą ir beviltiškumą, bando  nusišalinti  nuo mokymosi ( sudegęs Merkurijus). Norint paskatinti transformaciją įveikiant šią pakopą, būtina įveikti baimę (Saturnas) ir ugdyti savigarbą; tai gali įvykti susidūrus su trūkumais, ugdant įgūdžius ir atsitraukiant nuo prisirišimo prie rezultatų (5). Kiti būdai įveikti šį etapą – rasti sąjungininkų, gauti paramą, dalytis su kitais, prisiimti atsakomybę, konfrontuoti su savimi ir ieškoti mentorių (Jupiteris).

 

2-osios  galios pakopos  bruožai apima kultūros, kurioje dalyvaujama, pažinimą ir pameistrystę,  2 ir 3 būstų veiksmus (6) Galia ateina per bendravimą su bendraminčiais ir mentoriais, o tai suteikia naujų savęs pažinimo lygių. Šiame etape Jupiteris ir Saturnas atstovauja platesniam socialiniam kontekstui, kuriame individas veikia. Šio ciklo metu svarbu gauti grįžtamąjį ryšį, ugdyti kompetenciją, kuri atsispindi įgaliojimuose, įsitraukti į veiklą, rizikuoti, kurti tinklus ir ugdyti nepriklausomybę. Vyksta mokymosi ir mėgavimosi kelione procesas. Šio etapo šešėlis gali būti išreikštas naivumu ir chameleonišku elgesiu. Kliūtys, trukdančios išeiti iš šio etapo, yra pasitikėjimo stoka ir saugumo poreikis.

Toliau, 3-iosios galios pakopos žmonės yra kompetentingi. Jie pasižymi techninėmis žiniomis ir pasitikėjimu savimi. Jie turi sėkmės ženklus: titulus, laipsnius, padėtį, pinigus, savigarbą ir pripažinimą(7). Dėl savo ambicijų (Saulė ir Marsas) jie gali būti dinamiški ir konkurencingi. Subrendęs šio etapo individas įneša žinių į šią sritį (Jupiteris ir Saturnas). Iš šešėlinės pusės jie gali pasižymėti egoizmu, godumu ir bravūra. Sąžiningumas yra tokio šešėlio transformavimo katalizatorius. Stagnaciją ir sumaištį galima transformuoti:

 1. a) kuriant krizes ir priimant pokyčius, kuriuos gali atnešti krizė.
 2. b) vertinant vienatvę ir rimtą savirefleksiją,
 3. c) išbandant naują veiklą, kuri sukelia kitokius mąstymo procesus,
 4. d) kuriant ritualus,
 5. e) apmąstant sekančias pakopas
 6. f) kuriant tinklą
 7. g) sukuriant ilgalaikę savo gyvenimo viziją.

 

Asmenys, veikiantys 4-ojoje pakopoje, perteikia įžvalgas ir perspektyvas (Uranas). Jie gali keisti perspektyvą iš subjektyvaus į objektyvų požiūrį, kurdami sąveiką tarp intrapersonalios ir tarpasmeninės, vidinės kultūrinės ir tarpkultūrinės sistemų ribų (8). Asmeninės galios pojūtis keičiasi nuo savęs vertinimo per kompetenciją link susitelkimo į misiją (3) Šie žmonės turi įtakos. Jie teikia kvalifikuotą mentorystę, turi gerai išvystytą asmeninį stilių ir demonstruoja tikrą lyderystę su užsidegimu. Jie iš naujo atrado šventą žemę. Ketvirtosios pakopos  šešėlyje šie asmenys gali atsidurti vaidindami, sumišę ir nesuprasti. Tokiomis aplinkybėmis svarbu paleisti ego ir susidurti su baime, kartu nustatant šio gyvenimo misiją ir tikslą. Kiti veiksniai, galintys padėti šiame etape vykstančiai transformacijai, yra siekis atsisakyti kontrolės, peržengti intelekto ribas ir užmegzti ryšį su išmintimi. Tam reikia susidurti su savo paties šešėliu. Tam reikia gilios transformacijos ir drąsos, drąsos peržengti galimus praradimus. Tam reikia atrasti malonę tamsoje. Išėjimas iš šios pakopos  įvyksta tada, kai tampate atskaitingi žmogui, kuris žino jūsų istoriją.

Penktoji pakopa  iš tiesų yra giliausio širdies troškimo išraiška. Čia žmogus ramiai, drąsiai ir suvokdamas grupės poreikius priima save tokį, koks jis yra. Atsiranda nuolankumas ir gilus savo gyvenimo misijos suvokimas. Tai praktikuojančių mistikų arena; jie pasižymi neblėstančiomis savybėmis ir dosniai įkvepia kitus. Šios pakopos dvasingume vyrauja atsidavimas.

Penktosios pakopos šešėlyje yra pseudokaltės jausmas, kuris, manyčiau, yra ženklas, kad asmuo yra ankstesnėje pakopoje. Jis taip pat apima kitų žmonių suvokimą, kad žmogus yra nepraktiškas arba neišsivystęs. Poslinkio pirmyn katalizatorius yra visuotinis supratingumas. Nesugebėjimas suprasti Visatos stabdys žmones  šioje pakopoj, kaip ir netikėjimas bei praradimo baimė (Neptūnas).

Šeštojoje pakopoje  esminis klausimas – kaip arti esu pasirengęs priartėti prie liepsnos (Plutono)? Tai gilesnis gyvenimas, kurį degina dvasinė ugnis ir pasiaukojimas. Šio etapo žmonės yra integravę šešėlį, nebijo mirties ir demonstruoja užuojautą pasauliui. Tokie žmonės yra Mozė, Buda, Kristus, Jaovangas , Motina Teresė ir Ramana Maharši, Dalai Lama ir Nelsonas Mandela. Kiekvienas iš jų pasižymi nepaprastomis savybėmis, tačiau jie palaiko ryšį su savo žmogiškumu. Šeštosios pakopos šešėlis yra tai, kad šie žmonės gali būti praradę pavojaus jausmą  ir atrodyti pernelyg pasiaukojantys. Ir – būtent jų pačių žmogiškumas trukdo jiems įgyvendinti viziją, kurią jie teikia žmonijai savo dvasinėje sistemoje. Galiausiai jų žygiai ir pasekėjai atneša išsivadavimą.

Išvados

Suvokimas apie  savo ir kito galios  pakopą  yra savybė, kuri gali būti svarbi gyvenime. Tokių žinių naudingumas gali būti realizuojamas praktikoje, mokant, mokantis ir kuriant profesiją.  Profesionalių astrologų bendradarbiavimo galimybėms įgyvendinti reikia transformuojančio vadovavimo, gebančio veiksmingai pervesti kolektyvą per galios etapus(9). Tam reikalingi įrankiai, leidžiantys įvertinti profesijos etapą ir būklę. Tikiuosi, jog šiame straipsnyje pateikiau nedidelę dalį požiūrio į galios pakopas , susijusias su astrologiniais būstų ir planetų simboliais.

 

Biografija

Viljamas Morisas (William Morris) – nuo 1977 m. praktikuojantis astrologas, daugiausia dėmesio skiriantis medicininei astrologijai. Iš pradžių  mokėsi Šviesos bažnyčioje ir  pas Marion March. Studijos pas Eileen Nauman paskatino jį imtis akupunktūros. Toliau mokėsi pas Rao, Charaką, Leighmeną, Barclay, Handą, Zollerį ir Schmidtą. Jis įgijo medicinos edukologijos magistro laipsnį USC, akupunktūros ir Rytų medicinos daktaro laipsnį Imperatoriškajame koledže ir transformacinių studijų daktaro laipsnį Kalifornijos integralių studijų institute. Šiuo metu jis naudoja astrologiją  akupunktūros praktikoje, moko atrinktus studentus  medicininės astrologijos metodų.

 

Literatūra:

 1. March, M, McEvers, J. The Only Way to Learn Astrology, Volume 1 and 2. Van Nuys, California: Astro-Analytic; 1981.
 2. Turner. B. Medical. Power and Social Knowledge. Thousand Oaks, CA: Sage; 1995.
 3. Hagberg. JO. Real Power: Stages of Personal Power in Organizations. Third ed: Sheffield Publishing Company; 2002.
 4. French, JRP, Raven, B. The bases of social power. In: Cartwright D, editor. Studies in Social Power. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press; 1959.
 5. Greene, L, Hand, R. Saturn: A New Look at an Old Devil Newburyport, MA Weiser Books; 2011.
 6. Evetts, J. The Sociological Analysis of Professionalism: Occupational Change in the Modern World. International Sociology. 2003;18(2):395-415.
 7. Klein, G. Sources of Power (How People Make Decisions). First ed. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology; 1998. 308 p.
 8. Kegan, R. In Over Our Heads: The Mental Demands of Modern Life. Cambridge: Harvard University Press; 1994.
 9. Kenny, RM. The Whole is Greater: Reflective Practice, Human Development and Fields of Consciousness and Collaborative Creativity. World Futures. 2008;64(8):590 – 630

Categories

Recent Posts