Tina Garofani – Lekcije 2022. – čemu nas uče severni mesečev čvor u Biku i južni u Škorpionu

Saga Mesečevih čvorova na osi Blizanci-Strelac okončava se krajem decembra. Moći ćemo da sagledamo šta smo naučili o prirodi naše komunikacije u kontekstu različitih uverenja. Ono što je ostalo upečatljivo jeste neizvodljivost pomirenja severnog i južnog čvora na nivou kolektiva. Debata je trebalo da se vodi ne iz pozicije nepomirljivih, unapred formiranih uverenja (jer u tom slučaju, debata se zove prepucavanje), već je razmena informacija trebalo da posluži da se dođe do novih saznanja. Kvadrat Neptuna iz Riba ka osi čvorova doprineo je netransparentnosti, lažnim učenjima, izbegavanju činjenica, manipulaciji i prikrivanju informacija, komunikaciji u kojoj sagovornika ne možeš da uhvatiš ni za severni (glavu), ni za južni čvor (rep). Dugotrajan kvadrat Saturna i Urana dodatno je doprineo konfliktnoj atmosferi.

U 2022. godini, fokus se menja. Što bi rekli, dosta smo laprdali, mora od nečeg da se živi. Mesečevi čvorovi prelaze sa ose koja govori o intelektu na osu koja govori o preživljavanju. Više nije bitno šta znamo, već šta realno imamo od toga.

Sa severnim Mesečevim čvorom u znaku Bik, sav fokus je na materijalnom. Južni čvor u Škorpionu nosi eho straha od gubitka. Smrt i opstanak fizičkog tela se čine kao dve isključive opcije. Saturn, koji će iz Vodolije veći deo godine kvadrirati čvorove, sluti na ograničenja, brigu i osećaj nedostatka. U najboljem slučaju traži dobru organizaciju i planiranje. Možda više ne možemo da računamo na finansijsku pomoć drugih, banaka ili prihoda od ulaganja, već moramo da se pobrinemo za svoj hleb sa svoje dve ruke. Neko će bukvalno uzeti ašov i zabosti ga u zemlju. Da okopa baštu, da iskopa bunar. Neki će možda iskopati i sanduk sa blagom, ali većina svakako ne.

Imaćemo prilike da se zapitamo šta nam je vredno i mimo novca. Da li zaista vredimo samo onoliko koliko zaradimo i posedujemo, kako nas moderno društvo navodi da verujemo? Koja je uopšte prava vrednost novca i da li nam on kupuje ono što nam je zaista važno – osećaj sigurnosti, stabilnosti, uživanja u sopstvenoj telesnoj egzistenciji? Glavno pitanje će biti da li smo spremni da krčimo novi, autentičniji put ka onome što za nas ima vrednost.

Čini se da je novac postao sam sebi svrha. U jurnjavi za šargarepom čovek nema vremena da istinski uživa. Dok razmišlja koliko mu para treba za nešto što hoće da kupi, proći će prelepim pejzažom neosvrćući se za mirisom lipe ili bagrema.

Bogat čovek će kupiti skupog konja da bi se nervirao i strepeo nad svojim posedom, koji treba da mu donese prestiž i još novca, ako pobedi na takmičenju! Običan čovek, koji voli konja, možda nikada neće imati svog, ali će uživati u svakom trenutku provedenom sa plemenitom životinjom. Što reče, pre više od jednog veka, Oskar Vajld, ‘nowdays people know the price of everything and the value of nothing’ (‘u današnje vreme, ljudi svemu znaju cenu, ali vrednost ničemu’). Gomila ljudi uživa samo u tome da pokazuje šta poseduje, ne uživajući u onome što ni ne mora da poseduje da bi uživao.

Da li smo sposobni da vidimo iza iluzije materijalizma? Ovaj period će biti prozor u spoznaju kako funkcionišemo kada se vezujemo za materijalno. Okolnosti će nas možda na silu razvezivati od naših materijalnih navika. Južni čvor u Škorpionu je sklon da napravi krizu, kako bi naučio severni u Biku šta je prava vrednost.

Uran će biti u konjunkciji sa severnim čvorom dovodeći naglim događajima u pitanje naš odnos prema materijalnom i naš odnos prema našem telu. Čovek odavno nema kontrolu nad novcem, jer sada više nije kreativnost primarno ta koja pravi novac, nego je novac taj koji pravi novac. Uran u Biku takođe na neki način želi da nas razveže od materije ili makar da nas inspiriše na novi pogled na pitanja vrednosti. Sa druge strane, Uran u Biku se može manifestovati kao težnja da se novac i telo modernizuju i tehnologizuju. Severni čvor će pojačati namere Urana da nas razveže, tako što će opipljivi novac biti sve manje u opticaju, a naše telo sve manje ‘naše’ i sve manje materija, a sve više informacija koja se skladišti u konglomeratu informacija zvanom AI (Artificial intelligence – veštačka inteligencija). Ovo otuđenje naših tela koje treba da se odigra postepeno, je samo eskalacija procesa duhovnog otuđenja, koje se odvija već par decenija tako što smo nesvesno istrgovali sa Googlovima i ostalim silikonskim kraljevima. Za dodatni komfor, dali smo na tacni našu intimu i tako je banalizovali. Alhemija naših želja i unutrašnjih motiva postala je sirovina za njihove fabrike informacija. Ostalo je još samo telo da im dragovoljno predamo. Oni koji biraju drugačiju vrednost, neminovno odlaze u prirodu, na selo.

Čini mi se da je čovek sebi stavio omču oko vrata, onda kada je neko prvi put rekao ‘OVO JE MOJE’. Tog momenta je principom poluge automatski aktivirana škorpionska borba za moć. Tako se na osi Bik – Škorpion vodi jedan bespoštedan rat, kako bi se procenat MOG uvećao na račun procenta TVOG. Za svakog ko hoće da razmisli, očigledno je da se iz rata izvući nećemo dokle god ovako interpretiramo osu Bik – Škorpion.

Mnogi ne znaju da je priča Bika i Škorpiona priča o čulima i duši. Tu nikakvog vezivanja nema. Mi naprosto jesmo u našem telu putem kojeg doživljavamo jednu realnost. Sam taj doživljaj je imanje – Bik.  Poljski filozof Bauman je to lepo opisao rečima: ‘Ne možeš imati tortu i jesti je. Ili je jedeš, ili je imaš.’

Na suprotnoj strani Bika je Škorpion koji nas uči da je nemanje svega toga takođe imanje – imanje duha, imanje saznanja o relativnosti materije i večnosti energije.

Da bismo bili u stanju da nađemo balans između duha i materije, što je cilj ove ose, neophodno je, pre svega, da razumemo da materija ne podrazumeva posedovanje. Osećaj posedovanja je samo sekundarna iluzija koja se čoveku javlja kao posledica primarne iluzije o svom materijalnom značaju.

Oskar, koji je imao Mesečeve čvorove na osi Bik – Škorpion, sve je razumeo.

‘Nothing can cure the soul but the senses, just as nothing can cure the sences but the soul.’ (‘Ništa ne može izlečiti dušu osim čula, kao što ništa ne može izlečiti čula osim duše’).

Categories

Recent Posts