Smiljana Gavrančić – Homeopatija i zvezda Unukalhai

Pomračenje Sunca (Solarna eklipsa) koje će se dogoditi 13. novembra, 2012., aktiviraće najveću fiksnu zvezdu iz konstelacije Serpens (Zmija) – Unukalhai, koja se trenutno nalazi na 22º Škorpiona 15’, budući da će se sama eklipsa dogoditi na 21º Škorpiona 56’. U Zodijaku, ovo je mesto velike mudrosti i znanja i, obično, ovu zvezdu vezujemo za lekare, iscelitelje, za ljude koji imaju nešto izuzetno unutar svog nervnog sistema čime lako mogu da nečiji život iscele, ali isto tako i da ga ugroze. Ovde je bitno ovladati zmijom u sebi (svojom kundalini ili seksualnom energijom), koju svako od nas ima – kako, konačno, ta zmija ne bi ovladala nama…

Uticaj pomračenja

Eklipse (pomračenja) su značajnije od lunacija (Mlad ili Pun Mesec – Sunce/Mesec konjunkcija ili Sunce/Mesec opozicija a da Mesečevi čvorovi nisu u blizini) jer Sunce i Mesec dolaze u istu ravan sa Mesečevim čvorovima i upliv je samim tim snažniji. One imaju svoje duboko ezoterično značenje jer su simbol spajanja Neba i Zemlje, Duše i Tela… Na ličnom nivou, uticaj eklipse traje do sledeće eklipse istog tipa (ili ako posmatramo na kolektivnom, mundanom nivou – onoliko godina koliko je minuta (Solarna eklipsa) ili sati (Lunarna eklipsa) trajala eklipsa), i ukoliko „padne“ na neku bitnu tačku unutar horoskopa – Asc, neku planetu, ugao neke kuće – aktiviraće simboliku toga u periodi svog uticaja. Konjunkcija ima svakako najsnažniji upliv i može da ukaže da se u horoskopu nešto oživljava jer ona i predstavlja život. Sama konjunkcija Sunca i Meseca, dva svetla, dva simbola života – dnevnog i noćnog – u osnovi i jeste slika novog ličnog početka, a kako je u to sve uključen ovaj put Severni čvor (budućnost), za očekivati je da ova eklipsa može da „oživi“, „probudi“ neka isceliteljska znanja koja u vremenu ispred nas mogu postati stil, novi trend (Severni čvor) života, i da doprinese popularnosti svetskih razmera istih, budući da je dispozitor eklipse Mars na 27º Strelca 36’ (koji će prvi aplikacioni aspekt napraviti upravo sa Mesecom (popularnost) – konjunkciju), u blizini Centra Galaksije – mesta u Zodijaku koji daje uvek neki uspeh u svetskim razmerama, nešto bitno za čitavo čovečanstvo).

Homeopatija je komplementarna grana medicine i, pre svega, jedan holistički sistem lečenja budući se bazira na konceptu posmataranja čoveka i čovekovog organizma kao jedne integrisane celine. Sama reč homeopatija potiče od grčkih reči „homeo”- sličan i „pathos” – patnja. Homeopatija se temelji na zakonu sličnosti koji glasi „similia similibus curentur” ili „slično se sličnim leči”. Naime, po homeopatama, homeopatski lek kod zdravih osoba izaziva iste one simptome koje kod bolesnih leči. Tako npr. ukoliko „bolujete“ od nesanice – bitan sastojak homeopatskog leka postaje upravo kafa (ali u izuzetno malim količinama), koja inače upravo doprinosi nesanici, ako imate problem sa alergijama, kao što je npr. alergija na polen, ambroziju – bitan sastojak homeopatskog leka postaje crni luk koji kod zdravih osoba izaziva suze… Uz pomoć homeopatskog leka možete „popraviti“ i sebe na polju odnosa, kao i osloboditi se strahova, stresa, trauma… Homeopate ne poseduju nikakav čarobni štapić, ali poput šrafcigera mogu da Vam „olabavljeni šraf u organizmu“ ponovo „zavrnu“ i da Vam organizam, telo – dovedu u balans…

Homeopatija nije neka mistična apstrakcija niti spiritualna metoda, kako se to često danas spekuliše. Tu postoji savršena simetrija, principi i zakoni na osnovu kojih se dolazi do homeopatskog leka i na osnovu kojih se kasnije prati i samo lečenje.

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti, ili odsustvo simptoma bolesti. To je jedno opšte osećanje dobrog raspoloženja i uravnoteženosti, osećanje lične slobode i osećanje zadovoljstva svojim položajem i funkcijom u porodici i društvu. Suština ljudske egzistencije zavisi od sposobnosti organizma da održi svoju dinamičku ravnotežu uz minimum poremećaja i maksimalnu postojanost.

Ako postoji fizičko zdravlje onda postoji rezerva energije. Ako postoji emocionalno zdravlje, osoba može i ume da izrazi svoja osećanja i održi balans sa okolinom. Ako postoji mentalno zdravlje, osoba može jasno da misli, logično zaključuje, donosi odluke i rešava probleme.

Homeopatski lekovi podstiču prirodnu sposobnost organizma da se izleči sam, i imaju široku primenu kao preventiva i kao način lečenja hroničnih i akutnih stanja. Homeopatija pruža mogućnost da se prirodnim putem vrati narušena ravnoteža. Svi mi, unutar sebe imamo tog nekog svog „unutrašnjeg lekara“ koji je najbolje zna kako treba da živimo i kako biti zdrav.

Pojam „slično se leči sličnim” poznat je još od vremena Hipokrata koji je tvrdio da se bolest može lečiti na dva načina: suprotnim ili sličnim sredstvom u odnosu na bolest. Na principu lečenja suprotnim sredstvom razvila se klasična medicina. Princip sličnosti sačuvao se vekovima kroz narodnu medicinu, a Paracelzus ga je u 16. veku pokušao uvesti u praksu, ali nedovoljno uspešno.

Samuel Hahnemann

No, krajem 18. veka nemački naučnik, lekar, hemičar i poliglota Samuel Hahnemann, utemeljio je na zakonu sličnosti celovitu filozofiju i principe lečenja, nazvavši to homeopatijom. Takvu, Hahnemannovu homeopatiju danas praktikuju stotine hiljada terapeuta širom sveta pod nazivom klasična homeopatija.

Radeći kao lekar bio je nezadovoljan rezultatima medicine svoga doba i pošto nije uspeo izlečiti svoju kćerku od difterije, razočaran se povukao iz prakse i bavio se, između ostaloga, prevođenjem medicinske literature. Prevodeći čuveno farmakološko delo, Kulenovu „Materiju Mediku“, smatrao je glupim objašnjenje da lekovitost kinina potiče od gorkog ukusa leka. Ne znamo zašto, ali odlučio je da isproba delovanje kinina na sebi iako je bio potpuno zdrav. Uzimao ga je nekoliko dana u visokim dozama i razvio simptome veoma slične malariji. Video je kako deluje zakon sličnosti. Zaključio je da je kinin efikasan u lečenju malarije zato što može da izazove slične simptome kod zdrave osobe i prema zakonu sličnosti da leči iste simptome kod bolesne osobe.

Da li zbog duga prema Hahnemannu ili zbog nemačke preciznosti, homeopatija je u Nemačkoj službeno priznata i zakonski ravnopravna sa klasičnom medicinom, ali ne samo homeopatija već i neke druge alternativne terapije. U potpunosti je uključena u zdravstveni sistem zemlje, dakle, koristi se i u bolnicama, a troškovi lečenja se refundiraju iz zdravstvenih fondova. Takođe, država finansira i dalja istraživanja u ovoj oblasti.

Ako sada pogledamo horoskop Nemačke, zemlje koja je kolekvka homeopatije (budući da je ova zemlja „dala“ Hahnemanna), onda uviđamo upravo vrh 12. kuće (bolnice, labaratorije) u blizini fiksne zvezde Unukalhi (gde će se u utorak, 13. novembra, 2012., dogoditi Solarna eklipsa) – što bi bila slika bolnica u Nemačkoj koje isceljuju pacijente na jedan veoma poseban način, što homeopatija svakako jeste. Nadalje, Samuel Hahnemann je 1790. godine na sebi sproveo gore pomenuti eksperiment, tj. ispitivao uticaj kinina. Zanimljivo, baš te godine u sekundarnim progresijama rađenim za dan njegovog solarnog povratka (10. april) – sekundarni Asc (on, telo) ovog čoveka bio je na 21º Jarca 40’, u sekstilu sa stepenom koji danas vezujemo za fiksnu zvezdu Unukalhai, budući da se zvezda pomera oko 1º za 72 god., kao i sa samim vrhom 12 (bonice) iz horoskopa Nemačke, što definitivno naglašava značaj ove zvezde, konstelacije Serpens (Zmija) , baš kada je reč o ovoj posebnoj grani medicine!

Hahnemann je, nesumnjivo, bio veliki naučnik. Uveo je u medicinu eksperiment, propisao egzaktan način istraživanja, prvi u istoriji medicine formulisao zakone i principe lečenja, najavio mnoge pronalaske u medicini (npr. nasledni faktor) i dokazao uspešnost svoje metode u praksi. Uprkos tome, imao je i žestoke protivnike homeopatiji, no on je ipak čitav svoj život posvetio utemeljivanju ove nauke. Od njegovog vremena pa do danas ništa nije izmenjeno u principima i filozofiji homeopatije. Jedino se stalno proširuje lista dokazanih homeopatskih lekova i u praksi se više koriste savremena saznanja o psihološkim aspektima ličnosti jer, ako niste znali, kada odete kod homeopate, on nad vama ne sprovodi nikakva ispitivanja tipa – vađenje krvi, pregledi snimanjem i sl. Homeopata sa vama priča, postavlja vam određenja pitanja i na osnovu vaših odgovora procenjuje o kom tipu ličnosti se radi, i u skladu sa homeopatskim znanjem određuje homeopatski lek. Potrebno je da budete potpuno „otvoreni“, iskreni i da pred homeopatu iznesete ono što vas „muči“, jer u osnovi, svaka bolest ima kao podlogu – emociju!

Konstelacija Serpens

Ako se sada osvrnemo i na sam mit onda upravo nalazimo da je konsetalcija Serpens (Zmija) vezana za priču o Asklepiju koji je dobio zadatak da oživi Glauka, sina kralja Minoja, koji se udavio. Dok je Asklepije razmišljao kako će da izvede taj zadatak, u sobu u kojoj se on nalazio ušla je jedna zmija. On ju je ubio, međutim, nedugo zatim došla je još jedna zmija, koja je nosila jednu travku i stavila je na ubijenu zmiju oživevši je na taj način. Videvši to, Asklepije je uzeo tu travku, kao travku za oživljavanje, i iskoristo je kako bi oživeo Glauka. Bez sumnje, za ovu konstelaciju vezujemo mogućnost da je osoba „prikopčana“ za veliki izvor energije koji spaja „ovaj i onaj svet“, pa ukoliko osoba pravilno kanališe energijom (dobra pozicija, dispozcija u horoskopu) – ona postaje dubokoumna, sposobna da isceljuje, pa čak i da „izvlači iz mrtvih“. Zar nas sve ovo ne podseća na situaciju kada je Hahnemann u sebe danima unosio kinin da bi ustanovio da upravo ima simptome koje imaju ljudi oboleli od malarije, te isti taj kinin upotrebio kao sastojak homeopatskog leka za izlečenje malarije?! Bez sumnje, „slično se leči sličnim“!

Ujedinjeno Kraljevstvo i homeopatija

Zanimljivo je da je tridesetih godina 19. veka Evropom protutnjala teška epidemija kolere. Stopa smrtnosti bila je preko 50%. Hahenmann je savetovao upotrebu homeopatskih lekova. Homeopatskim lečenjem smrtnost je bila svedena na oko 20%. Homeopatija je time zadobila gorljive pristalice među narodom, aristokratijom i jednim manjim delom medicinske profesije. Počele su se otvarati homeopatske bolnice, a u engleskom parlamentu odlučeno je da homeopatija postaje paralelan medicinski sistem što je ostalo na snazi i do danas, te engleska kraljevska porodica od tada pa do danas ima homeopatu u lekarskom timu. Princ Čarls ima upravo Asc (on) u Lavu, a vladara Asc – Sunce, na 22º Škorpiona, dakle, u blizini zvezde Unukalhai, pa ovog čoveka sasvim sigurno privlači ovakav način iscelenja. Takođe, kraljica majka, Elizabeta II, ima Asc (ona) na 21º Jarca, u sekstilu sa stepenom na kojem unutar Zodijaka „vibrira“ fiksna zvezda Unukalhai, pa i ona sa „lakoćom“ (sekstil) prihvata homeopataiju. U godini kada je osnovano Prvo Britansko Homeopatsko Udruženje (1844.), direktivni Asc (kreće se oko 1º godišnje) Ujedinjenog Kraljevstva (stanje u državi, okolnosti) došao je na 20º Škorpiona 52’, što je i tada bila bliska konjunkcija sa fiksnom zvezdom Unukalhai, budući da se zvezda pomera oko 1º za 72. god., i da je danas njena pozicija na 22º Škorpiona 15’.

Homeopata i pacijent

Kako me je na ovo istraživanje i pisanje ovog članka podstkla moja klijentinja, koja je, između ostalog, pored završenog medicinskog fakulteta završila i homeopatiju, zanimljivo je pogledati i njen horoskop. Ova žena upravo u svom horoskopu ima Mesec (vladar 11 – udruženja) na 22º Riba, u konjunkciji sa Kironom (iscelitelj), pa ona u okviru „Udruženja za Klasičnu Homeopatiju – Hahnemann“ leči i isceljuje pacijente (… sekstil sa 22º Škorpiona 15’ – fiksnom zvezdom Unukalhai). Ovo udruženje je osnovano 10. novembra, 1997., u Novom Sadu, a sama homeopatija je u Srbiji legalizovana 14. decembra, 2007., dakle, deset godina nakon osnivanja udruženja. Direktivni Mars ove žene (koji u sebi „nosi“ Neptuna – bolnice, lečenja, ali i homeopatija…) je tog 10.11.1997., bio upravo na 21º Škorpiona 56’, u veoma bliskoj konjunkciji sa fiksnom zvezdom Unukalhai, što je samo još jedna potvrda značaja ove zvezde po homeopatiju!

Pogledajmo sad horoskop i osobe koju ova žena, homeopata, leči. Radi se horoskopu devojke koja ima Asc (ona, njeno telo) na 21º Škorpiona 35’ u veoma bliskoj konjunkciji sa zvezdom Unukalhai, gde će se 13. novembra dogoditi pomenuta Solarna eklipsa, što je svakako prilika da homeopatija nekako uđe u njen život, ponovo…

Kažem „ponovo“, jer je 2008. godine ova devojka imala prvi dodir sa homeopatijom. Zanimljivo je da upravo 28. dana nakon njenog rođenja Merkur (esencijalni signifaktor za lek, prirodni predstavnik serije 6, ali ovde i dispozitor njenog vladara Asc – retrogradnog Marsa iz Device, dakle predstavlja pre svega nju samu) krenuo retrogradno (i da će u sekundarnim progresijama biti retrogadan do njene 50. godine života), i to upravo sa 21º Riba, praveći trigon na sam njen Asc, pa samim tim i na zvezdu Unukalhai koju vezujemo za homeopatiju. Kako ono što nam se dešava 28. dana nakon rođenja – opisuje našu 28. godinu života (po sistemu 1 dan = 1 godina), onda nije čudno što je baš 2008. godina bila godina za prvi susret sa homeopatijom! No, kako retrogradnost ume da zada i „problem“, i kako zahteva „posebnu atmosferu“, ove devojka se jako kratko „družila“ sa homeopatijom, ali i za to vreme dok se družila – osećala se sjajno, jer je efekat homeopatskog leka bio zaista vidljiv. Nije puno o tome pričala okolo, ali jednostavno, nije iznela tu priču do kraja, što retrogradnost ume često da uradi jer ona „tera“ i na ponavljanje, pa je zato sad ova Solarna eklipsa koja će dodirunuti njen Asc, veoma bitnu tačku u svačijem horoskopu, prava prilika da se opet nekako vrati homeopatiji. Ako svemu ovome dodamo da se susret ove devojke i homeopate dogodio pre neki dan, tačnije, 30. oktobra, 2012., i da je sekundarni Mesec – život (natalno joj je u 8 – transformacija) ove devojke upravo na 22º Device, odakle pravi sekstil na njen Asc, kao i na samu zvezdu Unukalhai, zaista bi Solarna eklipsa, koja će se dogoditi 13. novembra, sa 21º Škorpiona 56’ – trebala da ovoj devojci otvori kapije za ponovni ulazak u svet homeopatije i „lakoću“ (sekstil) transforamcije, regeneracije…

Naravno, uvek treba pogledati dispoziciju ove Solarne eklipse u samom natalnom horoskopu. U horoskopu ove devojke dispozitor je upravo retrogradni Mars u Devici (fiziologija) koji ide u jaku aplikacionu konjunkciju sa retrogradnim Jupiterom (sreća) koji sa sobom „nosi“ Veneru iz Riba, kao vladara 6 – fiziologija. Dakle, definitivno se ovde radi o značaju ove eklipse, pa samim tim i zvezde koju ova eklipsa „nosi“ – po zdravlje ove devojke, po njenu fiziologiju. Naglašena serija 12 kroz retrogradnost sasvim sigurno ovde traži „posebnu atmosferu“, „tišinu“, da sve bude ovaj put sprovedeno u tišini i pre svaga sa verom! Kako je zvezda Unukalhai prirode Neptun-Mars-Saturn, potrebno je pogledati poziciju i dispoziciju ovih planeta u horoskopu ove devojke. Mars i Saturn su položeni u 10, u Devici (fiziologija, bolest), i retrogradni su, dispozicijom dolaze na 15º Vodolije (oslobađanje), što je veoma specijalno mesto (15º svakog znaka nudi veoma lep potencijal), pri tom, Saturn dolazi i u znak svog sedišta, što je isto lep znak, i idu u aplikacioni sekstil, orbisa 6º (zdravlje, fiziologija) upravo sa Neptunom – homeopatija (kojim se rešava početni kvadrat, tj. problem) na vrhu 2 – usta (lek se i uzima kroz usta, lanac ishrane, kao što znamo), koji u sebi nosi Veneru kao vladara 6 – fiziologija. Kako je Venera uvek slika svega što je okruglo, upravo je onda ovo slika homeopatskog leka koji i jeste u vidu kuglice, kruga i koji će ovoj devojci sasvim sigurno prijati budući da znak Vodolije egzaltira Neptuna! No, kako se radi o uklještenom 15º Vodolije, u 3 (pričanje, govor, reči), ovde je zaista potrebno biti tih…

Konkretno, ovde se radi o terapiji unošenja Sunca, Svetla u njen život, i njenog povezivanja sa prirodom, danom pre svega (jer ona izuzetno voli „noć kao noć“ i dosta dobro funkcioniše noću) što joj je veoma potrebno, budući da su joj oba Svetla, i Sunce i Mesec nekako „ugroženi“. Naime, kako se radi o noćnom rođenju – njeno Sunce je položeno ispod horizonta, pa još i znaku svog izgona – Vodoliji, i uklještenom znaku, pa vitalnost može biti ponekad dovedena u pitanje. No, kako oba dispozitora (Uran i Saturn) njeno Sunce vode na sam Asc i u 10, što su veoma dobre kuće za poziciju Sunca, ugaone pre svega, pri tom je još 1. kuća (Asc) i kuća egzlatacije Sunca – za očekivati je da će u vremenu njeno Sunce (vitalnost, volja, ali i svest o ja, ego) – da se „popravi“. S’ druge strane, ona ima Mesec u Raku, što je isto noćno svetlo, i u 8 (strahovi), u aplikacionom kvadratu sa Plutonom, što je takođe slika strahova, ali strahova kojih se ona u vremenu oslobađa (pošto se prvo sa istim suočava, ulazi u njih) jer taj isti Mesec sa stepena egzaltacije Jupitera, sa 15º Raka (što je svakako donekle podržava) ide u jak aplikacioni trigon sa Venerom na Ahernaru (kraj tame, svetlost na kraju tunela) koja je dispozitor Plutona.

Vrat Zmije – spoj Uma i Tela

Homeopatija nije samo nauka, nego je i stil života, i kada jednom uđete u to i kada vidite na koji način to sve funkcioniše, kada vidite da je osoba koja se leči postala svesno biće (što je inače bio i Hahnemannov terapeutski ideal) – vi onda postajete zaljubljenik u homeopatiju. Kako se radi upravo o zvezdi u Vratu Zmije, a Vrat je simbol spoja Uma i Tela, onda je ova Solarna eklipsa, koja će se dogoditi u utorak, 13. novembra, 2012., i koja će aktivirati zvezdu Unukalhai – idelana prilika da ove dve, večno suprostvaljene stvari u sebi, integrišemo, da usaglasimo Um i Telo, da li uz pomoć homeopatije, da li na neki drugi način, ali svakako uz pomoć nekog Iscelitelja, koji pre svega „živi“ unutar svakog od nas, i najbolje zna šta je zdravo za nas. Osluškujte svoje telo, u tišini…

Categories

Recent Posts