Sanja Saliković – Trojstvena struktura jedne oblasti života

„Sagledati neki predmet izučavanja iz tri aspekta njegovog postojanja, gde je svaki aspekt celina za sebe, i svaki je poseban entitet, posebna vrednost i poseban svet, to je mudro, ali tek spajanje ove tri vrednosti u jedno daje znanje, potpuno znanje ili Vedu“…

A. Imširagić

Znaci horoskopa nastali su podelom kruga (360 stepeni) Zodijaka na 12 jednakih delova od po 30 stepeni. Znaci predstavljaju psihološku pozadinu, kulisu nasleđa, genetiku koja govori kroz nas, opisuju planetu ukazujući na ono što se unutar nje nalazi, zapravo ukazuju na  davnu prošlost.

Kuće ili oblasti života u jednom horoskopu su ono najličnije jer se formiraju, nastaju od trenutka našeg rođenja, od trenutka našeg prvog udaha i tako ih dobijamo, od Ascendenta. Opisuju mesto ili oblast života gde se će se nešto dogoditi, ličnije su i važnije od znaka, a razlikujemo ih po kvalitetu (ugaone, sledujuće i padajuće) i elementu (vazduh, vatra, voda i zemlja). Ipak, to nije sve.

Svaka oblast života je jedan sistem, jedna zaokružena trojstvena struktura. Ako posmatramo samo jednu izdvojenu vrednost neke oblasti života gubimo celinu, zapravo nemamo potpuno zaokruženo Znanje ili Vedu (na sanskritu). Tako, od jedne oblasti života možemo sagledati najmanje tri njene vrednosti od koje se svaka može deliti na tri, i tako u nedogled.

Svaku oblast života možemo posmatrati iz tri ugla: Ja (1), određena oblast života (2) i moj Odnos spram toga (3).

Ja sam takođe trojstvo uma, emocija i tela pa se moj Odnos spram određene oblasti života može sagledati sa nivoa mentalnog (1), emotivnog (2) i fizičkog postojanja (3). Tako i samu oblast života sagledamo iz najmanje tri aspekta koja ona opisuje (npr. druga kuća horoskopa je polje vrednosti, novca i hrane). I svaki deo se može podeliti na tri dela, svaki je sistem za sebe, trojstvena struktura, ako tako posmatramo.

Od umeća astrologa zavisi da li će posmatrati samo tih 12 oblasti života ili pak (12 x 3) 36 oblasti života što jeste 9, znanje, zaokružena Celina. Tako i tih 36 možemo možemo podeliti na 3, pa imamo zapravo 108 ili 324 ili 972 i tako u beskraj, u polje svih mogućnosti. Karta, slika horoskopa je ta mapa izlaska iz determinizma u polje svih mogućnosti. Ako je tako gledamo, imamo sliku naših Odnosa spram svega što se u toj karti nalazi što jeste umeće astrologa, da vidi na kom nivou je povređen Odnos jer tu je izlaz iz determinizma. Svaka oblast života je slika Odnosa koji je ostao kao rezultat na kraju jedne inkarnacije. Promenom tog Odnosa (na mentalnom, emotivnom i fizičkom nivou) isceljujemo se, menjamo se, evoluiramo, rastemo.

Između crnog i belog postoji Odnos koji drži oba polariteta spojeno, taj Odnos je Svet jer je u njemu seme, uzrok polariteta, razlog i cilj. Horoskop je stoga i slika Ja jesam Odnosa prema svemu, prema najmanje 12 oblasti života.

Postoji izraz Samhita vrednost (na sanskritu) u Vedama koji nas upućuje na pogled iz ugla celine. Za RK Vedu (znanje) kažemo da poseduje samhita vrednost, zaokruženo stanje svoje trojstvene strukture, i stoga je ona sistem sveukupnog znanja, mikro i makro kosmosa i njegovog tvorca. Sve je sistem i  mi smo sistem! Sistem je  uvek trojstvena struktura. Na mikro nivou sastavljena je od uma i tela i ODNOSA između njih, na makro nivou od talasa, čestice I ODNOSA između njih.

Horoskop je u stvari slika, mapa, putokaz Odnosa unutar mene, kao i između onoga na šta se odnose različite kuće Zodijaka. Ako sam Ja sistem Duh-Duša-Telo, onda je Duša ta srednja vrednost taj Odnos koji spaja suprotne delove mene, u talasnoj formi (ne manifestovanog) Duha i u formi čestice (manifestovanog) dela mene. Tako je horoskop mapa Duše, mapa Odnosa u kojoj je uzrok, izvor svega. Kada um, naša talasna forma, ima svest, odnosno znanje o tome kako se oseća naše telo, mi postajemo SAMOODNOSNI. Tada imamo samhita vrednost RK Vede, postajemo Znalac (Riši). Ukoliko ne postoji povezanost, svesnost uma i tela, sistem funkcioniše po inerciji, po nasleđu, sudbini, karmi (po navici). Stoga, horoskop jeste alat za izlazak iz začaranog kruga sudbine.

Tako, prva oblast života, koja je i najličnija, ukazuje na Ja, i na moje telo, na moj Odnos prema telu. Tu već imamo trojstvo, Ja, telo i Odnos između njih. Ja jesam Odnos između oca i majke, držim ih u sebi spojene u telu, kako i koliko sam to lepo spojila zavisi i kvalitet mog života. Prva lekcija, oblast života u horoskopu je telo, a samoodnosnost je lakoća u telu. Tako zaokružujemo sistem, spajamo suprotne tačke (um i telo) i sistem Ja postaje svestan.

Svest je osnova svekolike kreacije sačinjena iz 3 osnovne vrednosti koje sačinjavaju strukturu svega u manifestovanom (izraženom) Univerzumu, a to su:

  • RISHI kvalitet svesti, polje čiste svesti gde boravi posmatrač ili Znalac, subjekat.
  • DEVATA kvalitet svesti, polje beskonačnog dinamizma (tok misli i osećanja), proces saznavanja.
  • CHANDAS kvalitet svesti, izolovani oblik svesti, objekat saznavanja.

Natalna karta je mapa Devata kvaliteta svesti, mapa Odnosa između posmatrača i posmatranog (subjekta i objekta), a to je dimenzija dublja od nasleđa genetike, od energije koju smo nasledili, koju smo dobili. To je dimenzija Deva, božanstava Odnosa.

Najveća životna mudrost je u spoznaji da smo došli da osvestimo Kosmičku igru – božansku Lilu. Da osvestimo čaroliju transformacije, pretvaranja talasa u česticu i čestice u talas, i to kroz ODNOSE. Odnosi žive u dimenziji Kosmičke inteligencije koja je istovremeno i uzrok i posledica, zaokružena realnost bez polariteta koja je uvek dublja od onoga na šta se odnosi. Ovladavši poljem odnosa ovladavamo Kosmičkom svešću. A Horoskop je idealan alat za ulazak u to polje 5D (Uranove) Kosmičke (Ne Kauzalne) svesti.

Trojstvena struktura prve oblasti života:

Svi znamo da prva kuća horoskopa predstavlja natusa, njegovo fizičko telo. Prvi znak prirodnog Zodijaka je Ovan a vladar znaka je Mars. Vladar Asc u natalu je moj lični Mars, pa posmatram to takođe iz tri ugla. Iz ugla Asc i vladara znaka 1. kuće (njegove postavke u znaku, aspekte koje gradi, planete u prvoj kući i dispozitora), posmatram Marsa u natalu (znak, kuća, aspekti i dispozitor) i znak Ovan (polje u kome je znak, planete koje su znaku Ovna, aspekte). Ako je moj horoskop JA, a prva kuća je moje telo, onda je prvi sistem koji se obrađuje u horoskopu, Odnos Ja prema telu ili samoodnos. Ko sam ja i kako se odnosim prema telu na fizičkom, emotivnom i mentalnom nivou? Šta radim, šta osećam i šta mislim o mom telu, to je moj Odnos sprav prve oblasti života. Prvu kuću možemo posmatrati iz drugog ugla, iz ugla prirodnog zakona i čakri, sve je to Mars.

Imamo 10 planeta koje vladaju sa 12 oblasti života, takođe imamo 10 energetskih centra (sedam u telu i tri van tela) i svaka planeta odgovara određenoj čakri. Prirodni vladar prve kuće (prve korenske čakre Muldhara) je Mars, od njega sve kreće, to je uzrok, naša energija, koren, potencija, snaga, akcija, kretanje. Marsom je predstavljen Prirodni zakon (Njutnov) o kretanju mehaničkog tela koji kaže:

Za svaku silu postoji protusila – za svaku akciju postoji jednaka ili suprotna reakcija. Jednaka po iznosu protivdelovanja.

Znamo iz astrologije da je Mars akcija, budući Saturn koji je reakcija ili ishod te akcije. Prva čakra (Mars) kruži sa sedmom čakrom (Saturnom) koji vlada ovim izraženim (manifestovanim) kauzalnim (uzročno-posledičnim) svemirom. Marsov zakon je zakon otpora, koji nam jasno ukazuje da je za svaku našu akciju potrebna sila (energija) koja ima svoju protivtežu (reakciju). Ako je naša sila (akcija) opiranje nečemu onda možemo reći da svako opiranje nečemu prirodno jača ono čemu se opiremo (fizika je to dokazala). Stoga, nema smisla protivdelovati, odnosno opirati se bilo čemu što postoji jer to što postoji jeste već posledica našeg prošlog delovanja (Saturn).

Iz prve oblasti života jasno se može videti čemu se opiremo, kakve akcije pravimo i kakva će biti sila protuteže. Prirodni zakon vezan za prvu čakru (zakon otpora) dokazuje da će svaki naš otpor uzvratiti istom merom, neće se ništa promeniti, stvoriće se samo dodatni otpor (konflikt). Takvo delovanje, akcija, neće imati željeni efekat zbog prirodnog protiv-delovanja. Iz elektrotehnike znamo da se otpornik zagreva, a ako se ne ohladi on pregoreva. Mars je naš borac, ratnik, zaštitnik, kako on deluje? Koliko smo usklađeni sa prirodnim zakonom prve čakre? Kakav je naš odnos prema sebi samima, prema telu, kako i koliko smo uzemljeni, koliko imamo energije, gde je dobijamo i gde je gubimo usled otpora koje pravimo ili je pametno investiramo? Odgovor ćemo naći u prvoj oblasti života.

Upoznavajući sebe i svet oko nas, upoznajemo Deve, odnose koje smo izgradili, i tako budimo svoje Sopstvo, svoju pravu prirodu, usklađujemo se sa njom, iniciramo inkarnaciju, i tada nas Priroda snažno podržava. Odnos je Svet. Odnos je stariji od parova suprotnosti od kojih je stvoren (Devata vrednost Vede). Na kraju jednog života ostaje Deva (odnos) kao krajnji rezultat, ishod jednog života, koji privlači novi talas (um) i novu česticu (telo) u inkarnaciju. Deva je (na sanskritu) božanstvo, entitet koji boravi u dimenziji odnosa, u procepu između posmatrača i posmatranog i između bilo koja dva para suprotnosti. Taj entitet je živ. Deva je persona, koja ima svoj svet, astralni nivo postojanja. Zbog Deva (Odnosa) mi jesmo to što smo, tako izgledamo, tu smo se rodili gde jesmo, privlačimo određene ljude, događaje i situacije u život da bi osvestili i iscelili, prosvetlili Deve.

Nakon smrti našeg fizičkog tela, ostaje Devata vrednost (Odnos) kao svedok našeg postojanja i ona nas priziva u novu inkarnaciju, u novo telo i novi um, to je uzrok i posledica istovremeno. Naša prva lekcija se bavi otkrivanjem svog sopstva, što i jeste naša prava priroda prve oblasti života, to je osnova za sve ostale odnose.

Sopstvo unutar nas je naš Rishi, znalac koga sada budimo, iniciramo ga. Na taj način možemo da posmatramo mislioca u nama, da znamo kako se osećamo i da znamo kako se oseća naše telo sa našim mislima, tako razvijamo bliskost spram emocija, život postaje radost, tako se otvaramo polju svih mogućnosti.

…”Fizički svemir nije ništa drugo već Sopstvo koje se okreće samo ka sebi da bi doživelo sebe kao duh, um i fizičku materiju.

 Drugim rečima, svi procesi u stvorenom svetu su procesi kojima Sopstvo ili Božansko izražava Sebe. Svest u kretanju izražava sebe kao objekte unutar svemira koji plešu večni ples života.

Čista svest je čista potencijalnost; ona je polje svih mogućnosti i beskonačnog stvaralaštva. Čista svest je naša duhovna bit. Budući neograničena i beskonačna, ona je takođe i čista radost.

Drugi pridevi svesti su čisto znanje, beskonačna tišina, savršena ravnoteža, nepobedivost, jednostavnost i blaženstvo. To je naša suštinska narav.

 Naša suštinska narav je čista potencijalnost.”

Dipak Čopra

Categories

Recent Posts