R. Hakan Kırkoğlu – Mart 2019 Yeniay/Dolunay Raporu

Mart 2019 Yeniay/Dolunay RaporuGezegenlerin mevcut yerleşimi içinde bulunduğumuz döneme dair neler söylüyor?

Karmaşık bir Yeniay!

Çeviren Kamer Gebeceli

6 Mart’ta gerçekleşecek olan hayalci Yeniay, tüm dikkatimizi bugünlerde atmosferi saran Neptünyen enerjilere çekiyor. Kolektif bir gezegen olan Neptün’ün hem kaçamaklı hem de şaşırtmalı bir tabiatı vardır. Gündelik olaylar açısından değerlendirirsek Mart Yeniayı hem spiritüel hem de maddi konular bağlamında tüm dünyanın ruhunda, kültürel eğilimlerde ve ustalıkla kavranabilecek akımlarda beliren öğelerin altını çizmektedir. Balık burcu kolektif eylemleri ve acı çekmeyi ifade eden en evrensel burçtur. Bu dönemde yoksullar, toplumun alt tabakaları, ümitsizliğe yol açan koşullar ve aynı zamanda uçsuz bucaksız ilhamlar, sanatsal çalışmalarda spiritüel dokunuşlar ve her türlü insani çaba ön plana çıkacaktır. Balık burcu ve Neptün okyanuslar, meçhul sular/belirli bir coğrafyaya ait olmayan sular ve sıvı formundaki kimyasallarla çok yakın ilişkili olduğu için zehirlenmelerin, kitleleri etkileyecek bulaşıcı hastalıkların ve denizlerle derin sulardaki yaratıklarla alakalı doğal olayların gelişmesini bekleyebiliriz.

Hiç şüphesiz 6 Mart astrolojik nedenlerden ötürü, Uranüs tam da o gün Boğa burcuna geçeceği için, son derece önemli bir tarih.  Aşağıdaki Washington için çıkarılan Uranüs’ün Boğa burcuna geçişini gösteren Ingress haritaya bakacak olursak, Boğa burcundaki Mars/Uranüs orta noktası tam da IC noktasının üzerine denk geliyor. Bu durumun ABD’de Başkanlık cephesinde devam etmekte olan siyasi kaosu, özellikle ABD seçimlerindeki Rus müdahalesiyle ilgili soruşturmaları açıklayan bir tarafı olabilir mi? Birazdan inceleyeceğimiz ayın ikinci yarısında gerçekleşecek olan Terazi burcundaki dolunay ‘evet’ olabilir diyor. 

Balık burcu ruhunun hakim olduğu dönemlerde global meselelerde uyum içinde olma hissiyle birlikte mistik ve spiritüel konulara duyulan özlem duygusu daha baskın olur; ancak tüm bunlara rağmen belirsizlikler ve kaotik gelişmeler de kendini gösterecektir. Bu yeniay özellikle Rusya ile sınırdaş olan Polonya, Belarus, Romanya, Bulgaristan gibi Doğu Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin Ege kıyıları ve daha güneyde Mısır ve Afrika’da Sudan, Uganda ve Tanzanya’da köşe evlere düşüyor. Bu bölge ve ülkelerdeki insanlar kendilerini hem fiziksel hem de manevi anlamda sağlık alanında zafiyetler, organizasyonel yanlışlıklar, belki skandallar veya yakın çevrelerindeki yetersiz koşulların getirdiği karmaşık durumlar ve kaotik olayların içinde bulabilirler.

Bu arada Neptün/Yeniay ortanoktasının MC ile kavuşumunun Guyana, Brezilya, Paraguay ve Uruguay gibi çeşitli Güney Amerika ülkelerinin hükümetleri ve liderleri için çeşitli kaotik koşullara neden olma gibi bir etkisi olabilir. Bu bölgelerdeki hem küçük yerlerin hem de büyük ülkelerin liderleri kararsızlık ve bilgisizlikten kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirler. Diğer taraftan, Çin’in doğusu, Tayvan, Filipinler, Endonezya ve Avustralya’nın batı bölgeleri tsunami ve seller gibi denizdeki depremlerden kaynaklanan doğal afetlerin hedefi olabilir. Esasen söz konusu yeniay Balık burcundaki Mars/Satürn orta noktasıyla çok yakın orbla kavuşum yapıyor. Ebertin, Mars/Satürn orta noktasının zararlı veya yıkıcı enerjiler ve yaşamsal canlılığın/enerjinin engellenmesi veya tahribata uğramasıyla yakından ilişkili olduğunu belirtiyor (COSI, Ebertin).

Balık burcunun son derecesinde Retro/geri harekette olan Merkür de bu dönemde son derece önemli bir rol oynamakta. Bütün iletişim kanalları, muhakeme gücünün yetersizliği ve bilgi kaynaklarındaki karmaşadan muzdarip olacaktır.  Yeniay süresince yalan veya yanlış yönlendiren haberlere ve emtia piyasalarında dengesiz fiyatlara rastlamak mümkün. Brezilya, Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi Merkür’ün yönettiği İkizler ve Başak burcunun ufuk çizgisinde olduğu ülkelerde medya, gazeteciler ve ticari faaliyetlerde karmaşa ve başkalarına duyulan yersiz inançtan dolayı zorluklar yaşanabilir.

Tüm bunlara ek olarak, Mart ayında Satürn-Plüto ve Güney Ay Düğümü her geçen gün açısal olarak yakınlaşıyor; dolayısıyla dünyanın pek çok köşesinde ortak acılar ve kitlelerin ızdırabı daha da hissedilir hale gelecektir.

0 Derece Terazi Burcunda Dolunay/21 Mart 2019

Bu yıl Terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay ilkbahar ekinoksuna denk geliyor ki bu tarih aynı zamanda ilkbaharın ilk gününe de işaret ediyor. Esasen ekinoks dönemleri dünya astrolojisinde mevsimsel trendleri ve yeşermekte olan yeni koşulları anlayabilmek için kullanabilecek güçlü öngörüm araçlarıdır. Ekinoks zamanında oluşan dolunaylar bize mevcut konular ve koşullar her neyse tüm bunların diplomatik yollarla ve özenle dengelenmesi ve düzenlenmesi gerektiğini hatırlatır. Öncü bir burcun 0 derecesindeki Ay, insanların sesinin duyulacağı, adalet ve eşitlik savunucuları tarafından da güçlü bir mesaj verileceği anlamına geliyor. Bir kadının ya da konuşma ve eylemlerinde güçlü bir feminen tavırla beraber dimdik duruşu olan birisinin bu tarz bir yaklaşımına tanık olabiliriz. Ayrıca Ay’ın böylesine vurgulu bir yerleşimde olması insanların çeşitli gereksinimlerinin ve kalabalıkların siyasette ön plana çıkacağı anlamına geliyor. Ay’ın Terazi burcunda olmasının sanatsal konular, estetik değerler, nezaketin ve diplomasinin öneminin vurgulanmasıyla yakından ilişkisi vardır.

Bunlara ek olarak, dolunay haritasında, Saka-Boğa burçları arasında Venüs ile Mars arasındaki partil kare açı dikkat çekiyor. Dolayısıyla, kadınlar ve erkekler arasında ortaya çıkması beklenen sürtüşmeli konular dışında finansal veya parasal mevzuların da gündemde önemli bir yer tutacağını söylemek mümkün. Ay’ın aynı zamanda Yay’daki Jüpiter ile sextil/60 açısı var. Altı çizilmesi gereken bir başka nokta da Plüto üzerine denk düşen Venüs/Jüpiter orta noktası ki bu çok güçlü bir çekim alanı ve popüleritenin büyük kitlelere ulaşması anlamına gelebilir. Bu durum aynı zamanda kadınların siyasi hayattaki duruşu ve siyasetteki gücüyle alakalı konuların çok ses getirmesi olarak da değerlendirilebilir. Ay, Las Vegas, Nevada, Kaliforniya’nın belli bölgeleri, Hindistan’ın batısı (Ahmedabad), Pakistan, Tacikistan Kırgızistan ve Kazakistan’da köşe evlerde olacağı için yukarıda söz ettiğimiz konular bu bölgelerde çok daha konuşulur olacaktır.

Çin’in batısında, Şanghay, Taipei, Tayvan, Manila ve Filipinler’de Venüs MC civarında köşe evlerde olduğu için kadınlarla ilgili mevzular, özellikle kadın hakları ve özgürlükleri konusunda daha fazla haber duyabiliriz. Londra/Birleşik Krallık Dolunay haritasında ise Yay burcu yükselenin Jüpiter’le kavuşum yaptığını görüyoruz. Brexit tarihi 29 Mart olarak belirlenmişken Jüpiter’in Londra dolunay haritasında bu kadar ön plana çıkmış olması hiç de şaşırtıcı olmasa gerek. Bu bir dolunay olduğu için Birleşik Krallık ve AB ülkeleri arasında bazı imtiyazların, yeniden düzenlemelerin, detaylı değerlendirmelerin ve diplomatik manevraların gündeme gelmesini bekleyebiliriz (Aşağıdaki haritada).

Moskova/Rusya’nın dolunay haritasında ise Satürn-Plüto-Güney Ay Düğümü üçlüsünün tüm ağırlığıyla haritanın doğusunda ufuk çizgisine yerleşmiş olduğunu görüyoruz (Aşağıdaki haritada). Bu durumu devleti ilgilendiren konularda kısıtlamaların ve siyasi baskıların artması olarak yorumlayabildiğimiz gibi ABD seçimlerindeki Rusya müdahalesi olarak da değerlendirebiliriz. Çok ilginç biçimde Boğa burcuna yeni giren Uranüs ise Washington DC haritasında tam da alçalan burç noktası üzerine görülüyor. Son olarak da Satürn-Plüto ve Güney Ay Düğümü kümeleşmesinin özellikle Şikago, Amerika’nın orta-doğu bölgelerinde ve New Orleans’ta etkili bir rol oynayacağını ifade edebiliriz. Bu bölgeler emlak, inşaat, binalar ve arazilerle ilgili konularda hassas zamanlardan geçebilirler.

 

Categories

Recent Posts