R. Hakan Kırkoğlu – Kasım 2022 Ay Döngüsü Raporu

Çeviren: Ecem Eralp

Tam Ay Tutulması, 8 Kasım 2022 11:02:07 GMT, 16 00 Boğa

Şu anda son derece sert, değişken ve zor bir astrolojik süreçten geçmekteyiz. Bu tutulma sürecinde gökyüzünün gergin görünüşü 8 Kasım’da Boğa burcunun orta derecelerinde  gerçekleşecek olan Tam Ay Tutulması ile doruğa çıkacak. Yakın zamanda gerçekleşen Güneş Tutulması Rusya ve Avrupa’nın bazı bölgeleri ile Ortadoğu’yu gölgesine alırken, savaş gezegeni Mars ise tutulma sınırlarının dışında ve durağana yakın retro bir pozisyonda, diğer zararlı malefik gezegen Satürn ise oldukça sert koşullar altında geriye doğru durağan bir konumdaydı. Gerçekten de Satürn ve Uranüs arasında devam etmekte olan bu  kare açı Ay tutulması ile çok daha fazla vurgulanıyor. Dolunayların açığa çıkarıcı etkisinin yanında, Ay tutulmaları da devam eden döngülerin etkilerini iyice doruğa çıkarmaktadır. Satürn ve Uranüs arasındaki kare açı tutulma ile birleştiğinde radikal ve çarpıcı gelişmeler ve beraberinde ayaklanmaları da gündeme getirebilir.

Üstelik tutulmanın sabit burçlarda oluşu, eski ve yeni arasında daha büyük gerilimlere, beklenmedik, şiddetli, aşırı gergin olaylara ve ayaklanmalara dikkat çeker, çok daha yıkıcı ve zorlayıcı koşulların da yaşanabileceğini göstermektedir. Satürn ve Uranüs arasındaki gergin açılar doğal felaketlerin yanı sıra, radikal değişiklikler sonucunda yaşanacak kaotik durumlara da dikkat çekmektedir. Baskıcı rejimler, korku, ülkelerin aşırı korumacılık politikalarına girmesi, isyanlar ve kuralları yıkıcı tavırlar, bu görünüşün açığa çıkartması muhtemel etkileri arasındadır. Olumlu yanından bakacak olursak ise, bilimsel gelişmeler ve uzay araştırmaları ile ilgili bazı keşif haberleri alabiliriz.

Dolayısıyla Boğa burcundaki Ay Tutulması; sadece siyasi ve ekonomik radikal gelişmeleri değil, aynı zamanda da dünya çapında yaşanan iklim krizinin bir sonucu olarak yaşanabilecek doğal felaketlere de dikkat çekmektedir. Ay Tutulmasının onikidebirlik (dwad, Dodecatemoria) derecesinin Akrep’e düşüşü artan korkuyu, yıkımı ve mevcut yaşam koşullarındaki değişimi göstermektedir. Satürn’ün Ay düğümleri arasındaki duruşu ise çok daha kısıtlayıcı, zorlu koşullara dikkat çekerken, insanlar arasında daha ayrıştırıcı ve korkulu bir hava yaşanma ihtimalini de gözler önüne seriyor.

Boğa burcundaki Ay Tutulması, doğrudan Orta Avrupa üzerinde gerçekleşirken,  Ay;  Oslo ve Kopenhag yakınlarında IC’de olacak, sonrasında da Almanya’nın orta kesiminde yer alan Münih’i geçerek, İtalya’nın Roma kentinde düşecek.

Almanya-Berlin’de, bu gergin T-karenin zirvesinde Oğlak yer alırken, 2.evde de Satürn’ün yer alışı  kemer sıkma politikaları ve bazı kısıtlamaları da beraberinde getirir. Mevcut enerji krizleri ve Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklanan lojistik sorunlar da tüm Avrupa’da güçlü bir şekilde hissedilebiliyor. İngiltere hariç, Avrupa’nın İspanya’dan Polonya’ya kadar olan ülkelerinde Oğlak yükselmektedir. Üstte yer alan Satürn yüzünden ağır zarar gören Ay, insanlar için zor şartları işaret ederken, emniyet sorunları ve aile içi problemlere dikkat çekiyor. MC’de yer alan Akrep ve 6.evde geriye doğru durağan olan Mars baskı ve korku yaratan gelişmeleri ile mücadele gerektiren bir dönemi gösterir. Ay, IC civarında olduğundan ülke içi, güvenlik ve toprak meseleleri ile ilgili bazı riskleri ve değişken koşulları da ortaya koyuyor.

İlgili harita aşağıdadır:

Washington DC-ABD için bu Ay Tutulması oldukça şaşırtıcı ve tehlikeli görünüyor, çünkü haritada Akrep yükselirken, 8.evi yöneten Mars geriye doğru durağan olup 6.eve (ordu, devlet görevlileri, zayıflıklar) düşmekte. 6.ve 8. ev zor evler olarak, 4. ve 8. evler de daha yıpratıcı durumdadır. Bu dönemde, güçlü ve baskın olma isteği giderek artıyor ve bu istek Güneş yükselirken daha da görünür hale gelecektir. Bunun yanında Aslan’ın kısmen asalet kaybettiği Satürn’de (nemesis) oluşu da hükümete bazı ekstra sorumluluklar getirebilir. Ay tutulmasının 7.evde oluşu da diplomaside zaafiyeti ve yaşanan son gelişmeler doğrultusunda halk arasından artan muhalefeti işaret eder. Satürn’ün IC üzerinde oluşu insanların yaşamlarındaki kısıtlayıcı koşulları da vurgulamaktadır. Ay Tutulması haritası aşağıda yer almaktadır:

Türkiye-Ankara için bu Ay Tutulması’nda Satürn’ün, T-karenin zirvesinde oluşu Satürn’ü haritadaki en önemli yere koyuyor. Satürn’ün Kova burcunda yücelişi ise; insani ya da bireysel kaygıların ön planda olduğu, sosyal konuları gündeme getirecek sert bir atmosfer yaratıyor. Kova’nın Türkiye haritasında 8.evde oluşu ile bu dönemde kamuoyunda krizleri, korku yaratan olayları ve endişeleri tetikleyebilir. Dolunay Uranüs bağlantısı iç meselelerdeki istikrarsız koşulların yanında, artan muhalefeti de göstermektedir. Kısıtlayıcı durumlar insanlar tarafından yoğun bir şekilde hissedilecektir.

Harita aşağıdadır:

Ay tutulması Çin-Pekin için oldukça dikkat çekici görünüyor. Haritada durağan Mars Yükselen’de yer alırken, haritanın ışığı 6. ve 12.ev gibi zorlu evlere düşüyor. Mars’ın 6.evde oluşu askeri eylemleri gündeme getirirken, doğal afetler ya da yangınları ve buna bağlı olarak da halkın sağlığını ve güvenliğini zora sokacak durumlara işaret eder. Yükselen yöneticisinin Merkür’de oluşu da benzer hastalık ve mahrumiyet koşullarını gösterir. Bu dönem içinde toplumda kontrol edilemeyen olaylar meydana gelebilir.

İran-Tahran için ise Boğa’daki Ay Tutulması’nda Mars köşededir. Mars, IC ile kavuşumda görünüyor, bu da insanların ve ülke iç güvenliğinin ayrılıkçı ve şiddetli bir dönemin içine girdiğini doğruluyor. 3. ve 9.evleri vurgulayan Ay Tutulması inançlar, ideolojiler ve iletişim konularında zıt kutuplulukları, ayrıca belirli fikirlerin sosyal medyaya yansıtılıp, sokaklarda da güçlü bir şekilde savunulacağını açıkça göstermektedir.

23 Kasım 2022, Yay burcunda Yeni Ay 22:57:12 GMT, 01 37 Yay

Bu Yeni Ay’ın değişken nitelikte bir burçta oluşu değişken koşulları daha da fazla vurgular. 2022’in son kısmında Jüpiter Balık burcuna doğrudan dönerken, Yeni Ay da aynı gün gerçekleşir. Bu dönemde Yay ve Balık burcunda çok fazla hareketlilik olması, belli ideoloji, inanç ve bu doğrultudaki tartışmaları ön plana çıkarıyor.

Bununla birlikte Mars’ın retro ve deklinasyon sınırlarının ötesinde (oob) oluşu bu tarz fikir çatışmaları ve çok kutuplu fikirlerin son tahlilde oldukça zorlayıcı olacağı ve yapıcı olmayacağını gösterir. Ayrıca Mars ve Neptün arasındaki kare açı da çözülmeyi tetikleyeceğinden bazı kafa karışıklıklarını ve yanıltıcı adımları da kaçınılmaz hale getirecektir. Jüpiter’in Balık burcuna geçişi, zor durumda olan insanlara yönelik sosyal yardım faaliyetlerini ön plana çıkarıp, toplumsal sorunlar ve savaşlar dolayısıyla acı çeken insanlara yönelik artan bir empatiyi de beraberinde getirecektir.

Bu arada Mars 21 derece Balık burcunda, Uranüs/Plüto’nun orta noktasıyla bir ilişki kurmakta ve bu da istikrarsız, dürtüsel bir kombinasyon yaratmanın yanında; farklı görüş ve ideolojilerin söz konusu olduğu yerlerde fanatizmi, öfkeyi ve yıkıcı olayları tetikleyebilir.

Mars, Washington DC ve Brezilya’da köşede ve yükselen noktada yer alır. Brezilya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 30 Ekim’de olacak ve Mars’ın yükseldiği bu Yay burcundaki Yeni Ay halk için pek de iyiye işaret etmiyor. Yeni Ay,  yeni  bir başlangıcı işaret etmesi açısından olumlu olsa da, Mars’ın zararlı doğası, kamusal alanda çok fazla çekişmeyi ve tartışmayı da beraberinde getirecektir. İlginçtir ki Jüpiter’in etkisi Balık burcunun son derecelerinde doruğa ulaşır. Bu da kesinlikle daha ilerici ve insancıl bir lider ve politika için tercih edilen bir semboldür. Harita aşağıdadır:

Yeni Ay haritası Washington DC için de benzerdir, ancak MC 9. Ev ve Kova’ya düşer. Bu da uluslarası konular ve endişelerin çok daha fazla gündeme geleceğini gösterir. Mars’ın konumu ayrılık yaratan tartışmalarla ilgili olabilirken, Pluton’un lokal uzam haritasında (local space charts) Moskova’nın çok yakınına gittiği görülmekte. Yeni Ay’ın 7.evde oluşu diplomasiyi gündeme taşıdığı gibi rakiplerle ilgili meseleleri de gündeme getirecektir. Daha önceki raporlarımızda bu yıl, 7. Yıl Profeksiyonu ve Sibley haritasında Mars’ın burada olduğundan bahsetmiştik. Bu sıralarda Mars’ın konumu, Güneş’e geçerken, ASC Yükselen noktasına çok yakın bir pozisyondadır. Dolayısıyla bu durum çok daha fazla muhalefet ve fikir ayrılığını da beraberinde getiriyor. Mevcut Yeni Ay askeriye ile ilgili konuları da daha çok gündeme taşımaktadır. Harita aşağıdadır:

Son olarak Mars’ın hem Ukrayna-Kiev hem de Rusya-Moskova için köşe evlerde ve MC yakınında oluşuna dikkat çekmemiz gerekiyor. Haritanın tüm köşelerinin yöneticiler köşe evlerde ve Mars-Neptün karesi bu dönemde pek çok karmaşık durumu ve aldatıcı vaatleri de işaret eder gibi görünüyor. Haritası aşağıdadır:

 

Bu metin 14 Ekim 2022’de tamamlanmıştır.

Categories

Recent Posts