R. Hakan Kırkoğlu – Ekim 2022 Ay Döngüsü Raporu

Çeviren: Ayşe Akçin

Terazi’de Yeniay, 25 Eylül 2022 GMT, 2 48 Terazi

Bu yıl, Terazi yeniayı, Jüpiter, Satürn ve Uranüs’ün önemli bir kombinasyonunun altını çiziyor JU=SA / UR.  Bu dönem aynı zamanda dünya astrolojisinde önemli bir bileşen olan Jüpiter-Satürn döngüsünün hilal evresini de vurguluyor. Jüpiter’in Koç’taki geri hareketinin en yüksek noktasında olması, eylem odaklı, politik olarak inatçı ve ateşli doğasını öne çıkarıyor. Üstelik bu büyüme döngüsü, 21 Aralık 2020’deki son birleşimlerinde yaşanan etkiyi tekrar gündeme getiriyor. Dolayısıyla, dünyadaki sosyal, politik ve ekonomik faaliyetlerde çarpıcı olayların gündeme gelmesini bekleyebiliriz. Bu dönemde, Kova burcuna ait vurguları öne çıkaran (özgürlük-kurallar, bireysellik ve sosyal töreler, teknolojik uygulamalar) yeni dünya düzeni çok daha somut ve daha hızlı şekillenebilir. Uranüs’ün bu gezegen kombinasyonuna dahil olması, olayların ortaya çıkışında daha fazla gelir geçerliğin yanı sıra beklenmedik değişimler ve dönüşümler yaşanmasına neden olabilir. Devam etmekte olan Satürn-Uranüs karesi, yeni ve eski düzende devam eden çatışmalara işaret ederek, eski normları ve sosyal yapıları ve ayrıca siyasette değişim yapılma arzusunu artırıyor. Bu dönemde geleneksel tavırların ve siyasetin yeni, heyecan verici ve beklenmedik yeni tavırlarla değişime uğramasını ve bunun da muhafazakar kesim ile radikaller arasındaki gerilimi artıracağını söyleyebiliriz. Örneğin, Kraliçe II. Elizabeth’in son ölümü bu yeni perspektifte değerlendirilebilir.

 

Jüpiter batıda Rusya, Kiev, Ukrayna ve Ankara Türkiye bölgeleri üzerinde yükselmekte iken, Plüton ise bu bölgelerin alçalan burç evinde yükseliyor. Yengeç burcu yükseldiğinden, 4. evde, IC’ye yakın oluşan yeni ay, güvenlik, toprak ve ev meseleleri ve iç meselelerle ilgili konular bakımından yeni eğilimleri ve başlangıçları gösterebilir. Aşağıdaki harita Kiev, Ukrayna için yeni ayı göstermektedir.

Doğrusunu söylemek gerekirse, Venüs’ün 29 Eylül’de kendi burcuna yani Terazi’ye geçmesi ve 1 Ekim’de ise Jüpiter ile karşı karşıya gelmesi diplomasi ve siyasette yeni girişimlerin söz konusu olabileceğini yansıtıyor. İlginçtir ki, bu dönemde Venüs görünür olmamıştır ve yeraltında seyahat ediyormuş gibi hareket etmeye eğilimlidir, bu nedenle diplomasi ve uzlaşma çabaları kolay kolay hayata geçirilemeyecektir. Venüs 18 Kasım 2022’de tekrar görünür hale gelecektir.

 

Koç’ta Dolunay, 9 Ekim 2022 GMT, 16 32 Koç

Venüs’ün önemli bir rol oynadığı Koç dolunayı sırasında gündemde diplomasi ve karşılıklı dengelerin test edilmesi söz konusu olacaktır. Bu dolunay, Terazi burcunda (dwad, burçların 2,5 derecelik bölümlerinde) bulunan Koç’un orta derecelerinde gerçekleşeceğinden, Koç-Terazi ekseninin karşıtlığı daha yoğun derecece vurgulanır. Barış ve savaş konularına ilişkin yeni bakış açıları ve seçimler gündemimizde olacaktır. Bu kritik dönemde, Plüton da dolunay ile aynı günde yön değiştiriyor. İlginç bir şekilde, Plüton’un önümüzdeki baharda, 23 Mart 2023’te ekinoks civarında Kova burcuna girmek için ivme kazandığı görülüyor. Siyasi yapılarda dünya çapında büyük değişimler ve yeni düzenlemeler ile birlikte yeni güç iş birlikleri ile karşılaşabiliriz. 0 derece Koç burcundaki Merkür-Jüpiter orta noktası ayrıca görüşmelerin ve müzakerelerin hızlanmasını sağlar ve bu durum esasında, Merkür’ün 11 Ekim 2022’de Terazi’ye yeniden girişinden sonra daha görünür hale gelecektir.

 

Washington için son Terazi giriş haritası, iki kollektif gezegen olan Uranüs ve Plüton’un açılarının görüldüğü üzere oldukça belirsiz koşulların oluşabileceğinin çanlarını çalıyor.  ABD haritasında natal Mars üzerinden üç kez geçecek olan İkizler burcunda ve köşe bir evden transit yapan Mars oldukça çalkantılı bir döneme işaret ediyor gibi görünüyor. Aslında bu yıl ABD, Mars’ın da konumlandığı yıllık 7. ev profeksiyonunu yaşıyor Dolayısıyla Mars’ın etkisi daha da çarpıcı bir şekilde ortaya konacak. Bu yılki güneş dönüşü haritasında, natal Mars’ın savaş koşullarını güçlendiren konuları gündeme getireceğini gösteriyor. Koç burcunda gerçekleşen dolunayda Mars, İkizler burcundaki SR Asc’nin üzerinden geçiyor. (natal Sibley haritasındaki 7. ev) Aşağıdaki 3 bölümden oluşan harita, sırasıyla ABD natal haritasını, güneş dönüşü haritasını ve dolunay haritasını göstermektedir.  Mars’ın güneş dönüşü haritasındaki konumu, perde arkasında provokatif olaylara işaret ediyor. (12. evdeki Boğa’daki SR Mars)

Pekin, Çin için Koç dolunayı, riskli ve korku yaratan koşullara işaret ediyor. Hem 3. hem de 8. evleri yöneten Mars’ın bu evler ile belirgin açıları var. Aynı zamanda dolunayın yöneticisi olan Mars, komşularla tehlikeli ilişkilere işaret edebilir. Merkür, Mars ve Neptün ile belirsiz ve değişken bir T-kare açı oluşturmasına rağmen, aynı zamanda tam olarak yükselen burç derecesindedir. Başak burcu, Çin ulusal haritasının 8. Evini yönettiği için bu dönem, Çin için çok fazla belirsizlik, karışıklık ve riskli durumlar getirebilir. Ek olarak, 2022-2023 Jüpiter’in yıl lordu natal haritasında iyi konumlanmadığından bu yıl ekonomi için çok daha katı koşullar getirecek gibi görünüyor. Tüm bu gelişmeler, komşu ülkelerle olan ticareti ve etki alanını, özellikle de Jüpiter’in Koç’ta 3. evden geçişini etkileyecek gibi görünüyor. Aşağıda, Koç burcunun dolunay haritasını bulabilirsiniz.

 

Akrep’te Kısmi Güneş Tutulması, 25 Ekim 2022 GMT, 02 00 Akrep

Bu dönemde tutulma mevsimindeyiz ve Akrep burcundaki mevcut güneş tutulmasının ardından 8 Kasım’da Boğa burcunda gerçekleşecek ve hem Satürn hem de Uranüs’ün sabit burçlarda olması nedeniyle oldukça yorucu etkileri gösteren tam bir Ay tutulması gerçekleşecek. Bu yaklaşan ay tutulmasını bir sonraki raporda ele alacağız.

Bununla birlikte, Boğa ve Akrep burcundaki tutulmaların istikrar-istikrarsızlık, güven-güvensizlik ve maddi-maddi olmayan kaynaklar etrafında dönen konularla yakından ilişkili olduğunu, dolayısıyla ekonomik faaliyetlerde, finansal piyasalarda, gayrimenkul değerlerinde uzun vadeli birçok değişiklik yaratma konusunda muazzam bir kapasiteye sahip olacağını vurgulamamız gerekir.

Akrep burcundaki bu güneş tutulması güney ay düğümü çevresinde meydana geldiğinden, uzun süredir birikmiş enerjileri harekete geçirebilir. Olumlu ya da yıkıcı bir şekilde ortaya çıkan kitlesel bir duygusal enerji olacaktır. Bu dönemde ölüm ve yeniden doğuşla ilgili olaylara, güç ve dönüşüm sorunlarına, deprem gibi doğa olaylarına, yanardağ patlamalarına tanık olabiliriz. Tutulma yöneticisi Mars’ın da İkizler burcunda geri gitmek üzere olduğunu dikkate aldığımızda vahşet ve acımasızlık temalarının gündemde olabileceğini söyleyebiliriz. Bu durum, Mars’ın Neptün ile kare açıda olması nedeniyle, her türlü iletişimde öfke problemlerine, ulaşımda kazalara, kötü niyetli eylemlere ve dolandırıcılık faaliyetlerine neden olur.

Öte yandan, bu tutulma, zarar gören Venüs ile kısmi bir kavuşum yapıyor. Bu dönemde duygusal ve finansal istikrara ulaşmak çok zor olacaktır. Konfor , huzur ve memnuniyetle ilgili olarak elverişsiz durumlar söz konusu olabilir ve güçlü değişim ve dönüşüm rüzgarlarının varlığı nedeniyle güvenlik ihtiyaçlarımız ve huzurumuz konusunda çok fazla karışıklık meydana gelebilir.

Tokyo, Japonya için tutulma haritası Mars’ı tam yükselişte gösteriyor, dolayısıyla Akrep 6. eve düşüyor. Bu durum, hizmet alanları, endüstriler ve halk sağlığı için zorlu bir zaman olabilir. Önümüzdeki 6 ay kamu hizmetlerinde, sağlık sektöründe ve kamu görevlilerinde gerekli değişiklikleri getirecektir. Aşağıda Tokyo, Japonya için Güneş Tutulması haritası yer almaktadır.

Avrupa, özellikle Baltık bölgesi için, Mars köşe bir ev olan 7. Evde bulunacak. Bu güneş tutulmasının ACG haritasının altına bakın. Mars/Dsc hattı, İspanya’nın doğu kıyılarından güney Fransa ve Almanya’ya kadar uzanıyor ve Estonya üzerinden geçiyor. Uranüs, sismik olarak çok aktif bir bölge olan İstanbul’da dip noktada duruyor.

 

Estonya, Tallinn için güneş tutulmasında, Mars alçalan burçta ve tutulma 12. evde gerçekleşiyor. Bu harita (aşağıda verilmiştir), Ukrayna’da hüküm süren savaş koşullarını göz önünde bulundurarak oldukça endişeli koşulların oluşacağına işaret etmektedir.

 

Hem Uranüs hem de Plüton’un İstanbul için açıları, Türkiye için de önümüzdeki aylarda çalkantılı ve kısıtlayıcı koşulları çağrıştırıyor. 2. evde konumlanan Satürn, MC/IC ekseni ve Uranüs ile bir T-kare oluşturuyor. Mevcut ekonomik darboğaz ve iç siyasi huzursuzluk önümüzdeki 6 aylık dönemde oldukça rahatsız edici olabilir. Aşağıdaki güneş tutulması haritasına bakınız.

 

Bu metin 19 Eylül 2022’de tamamlanmıştır.

Categories

Recent Posts