R. Hakan Kırkoğlu – Ay Döngüsü Raporu: Ekim 2019

Çeviren: Bilgehan Aksoy

Uzlaşma ve Uyum Dönemi, Terazi Yeni Ayı

Terazi ve Oğlak gibi öncü burçlardan geçen bir çok gezegenin eşliğinde bu Terazi Yeni Ayı, oldukça dinamik bir görünüme sahip. Yakında, tam olarak 4 Ekim’de, Mars da Terazi’deki partiye katılıyor. Aslında, bu dönemdeki tüm dikkatimiz, mevcut koşullarla başa çıkarken ciddi sonuçlar oluşturma potansiyeli olan ilişkilerimiz ve tepkilerimizde. Ayna etkisinin ve uzlaşmanın burcu olan Terazi’nin etkilerini “Ne ekersen onu biçersin.” şeklinde özetleyebiliriz. Dolayısıyla, hem iç politikada hem de uluslararası ilişkilerde sayısız değişiklik görmemiz mümkün. Terazi burcu aynı zamanda toplumdaki çelişen menfaatler arasında denge kurmaya çalışan politikacıları gösterebilir. İlginçtir ki, 28 Eylül’de gerçekleşen Yeni Ay; gerçeği ve hareketlerimizin sonuçlarını yansıtan Satürn’ün etkisi altındadır. 

Buna ek olarak bu Ay döngüsünde, özellikle siyaset ve iş dünyasındaki eski yapıların yıkılması ile direkt ilgili olan Satürn-Güney Ay Düğümü kavuşumunu, Oğlak burcunda 3. ve son kez deneyimleyeceğiz. (Tam olarak 28 Eylül)

Daha yumuşak bir düzeyde, bu Ay döngüsünün yöneticisi Venüs’ün iyi konumlanmış olan büyük iyicil ile partil sekstil açı yaptığı görülmektedir. Kendi asaletinde yer alan her iki gezegen de yeniden gözden geçirmek veya yeni iletişim yolları yaratmak yoluyla, engellerimizi aşmamızı sağlayacak, ya da hiç değilse engelleri azaltacak yeni fırsatlar getirecek gibi görünüyorlar.  Bu kümelenme; sosyal sorunlar, kadınların sorunları, moda, eğlence ve uluslararası problemler için iyi bir gösterge olabilir. Yine de, Pluto Terazi’deki Merkür ve Venüs ile kare açı yaptığı için işler o kadar da pürüzsüz değil. Bu sebeple, ilişkilerimizin her alanında daha çok güç gösterisi ve bazen de gizleyici tutumlar bekleyebiliriz.

Satürn-Güney Ay Düğümü kavuşumunun tam MC’de yer alması nedeniyle İngiliz siyasetini çevreleyen mevcut yoğun ve ağır atmosfer, Londra’nın Yeni ay haritasında görülmektedir. (Aşağıda, Londra için hazırlanan Yeni Ay haritasına bakınız.) Boğa’da yükselen Uranüs ile, mevcut şartlarda bir çok yenilik gerçekleşmekte ve süregelen tıkanmış durumların dengelenmesi ihtiyacı kuvvetli bir şekilde belirmektedir. Yükselen yöneticisi olan Venüs’ün Kuzey bendinde yer alması sebebiyle sorunları, ilave müzakereler ve aktif diplomasi yoluyla çözmek için kuvvetli bir eğilim ya da girişim olabilir. İlginç bir şekilde, hem Merkür hem de Venüs’ün Alçalan (Dsc) hattının, Birleşik Krallık-Avrupa Birliği müzakerelerinde ayak bağı olan İrlanda sınırını geçtiği görülmektedir. 

Hong Kong’un haritasında, Uranüs’ü tepe noktası civarında görüyoruz ve haritanın akslarında sabit burçlar yer almaktadır. 3. Ev’deki Yeni Ay, taraflar arasındaki çok konuşma ve diyalogları vurgulasa da 6. Ev’deki Satürn-Güney Ay Düğümü kavuşumu, kamu sağlığı ve sosyal düzen de dahil olmak üzere kamu hizmetlerinin enkazlaşmış ve ağır koşullarını açıkça betimliyor. (Aşağıda Hong Kong için düzenlenmiş Yeni Ay haritasına bakınız.)

Hindistan / Delhi’nin haritasında ise, Satürn-Güney Ay Düğümü kavuşumu alçalan noktası etrafında gerçekleşiyor ve acil durum çağrısı uyandırmakla birlikte tabiat olayları kaynaklı toprak güvenliği veya içsel karışıklıkları da içine alacak şekilde 4. Ev konularına vurgu yapıyor. Bu kombinasyon ayrıca komşu ülkeler ile diplomatik ilişkilerde gelişen gerginliğin işareti olabilir. (Aşağıda Delhi için düzenlenmiş Yeni Ay haritasına bakınız.)

13 Ekim’de Koç burcunda çalkantılı bir Plutonik Dolunay

Tam olarak Ocak 2020’de gerçekleşecek olan bu göksel olay, Satürn-Pluto deviniminin tüm olasılıklarını tetikleyen zorlu bir Ay döngüsü olarak görünmektedir. Bu kombinasyonun, kesin yıkım ve dönüştürücü yeniliklerle birlikte muazzam miktarda gerilim getireceği bilinmektedir. Bu durum, Oğlak’ta ülkeler arası mevcut güvensizliğin yükselmesi şeklinde olduğu gibi; siyasi liderler arasında artan kutuplaşma ve devletler tarafından uygulanan mutlak baskıcı politikanın sebep olduğu radikal davranışlar ile korku gibi çeşitli yollarla da kendini açıkça gösterebilir. Doğada ise bu durum çok büyük tahribata yol açan felaketler anlamına gelebilir. 

Satürn-Pluto kavuşumunun bu Ay döngüsünün apeksinde olmasına ilaveten Dolunay’ın, Mars’ın terim asaletine sahip olduğu noktada gerçekleşmesi; mevcut artan gerginliği tetikleyerek savaş olaylarını arttırabilir. Mars da Terazi’de, Güneş’ten önce yükseldiği ve zararlı konumda olduğu için; olaylar hızlıca istikrarsız ve daha yıkıcı gerçekleşebilir. Diğer taraftan Ay ve Jüpiter arasındaki üçgen açı, Koç’taki Ay’ın etkilerini kontrol altında tutan ve olayları hafifleten unsur olarak görünmektedir. 

Türkiye’nin yükseleninin Yengeç’te ve alçalanında da Pluto olması sebebiyle öncü evlere şiddetli vurgu vardır. Bu durum, iç sorunlarda artan gerilimin yanı sıra Orta Doğu’da ağır baskı altında olan dış politikasıyla ilgili olabilir. Dahası, 4. Ev’deki Mars, Türkiye’nin natal Mars’ına çok yakın olduğu için sivil kargaşa göstergesi olabilir. (Aşağıda İstanbul için düzenlenmiş Dolunay haritasına bakınız.)

Nitekim Dolunay’ın apeksinde olan Satürn-Pluto kavuşumunun Yunanistan / Atina’yı; Almanya’yı da içine alacak şekilde Orta Avrupa’yı ve İskoçya / Edinburg da olmak üzere Kıta Avrupası’nı etkisine aldığı görülmektedir. (Aşağıda Koç Dolunayı’nın AstroKartoGrafi’sine bakınız.)

Şu anda bu notları yazarken, İngiltere siyaseti Boris Johnson başbakanlığında eşi görülmemiş bir karmaşa ve kutuplaşma içindedir. Muhtemelen 28 Ekim’de gerçekleşecek ve Uranüs’e karşıt açı yapacak olan Akrep Yeni Ayı’nın önümüzdeki günlerde Brexit ikilemiyle ilgili çokça söz hakkı olacak. 

San Francisco / Kaliforniya için çok yoğun gerçekleşecek bu Dolunay’da Satürn-Pluto kavuşumu 4. Ev’deki Ay ile birlikte alçalanına çok yakın konumdadır. IC dolaylarında Uranüs, Uranüs-Pluto kavuşumu ile Asc/MC Orta Noktası ve Güneş-Ay-Uranüs Orta Noktaları ile bu bölgelerde bir doğal afet olası görünüyor, belki bir deprem. (Aşağıda San Francisco, Kaliforniya için düzenlenmiş Dolunay haritasına bakınız.)

Categories

Recent Posts