Oner Doser – Mėnulio mazgai: Sielos karminė praeitis ir ateitis

Mėnulio mazgai yra du taškai, kuriuose Mėnulio orbita kerta kylančią ekliptiką (Šiaurėje) ir besileidžiančią  (Pietuose). Šie du taškai yra priešingose pusėse, sudaro 180 laipsnių kampą. Pavyzdžiui: jei Šiaurės mazgas yra  Avino 1 laipsnyje, tai Pietų mazgas yra Svarstyklių 1 laipsnyje.

Mėnulio mazgai gali atsakyti į  mūsų klausimus “Kodėl aš čia?”, “Kokia yra mano misija šiame gyvenime?” ir “Kur aš einu?” .Tai yra tikrieji kelrodžiai, kurie padeda mums rasti savo kelią šio gyvenimo kelionėje.

Pietų mazgas yra susijęs su mūsų sielos praeitimi. Jo ženklas, jo būstas ir jo aspektai rodo mūsų turimusgebėjimus,  tipinius elgesio bruožus, polinkius, nuostatas , kurias išreiškiame betarpiškai; dalykus, kuriuosgalime  lengvai pasiekti, ir energiją, kurią sukaupėme iki šio gyvenimo. Temos, kurias išreiškia Pietų mazgas, yra  mums lengvos ir saugios, tačiau Visata prašo judėti  link temų, kurias išreiškia Šiaurės mazgas. Palyginus su Šiaurės mazgo temomis, Pietų mazgo temos mums atrodo labiau artimos ir labiau traukia. Norint atsiplėšti nuo Pietų mazgo atstovaujamų funkcijų, būtinas sąmoningas susivokimas. Tačiau neturėtume visiškai atmesti Pietų mazgo savybių;reikia  panaudoti jas kaip priemonę judant  link Šiaurės mazgo. Kitaip tariant, turime rasti pusiausvyrą tarp jų abiejų. Pietų mazgo savybės yra tos, kurias jau turime ir kurių mums nebereikia niekada daugiau  ugdyti.

Šiaurės mazgas yra susijęs su mūsų sielos ateitimi. Jo ženklas, būstas ir aspektai rodo mums, kurią kryptįreikia rinktis, kaip pasiektumėm sėkmę,  koks yra mūsų tikslas bei misija šiame gyvenime. Mums sunku suprasti ir nukreipti save link temų, kurias atstovauja Šiaurės mazgas. Nepažįstame jų artimai, tačiau tai yra elementai, kuriuos turime integruoti į savo gyvenimą. Norint tai pasiekti būtinas sąmoningas susivokimas. Kaipavyks įjungti Šiaurės mazgo savybes į mūsų gyvenimą, jausime dvasinį pasitenkinimą. Taigi ženklas, kuriame yra Šiaurinis mazgas, jo  būstas ir  jo aspektai ,yra ypatiingai svarbus. Žemiau yra pateikta datų lentelė, kuriame ženkle  buvo Šiaurės mazgas, ir –  paaiškinimai apie Šiaurės mazgą kiekviename ženkle.

Šiaurės Mazgas Ženkluose:

Šiaurės Mazgas Avine

 • 1930/07/07 – 1931/12/27
 • 1949/01/26- 1950/07/25
 • 1967/08/19 – 1969/04/18
 • 1986/05/06- 1987/12/01
 • 2004/12/26-2006/06/21

Šiaurės Mazgas Taure

 • 1928/12/29 – 1930/07/06
 • 1966/02/19- 1967/08/18
 • 1947/08/02 – 1949/01/25
 • 1984/09/11 – 1986/05/04
 • 2003/04/14-2004/12/25         

Šiaurės Mazgas Dvyniuose

 • 1927/04/16 – 1928/12/27
 • 1945/12/02 – 1947/08/01
 • 1964/08/25 – 1966/02/18
 • 1983/03/16 – 1984/09/10
 • 2001/10/13-2003/04/13

Šiaurės Mazgas Vėžyje

 • 1925/10/26 – 1927/04/15
 • 1944/05/11 – 1945/12/01
 • 1962/12/23 – 1964/08/24
 • 1981/09/24 – 1983/03/15
 • 2000/04/09- 2001/10/12

Šiaurės Mazgas Liūte

 • 1923/04/23 – 1925/10/27
 • 1942/11/21- 1944/05/10
 • 1961/06/10 – 1962/12/22
 •  1980/01/12 -1981/09/23
 • 1998/10/20 – 2000/04/08

 Šiaurės Mazgas Mergelėje

 • 1941/05/24 – 1942/11/20
 • 1959/12/15 – 1961/06/09
 • 1978/07/05 – 1980/01/11
 • 1997/01/25 – 1998/10/19

Šiaurės Mazgas Svarstyklėse

 • 1939/09/12 – 1941/05/23
 • 1958/07/16 – 1959/12/14
 • 1977/01/07 – 1978/07/04
 • 1995/07/31  – 1997/01/24

Šiaurės Mazgas Skorpione

 • 1938/03/04 – 1939/09/11
 • 1956/10/04 – 1958/06/15
 • 1975/07/10 – 1977/01/06
 • 1994/02/01 – 1995/07/30
 • 2012/09/03 -2014/03/24

Šiaurės Mazgas Šaulyje

 • 1936/09/14 – 1938/03/03
 • 1955/04/03 – 1956/10/03
 • 1973/10/27 – 1975/07/09
 • 1992/08/01 – 1994/01/31
 • 2011/03/03 – 2012/09/03

Šiaurės Mazgas Ožiaragyje

 • 1935/03/08 – 1936/09/13
 • 1953/10/09 – 1955/04/02
 • 1972/04/27 – 1973/10/26
 • 1990/11/18 – 1992/07/31
 • 2009/08/21 – 2011/03/02

Šiaurės Mazgas Vandenyje

 • 1933/06/24 – 1935/03/07
 • 1952/03/28 – 1953/10/08
 • 1970/11/02 – 1972/04/26
 • 1989/05/22 – 1990/11/17
 • 2007/12/18 -2009/08/20

Šiaurės Mazgas Žuvyse

 • 1931/12/28 – 1933/06/23
 • 1950/07/26 – 1952/03/27
 • 1969/04/19 – 1970/11/01
 • 1987/12/02- 1989/05/21

Šiaurės Mazgas Avine:

Esate čia – atskleisti savo lyderystę, inicijuoti naujus dalykus, ugdyti drąsą ir saviraišką. Mokykitės, kaip rizikuoti, stiprinti savo individualumą  ir veikti savarankiškai. Siekite pilnatvės individualiai, o ne su partneriais. Mokykitės, kaip imtis iniciatyvos,  turite būti pakankamai drąsūs pateikdami savo sprendimų rezultatus. Vadovaukitės veiksmuose  savo instinktais,  darykite  aiškius sprendimus. Visada palaikykite ryšį su savo galia, pasitikėkite savimi ir nelaukite pritarimo iš kitų. Būkite pionieriai ir iniciatoriai; visada ginkite savo sprendimus.Eikite tiesiai, nenukrypdami nuo savo tikslo. Ieškokite tiesaus kelio į  dalykus, kurių jums reikia ir kurie suteikia laimę, o ne aplinkkelių. Įguskite pareikšti, ko norite,  ir  nekeiskite savo pasirinkimo; priešinkitės bet kokiam spaudimui. Turėkite drąsos žengti  pirmą žingsnį. Mokykitės, kaip išgyventi. Pasakykite, ko norite,  garbingai ir atvirai. Užuot pakenkę kažkam netyčia vėliau, išsakykite savo norus pačioje pradžioje.  Pristatykite  savo vertybes drąsiai, nebijodami pasirodyti blogu žmogumi ir nekreipdami dėmesio, ką kiti galvoja apie jus.

Šiaurės Mazgas Taure:

Esate čia – mokytis prasimaitinti savo jėgomis, užsidirbti pragyvenimui ir apsaugoti  savo finansinę gerovę be kitų pagalbos. Raskite komfortišką sau aplinką, siekite laimės ir ramybės. Užuot laukę greitų rezultatų ir rizikuodami, veikite apdairiai. Pasinaudodami savo talentais, įgyvendinkite svarius projektus ir būkite produktyvūs.  Reikės pakankamai sunkiai dirbti, kad atsilaikytumėt prieš bet kokius žiaurius poveikius.  Stiprinkite asmeninį ir savo mylimųjų saugumą; planuokite savo gyvenimą ir mokykitės taupyti pinigus. Mėgaukitės tuo, ką turite, taip išvengsite nereikalingų ambicijų ir šiurkščių dalykų. Užuot tapę vartotojais,būkite konstruktyvūs. Užuot skubėję, praktikuokite ir mokykitės kantrybės. Atsisakykite keršto ir mokykitėsatlaidumo, pamiršdami praeities žaizdas. Kurdami subalansuotą gyvenimą, daugiau būkite gamtoje ir mėgaukitės gyvenimu. Rūpinkitės savo kūnu ir mityba; palaikykite taikius santykius su kitais. Nereikėtų piktnaudžiauti savo galia, mokykitės nesužeisti kitų tikslingai. Bendraukite su žmonėmis, kurie yra psichologiškai sveiki, šalinkitės probleminių asmenų. Būkite ištikimi ir kantrūs savo santykiuose. Pasirūpinkite asmeniniu saugumu  padėdami kitiems.

Šiaurės Mazgas Dvyniuose:

Esate čia – bendrauti, mokyti visus ir dalintis žiniomis rašant ar kalbant.  Išryškinkite  savo talentus, kurie padės kitiems atrasti  dvasines vertybes. Daugiau mokykitės  apie žmogaus prigimties savybes, išmokite tarpusavio ryšių, kaip keistis informacija. Išreiškite savo idėjas trumpai ir aiškiai, ieškokite praktiškų sprendimų, o ne filosofinių atsakymų. Nebūkite tas, kuris vienintelis kalba. Klausykitės kitų, užduokite klausimus, klauskite kitų nuomonių ir būkite atviri  visoms perspektyvoms. Užuot ieškoję absoliučiosios realybės, įsitraukite į kasdienį gyvenimą ir sutelkite dėmesį į supančią  aplinką. Užuot vaikydamiesi žinių sau, padėkite  kitiems  gauti žinias,tam sukurkite visas galimybes. Įsitraukit  į visuomeninį gyvenimą, klausykitės menkiausių nuomonių, nieko nenuvertindami. Nebūkite atskirtyje, plėtokite socialinius ryšius, tapkite glaudžios bendruomenės dalimi,mokykitės keisti  kryptį, jei būtina. Gebėkite priimti visus moralinius ar religinius konfliktus bei nestabilumą; venkite bet kokių griežtų apribojimų ir draudimų. Užuot kažką priėmę besąlygiškai, analizuokite ir kritikuokitedalykus, jei reikia. Nepriimkite  jokio sprendimo, neperžiūrėję visų variantų. Pasinaudokite akimirka ir ieškokitelaimės čia ir dabar, o ne toli už horizonto. Užuot kūrę ilgalaikius planus, ieškokite praktinių sprendimų dabar.

Šiaurės Mazgas Vėžyje:

Esate čia – kurti tarpasmeninius ryšius, atliepti kitų jausmus, padėti kitiems dalintis tapačiai jausmais, suartėtisu artimaisiais ir išmokti būti šeima. Stiprinkite ryšius su savo jausmais ir aiškiai juos išreiškite,  neslopindami.Mokykitės, kaip pamaitinti kitus tiek emociškai, tiek fiziškai, kaip patenkinti jų poreikius ir būti kartu su jais dėl to, kad tikrai juos mylite, be abipusės naudos. Praleiskite laiką su savo artimaisiais ir pasiaukokite jiems. Nereikėtų per daug rūpintis karjera ir finansine sėkme, prestižu ir socialiniais pasiekimais. Turite  sugebėti prisirišti prie kitų ir dalyvauti jų gyvenime; suprasti ir vertinti juos. Yra poreikis turėti dvasiškai pilnatviniussantykius ir dalykus. Ne laikas atidėlioti pasimėgavimą  gyvenimu. Mokykitės, kaip sutelkti dėmesį į savo jausmus ir sekti savo norais, kaip nebijoti emocijų apraiškų ir  emocijų pertekliaus. Sekite savo instinktais labiau nei logika. Užuojauta ir gailestingumas visada turėtų būti jūsų prioritetuose. Nukreipkite savo energiją vidun; ir visada atminkite, kad jus veda jūsų jausmai. Skirkite laiką poilsiui ir sukurkite saugią ir jaukią namų atmosferą, palikę visus rūpesčius už durų.

Šiaurės Mazgas Liūte:

Esate čia – išgarsėti, išmokti pritraukti kitų dėmesį, būti aktyviais, valdyti ir įtvirtinti  savo autoritetą. Mokykitės, kaip rizikuoti, kaip vadybinti dalykus, pasitikint savimi ir užkrečiant tuo pasitikėjimu aplinkinius. Rodykite savo kūrybiškumą ir džiaugsmą, tokiu būdu parodysite kitiems, kokie esate artimi. Pasikliaukite savo vidiniu vaiku, esminiais instinktais ir norais;  sekite savo brangiausiais troškimais. Siekite visa ko geriausio su pozityvia nuostata, mažiau jaudinkitės. Užuot laukę tobulo rezultato, darykite tai, ką galite šią akimirką. Įsitraukite į visuomeninį gyvenimą, nebūkite užsidarę. Būkite sąžiningi ir elkitės kaip lyderiai  bet kokios neteisybės akivaizdoje. Sekite savo širdimi, nebūkite pernelyg logiški ar šaltakraujiški. Parodykite savo dosnumą ir geranoriškumą,  nesikuklinkite priimti padėkas. Imkitės projektų, kurie suteikia jums laimės ir energijos. Stiprinti savo ryšius su gyvenimu. Užuot žiūrėję į sceną, stovėkite ant jos.

Šiaurės Mazgas Mergelėje:

Esate čia  – mokytis ugdyti socialinę atsakomybę, sutelkiant dėmesį į detales ir tobulėjant. Esate čia – tarnauti ir padėti kitiems, būti produktyviais ir praktiškais, planuoti ir organizuoti. Mokykitės analizuoti dalykus ir priimti sprendimus nepriklausomai nuo jausmų. Dalyvaukite veikloje, kurioje tarnausite žmonėms ir panaudosite savo talentus kitų labui. Šiaurės mazgas Mergelėje ragina būti drausmingas ir stabiliais, veikti strategiškai. Sutvarkykite viską nuodugniai, nesistenkite   palikti darbus kitiems; laikykitės savo plano. Registruokite viską, kas tik įmanoma. Turėkite omenyje, jog reikia sutelkti dėmesį į smulkmenas  bei ugdyti gebėjimą spręsti problemas. Siekite objektyvumo ir vadovaukitės logika, negyvenkite praeityje. Šis mazgas nurodo laikytis taisyklių, būti pragmatiškas, vengiant   siekti netobulų rezultatų. Jums reikia tikslų ir krypties. Venkite kaltinti kitus ar tikėjimą. Vietoj aukos vaidmens suvokite, jog  patys  turite imtis atsakomybės už savo gyvenimą.

Šiaurės Mazgas Svarstyklėse:

Esate čia – pažinti bendradarbiavimą, dalijimąsi, diplomatiją ir susitarimą; išlaikyti pusiausvyrą ir taiką;išsiugdyti lygybės ir teisingumo jausmą. Susidursite su būtinybe įvertinti situacijas iš kitų perspektyvos. Aukite paremdami kitus, motyvuodami juos veiksmui ir būdami gerais  patarėjais. Svarbu žinoti, kad padedate ir sau, padėdami ir mylėdami kitus. Plėtokite  supratimą ir empatiją,  visada būkite mandagūs ir suteikite pirmenybę kitiems. Venkite egoizmo, pasižymėkite kuklumu. Padėkite kitiems ir visada siekite taikos, vengamikonkurencijos ir karingų požiūrių. Galėsite progresuoti tik tuo atveju, jei varžysitės tik su savimi, o ne su kitais. Venkite greitų neapdairių veiksmų, nebūkite nesubalansuoti ir neramūs. Atliepkite kitų poreikius pasinaudodami simpatijos ir empatijos gebėjimais. Užuot pastebėdami blogį kituose, įžvelkite jų teigiamas puses. Būkite pasirengę pasiaukoti už kitų laimę, kai prireiks.

Šiaurės Mazgas Skorpione:

Esate čia, – pasidalinti savo gėrybėmis su kitais, sukuri gilius ryšius tarp kitų, veikti pasitelkę nuojautas ir instinktus,  atsinaujindami. Esate čia –  mokytis save transformuoti ir kovoti dėl asmeninių virsmų,  leisti sau prarasti pasiektą komforto lygį tam, kad įgytumėte daugiau galių. Sutelkite dėmesį į žmones, kuriuos vertinate, gebėkite pasiaukoti dėl žmonių ir idealų, kuriais tikite, pasidalinkite  su jais viskuo, ką turite. Šalinkitės materialistinio gyvenimo ir sutelkite dėmesį į dvasinius dalykus. Susikoncentruokite į metafizinius dalykus, o ne į fizinius ir jau įprastus dalykus; tai tarnaus jūsų pažangai. Galite užsiimti saviugda tyrinėdami žmogaus psichologiją ir mokydamiesi gerų sandorių. Laikykitės atokiau nuo dalykų, kurie jus apriboja ir bukina, ieškokite nematomų reiškinių, neužsiimkite akivaizdžiais dalykais. Būkite pakankamai drąsūs gauti krizių patirtį, tai skatins asmeninius virsmus. Keiskite įpročius, kurie leidžia jaustis finansiškai saugiai, panaudokite savo talentus krizei įveikti ir pusiausvyrai bei stabilumui sukurti. Svarbu nuolat dalintis kažkuo ir taip didinti savo galias bei gyvybingumą, sujungiant asmenines galias su kitų pajėgomis.

Šiaurės Mazgas Šaulyje:

Esate čia – įsiklausyti į savo nuojautas, pasiekti aukštesnį sąmoningumą; skleisti etines vertybes; tobulinti garbingą  ir spontanišką bendravimą, atsisakant paklusti tiems, kas bando viską paaiškinti logiškai. Atsisakydami  įprastų ir kasdienių žinių  siekite dieviškosios išminties, kuri išves į sėkmę. Jums nereikia kitų palaikymo, kad veiktumėte laisvai. Teikite pirmenybę sąžiningam ir atviram bendravimui, nesakykite žmonėmsto, ką jie norėtų išgirsti, skelbkite savo tiesas. Užuot mokę nereikalingų dalykų, prisilieskite  prie giluminių ir dieviškų žinių, ramiai pasinerkite į savo vidinį pasaulį. Tai padės tapti  sveikesniais  ir sėkmingesniais.  Laisvalaikį dažniau praleiskite gamtoje, meditacijose ir mankštindamiesi. Būdami vieni, įsiklausykite į savo vidinius ritmus . Tikėkite, jog rasite tinkamą kelią pasitikėdami savimi ir klausydamiesi savo vidinio balso, įveikę  neryžtingumą. Užsienio kelionėse ir kultūriniuose bei religiniuose tyrimuose jausitės geriau. Vietoj vaikiškųpožiūrių ugdykite brandų ir tvirtą būdą.

Šiaurės Mazgas Ožiaragyje:

Esate čia –  išsilaisvinti nuo savo emocijų ir išmokti būti savo tikėjimo vadovais bei prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Dirbkite vardan objektyvumo artimuose ir romantiškuose santykiuose, atsisakykite santykių, kurie pavergia ir veda į priklausomybes. Atsisakykite manipuliacijų su žmonėmis per emocinius proveržius,šaltai vadovaukitės savo logika. Vietoj  buvimo jausmų auka, prisiimkite  atsakomybę už savo gyvenimą ir jį kontroliuokite.  Kurkite išankstinius tikslus. Pasirenkite rizikuoti ir valdyti situacijas – tuomet kontroliuosite savo tikėjimą. Galėsite būti geras direktorius, politikas ar oratorius garsiakalbis, jei ugdysite savo atsakomybes ir pasitikėjimą savimi. Negalvokite apie praeitį ir sutelkite dėmesį į šią dieną ir rytdieną. Turėkite omenyje,  kad prisidėsite  kurdami savo ateitį tiek, kiek vizualizuosite teigiamus ir sąmoningus rezultatus, įveikdami  baimę  būti nesėkmingais ir atstumtais. Supraskite, kad patikima aplinka nepadės jūsų pažangai; taigi kovokite su savo baimėmis, pakeiskite savo elgesio įpročius ir tapkite atviri išoriniam pasauliui. Būkite ištikimi savo principams, kad galėtumėte būti gerbiami.

Šiaurės Mazgas Vandenyje:

Esate čia –  pervesti į New Age laiką ir paskatinti perėjimą prie naujų idėjų, taip pat įveikti ego. Esate čia – kad imtųmėtės  atsakomybės už didžius darbus;  kad  aktyviai sudalyvautumėt žmogaus rūšies evoliucijoje. Siekiteprisidėti prie žmonijos evoliucijos, atsisakykite savo asmeninių norų ir sutelkite dėmesį į visuomeninius  ir net universalius dalykus. Aktyviai dalyvaukite idealistinėse akcijose ir bendradarbiaukite su tapačių idealų bendraminčiais, kad sukurtumėte daugiau naudos visuomenei. Atsisakykite asmeninių norų pelnyti plojimus ir padėkas, būkite kuklesni. Siekdami plėtoti novatoriškas idėjas visuomenės labui, susikurkite aplinką, kurioje galėsite veikti  turėdami minčių laisvę. Pasirenkite galimybei susidurti su nepaprastomis ir unikaliomis žiniomis, kurios prieštarauja tradicinėms socialinėms normoms. Rinkitės studijas, kuriose galite nepriklausomai skelbti savo naujas idėjas, nelaukdami kitų pritarimo. Dirbkite visuomenės, o ne savo asmeninei naudai, ginkite kitų, o ne savo teises. Kai naudosite savo kūrybinę energiją kitų labui, Visata  mainais suteiks jums trūkstamos energijos ir galios. Išlaikykite  savo objektyvumą ir gebėkite matyti reiškinius iš platesnės perspektyvos.

Šiaurės Mazgas Žuvyse:

Esate čia – suprasti : nors sunkiai dirbate ir viską sutvarkote, tai gali būti netobula. Neįmanoma visada pasiliktisaugioje pozicijoje. Būtina suvokti, jog  evoliucijai reikalingi pokyčiai. Visata turi tvarką, kuri mums padeda, turite mokytis  judėti pasroviui  ir prisitaikyti. Atsisakykite materializmo ir nekurkite griežtų  planų. Neatsilikite nuo pokyčių ir mokykitės lankstumo bei spontaniškumo. Skirkite  laiko atsiriboti nuo kasdienio gyvenimo tempo; raskite laiko įsiklausyti į savo vidinį balsą ilsėdamiesi ir praturtindami savo dvasią. Vietoj griežto realistiško požiūrio suaktyvinkite lakią vaizduotę. Būdami tikslūs detalėse rizikuojate jose pasiklysti. Norėdamipamatyti visą vaizdą sugebėkite įvertinti situacijas iš platesnės perspektyvos. Jums reikalinga  subalansuotadvasinė sveikata, kad išlaikytumėte sveiką fizinę būklę. Atjunkite savo protą per meditacijas, maldas ir panašius užsiėmimus. Raskite sąlytį su vandeniu; dažnai maudykitės, plaukiokite ir žvejokite; gamta kviečia. Nors tai sunku, atsiribokite nuo rūpesčių ir baimių, gal net užsiimkite dvasinėmis ir metafizinėmis studijomis. Mokykitės plaukti įvykiams pasroviui patirdami  nesklandumus, nepraraskite  tikėjimo, jog viskas netrukus pagerės. Užuot analizavę ir kritikavę, išmokite priimti dalykus tokius, kokie jie yra.

Categories

Recent Posts