Nia Nedeljković – Zakon o Majci Zemlji

Početkom januara meseca 2012. godine, u mnogim svetskim pisanim i elektronskim medijima je osvanula ova vest: „Bolivija postaje prva država koja planeti Zemlji daje podjednaka prava kao i ljudima“!

Da li je slučajno što je neposredno po ulasku velikog zvezdanog vodiča naše kolektivne svesti –  Regulusa – u zemljani ženski ljudski znak Device, kojime Cerera vlada, podstaknuta želja jedne od zemalja sveta da svojim zakonskim odredbama podigne svest ljudi o potrebama prirode i njenog očuvanja?

Svakako da je uvođenju ovog zakona u Boliviji doprineo i njen predsednik Evo Morales, koji se na čelu ove zemlje našao 2005. godine, kao prvi predsednik jedne Južnoameričke države koji pripada autohtonom narodu, a koji je poznat kao veliki borac za očuvanje prirode. Uvođenje ovog zakona on je pozdravio rečima: „Ukoliko želimo da sačuvamo ljudski rod, moramo sačuvati planetu. Time bi se trebale baviti sve članice UN-a“.

Putem novog zakona, država će nadzirati celokupan rad industrije i njen uticaj na prirodu, u okviru koga će se prirodi dodeliti jedanaest posebnih prava, koja između ostalog uključuju:

  • pravo na život i postojanje
  • pravo na vitalni ciklus bez ljudskog uticaja
  • pravo na čistoću vazduha i vode
  • pravo da se biološke ćelije i struktura prirode genetski ne menjaju
  • pravo da se na prirodu ne utiče velikim mega-razvojnim prijektima koji uništavaju balans ekosistema i svog života u njemu

Ovim zakonom narod Bolivije je u državnu zakonsku strukturu i zvanično uveo nasleđe svojih predaka – Latinoameričkih Indijanaca, koji su vekovima živeli u skladu sa prirodom, koju su je poštovali iznad svega, a koja ih je hranila, lečila ali i delila sa njima duboke uvide o jedinstvu svekolikog života – jedinstvu čoveka, biljaka, životinja i celokupne prirode. Ova znanja drevnih indijanskih šamana su počela da gube trku sa modernom civilizacijom od trenutka liberalizacije privrede i uveđenjem „kapitalizacijskih“ programa, koji su novopečenim kapitalistima dali za pravo da beskrupulozno uništavaju prirodu zarad profita. Početak buđenja svesti bolivijskog naroda o potrebi očuvanja prirode počinje 2001. godine, tokom koje nastaju veliki narodni protesti zbog vladinog pokušaja privatizacije svih izvora vode (prema savetu Svetske banke), što je dovelo do naglog skoka cene pitke vode u Boliviji.

Ipak, ovim zakonom narod Bolivije se vraća nasleđu svojih predaka, čemu u prilog govore i reči ministra inostranih poslova ove zemlje koji kaže: „Naši dedovi naučili su nas da smo svi mi velika porodica zajedno sa biljkama i životinjama. Mi, autohtoni narod Južne Amerike, svojim vrednostima možemo doprineti rešavanju problema energije, klime i ishrane.“

Pa šta je ono što je u astrološkom smislu podstaklo ovu naciju da krene u susret Cereri – velikom božanskom arhetipu Majke prirode i postane prva država sveta koja će ljudski rod podsetiti na prava naše Majke Zemlje i njene prirode na život i postojanje?

Ulaskom zvezde Regulus u zemljani ženski ljudski znak Device, božanski arhetip majke prirode u arhetipskom obličju Ceres biva sve probuđeniji, s’obzirom da ova patuljasta planeta vlada zemljanim znakom Device. Posmatrajući natalnu kartu Bolivije uočićemo da su pojedine planete blisko povezane sa pojedinim planetama u sunčevoj karti otkrića ove patuljaste planete. Najuočljiviju sliku povezanosti ove dve karte daje Mesec koji je vladar natalnog Marsa karte Bolivije a koji se nalazi u bliskoj konjunkciji sa pozicijom Meseca u natalu otkrića Ceres. Takođe i sam Mesec Bolivije tvori snažnu konjunkciju sa pozicijom Marsa u karti otkrića Ceres, što nam otkriva sliku o agresivnoj eksploataciji prirode (Ceres) i povređivanju njenog eko-sistema, tako i uvođenje ovog zakona, koji se ogleda u samom Jupiteru (zakon).

Jupiter kao vladar Severnog čvora u natalnoj karti Bolivije obrazuje snažnu konjunkciju sa Saturnom karte otkrića Ceres, koji obrazuje egzaktan kvadrat sa pozicijom same Ceres u karti njenog otkrića, čime dodatno opisuje pretnju za samu prirodu, ukazujući na promenu klime, neplodnu zemlju i glad, o kojoj i sam arhetip Demetre (Ceres) govori u okviru njene mitologije.

Dispozitor natalnog Meseca Bolivije je Venera, koja svojom pozicijom na zvezdi Betelgez iz konstelacije Oriona, ukazuje na potrebu da se priroda zaštiti. Tako je u danu ulaska Regulusa u Cererin znak Device, ova Venera postala aktivirana egzaktnim trigonom od strane Neptuna, koji se u karti ulaska Regulusa u Devicu našao na 28º Vodolije, zapravo na istom onom stepenu, na kome je boravio i direktivni Jupiter Bolivije, koji predstavlja zakon! I sam Saturn u karti ulaska Regulusa u Devicu je doprineo stvaranja Velikog trigona sa ovim 28-mim stepenovima, svojom pozicijom na 27º Vage.

Sliku uvođenja ovog zakona upotpunjuje i egzaktna konjunkcija natalnog vladara 9. kuće (zakona) u sekundarnoj karti Bolivije – Merkura na 29º Jarca, sa direktivnom pozicijom Marsa na ovom stepenu, koji perdstavlja vladara njihove 4. kuće natala.

Ipak, značajnu činjenicu za preokret u svesti bolivijskog naroda o pravu na život majke Zemlje i njenog živog sveta je doprinela i sama pozicija Ceres u njihovoj sekundarnoj progresiji za dan ulaska Regulusa u znak Device, koja se našla na 26º Strelca, na stepenu centra galaksije, stepenu koji je uslovio buđenje svesti ovog naroda o značaju ovog zakona i za opstanak ljudi na Zemlji.

Osim direktivnog Plutona karte Bolivije, koji je u tom periodu obrazovao egzaktnu konjunkciju sa natalnom pozicijom njihove Ceres govoreći o potrebi transformacije svesti o prirodi (ukoliko bolivijski narod ne želi da se suoči sa njenim odumiranjem) isto tako je direktivni Uran Bolivije u tom periodu obrazovao egzaktnu konjunkciju sa natalnim Mesecom karte otkrića Ceres, čime je stupio i u egzaktan trigon sa pozicijom Ceres na 22º Riba u danu ulaska Regulusa u znak Device. Time je ovaj Uran doprineo potrebi da se priroda Bolivije oslobodi od rušilačkog uticaja čoveka, što je jedna od stavki Zakona o majci Zemlji koju je ovaj narod pre svih ostalih doneo na nivou svog pravnog sistema.

Možda mislimo da jedna mala, siromašna i daleka zemlja Bolivija svojim zakonom ne može učiniti mnogo za ovu planetu, ali seme promene naše civilizacijske, kolektivne svesti je ovim zakonom posađeno u potki našeg zajedničkog postajanja na ovoj planeti, koji će zasigurno uticati da i druge zemlje krenu za ovim primerom u želji za očuvanjem našeg jedinog doma koga u ovoj dimenziji svog postojanja imamo.

Categories

Recent Posts