Nia Nedeljković – Kad sećanja ispišu stranice romana

Engleska književnost je kroz svoju bogatu istoriju i tradiciju iznedrila mnoge velikane koji su čovečanstvu podarili dela neprolazne vrednosti, ali istorija književnosti retko beleži pojavu takve samonikle genijalnosti u jednoj porodici, kakvu je iznedrio dom siromašnog sveštenika Patrika Brontea. Ovaj siromašan, ali obrazovan samohrani otac šestoro dece, izvršio je veliki uticaj na vaspitanje i obrazovanje svojih pet kćeri i jedinog sina, koji su i pored teških udara sudbine, odrastajući bez majke u veoma surovim uslovima Jorkširskih pustara, uspeli da dubinom i snagom književnog izraza utisnu u okvirima svetske književnosti duboke tragove svojim malobrojnim, ali izuzetno vrednim književnim delima, kojima su utrli put novoj eri u engleskoj i svetskoj književnosti – Eri modernog realizma.

Jedna od izuzetno značajnih književnica ovog modernog književnog pravca je žena koja je samo jednim svojim samostalnim književnim ostvarenjem, uspela da ostavi neizbrisiv trag u svetskoj književnosti i da svoj roman o neprolaznoj i besmrtnoj ljubavi uvrsti u večne književne klasike. Njeno ime je Emili Bronte.

Posmatrajući natalnu kartu ove velike književnice, uočićemo planetarne obrasce koji su u velikoj meri bojili kako njen tako i život glavnih junaka njenog čuvenog romana, gotovo istim bojama, intenzitetom i tragičnošću.

Ascendent njene natalne karte na 24. stepenu Škorpiona otkriva život u čijem će se odrazu oslikati epizode iz nekih davno minulih vremena, ali i snagu i dubinu njenog intelekta koji teži zaranjanju u lavirint ljudske Duše i odgonetanju nedokučive tajne njene prirode, što će se posebno iskazati u Emilinom najzrelijem književnom delu. Sam stepen Urana na kome se nalazi vladar njenog Ascendenta (11. stepen Device), obojiće ključne segmente njenog horoskopa, ujedno ukazujući i na predvodnika moderne književnosti.

Vladar 3. kuće u 1. – Uran u trigonu sa Merkurom, neosporno ukazuje na književnika, koji će originalnim i veoma realističnim izrazom za to doba, iznedriti svetsku slavu (Uran u Strelcu) svojoj pisanoj reči (Merkuru Lavu u 9. kući) i započeti potpuno novu eru u svetskoj književnosti.

Rođena u siromašnoj porodici (Saturn na vrhu 4. kuće) sveštenika Patrika Brontea, siromašnog ali obrazovanog čoveka (jedan od dva vladara 4. kuće u Strelcu), koji je izvršio veliki uticaj na njenu književnu ličnost, obrazovanje i vaspitanje, Emili je baš kao i njene sestre i mlađi brat, rano ostala bez majke (Mesec u 8. kući u širem kvadratu sa Plutonom u 4. i u opoziciji sa vladarem 4. kuće – Jupiterom). Upravo zbog ovog preranog odlaska majke, Emili pronalazi utehu u ljubavi i privrženosti svojih sestara i mlađeg brata (vladar Ascendenta u konjunkciji sa vladarem 11. kuće njenih starijih sestara – Venerom, kao i vladar 3. kuće u 1. – Uran).

I pored teških uslova odrastanja u pustarama Jorkširskih močvarnih predela (Saturn u Ribama na vrhu 4.kuće), fizički nejake i bolešljive (vladar Ascendenta u konjunkciji sa vladarem 6. i 11. kuće – Venerom u Devici a u opoziciji sa Saturnom), ali intelektualno izrazito nadarene i napredne (konjukcija Marsa i Venere na 11. stepenu Device), sestre Bronte će svoju ljubav prema pisanoj reči pretočiti u literarne radove koje će u početku zajednički izdavati pod pseudonimom Ellis Bell (vladar 3. kuće – Uran u konjukciji sa Neptunom u 1.polju).

Jedini samostalni roman koji je Emili Bronte ostavila pokolenjima, da se u budućim vremenima dive njenoj veštini najdubljih spoznavanja ljudske duše (vladar Asc. Pluton u Ribama), pretočen je u jednu od najlepših ljubavnih priča svih vremena, na stranice romana »Orkanski visovi« čiji se naslov očituje i u njenoj natalnoj karti kroz poziciju vrha 3. kuće u Vodoliji (naslov knjige), kao i samog vladara 3. kuće (Uran – orkan), koji obrazuje trigon sa Merkurom u Lavu – visovi, a koji će književnicu ovenčati svetskom slavom tek nakon njene smrti (Merkur kao vladar 8. kuće u 9., podržan od svog dispozitora Sunca (slava) u znaku svoga sedišta na vrhu 9. kuće).

Promenljivi T kvadrat njenog natala (Saturn – opozicija Mars i Venera – kvadrat Uran), biće jedan od ključnih pokretača kako životne sudbine Emili Bronte i njenog književnog stvaralaštva, tako i tragične sudbine njene porodice ali i junaka »Orkanskih visova«, koji su predstavljeni Uranom (vladarem 3. kuće) kao težišne planete promenljivog T kvadrata. Iako veoma teška, ova planetarna konfiguracija velikih izazova je jedna od ključnih poluga u horoskopima uspešnih ljudi, koji svoje ciljeve i nadahnuće moraju realizovati kroz veliku borbu i izazove. Sama promenljiva priroda T kvadrata govori u prilog velikoj kreativnosti i spisateljskom daru (vladar 3. u 1. – Uran je središnja planeta T kvadrata), ali i veoma izazovni životnim okolnostima, uprkos kojima je iz sebe uspela da iznedri svoju književnu genijalnost. Odrastajući bez majke, u konzervativnoj sredini, sestre Bronte su tokom svog mladalačkog doba bile usmerene jedna na drugu, čime su svojim maštanjima i zajedničkim interesovanjima kroz književnost i pisanu reč vršile veliki međusobni uticaj, formirajući složeni pogled na svet i međuljudske odnose kojima su oslikavale i svoja književna ostvarenja.

Kao što su naše ljudske sudbine odraz plesa večnog stvaranja u vremenu i prostoru, tako su i naše misli i kreacije iznedrene iz našeg podsvesnog, unutrašnjeg bića, oslikane planetarnim plesom naših natala. Stoga je i svako naše životno ostvarenje utelovljeno kroz scenario našeg ličnog horoskopa, kao što je i tragična ljubavna saga stanara »Orkanskih visova« oslikana u natalnom plesu planeta Emili Bronte.

Tkanjem duboke emotivne sage o prijateljstvu i tajnoj i divljoj ljubavi Hitklifa i Ketrin (Mars na 11. stepenu u snažnoj konjunkciji sa Venerom na 12. stepenu), koja se u pokušaju da ostane tajna i skrivena u vremenu konzervativnih zakonitosti (vl. 1.,5. i 12. kuće – Mars u konjunkciji sa vladarem 7. kuće – Venerom i u opoziciji sa Saturnom u Ribama) odupire krutim društvenim pravilima, ova epska ljubav nalazi snagu u velikoj privrženosti i prepoznavanju srodnosti dveju duša, pružajući i prikaz suštine besmrnte ljubavi koju ni smrt ne može uništiti.

Posmatrajući natalnu kartu Emili Bronte sa pozicijom njenog Južnog čvora na stepenu egzaltacije Plutona pri vrhu 12. kuće, možemo se zapitati u kojoj meri je Emili na stranice svog romana prenela duboko potisnuta sećanja svoje Duše o snažnoj i tragičnoj ljubavi čiji je akter i sama bila u jednoj od predhodnih inkarnacija. Jedan od dva vladara njenog Južnog čvora je Mars u snažnom zagrljaju sa Venerom (separaciona konjunkcija orbisa od jednog stepena opisuje prošloživotne događaje), koji tvori snažnu opoziciju sa retrogradnim Saturnom koji boravi na vrhu 5. kuće koju posmatramo kao 5. od 12. Na dalje, u samoj 5. kući ljubavnih odnosa (ovoživotna 4.), boravi Pluton kao drugi vladar 12. u konjunkciji sa Kironom, čime nam razotkriva tragičnost sopstvenog emotivnog iskustva gubitka, ali i smrti koja je ujedno okončala i njenu tragičnu ljubav. Saturn je ujedno i suvladar njene 3. kuće natala iz čijeg najdubljeg sećanja je iznedren roman o tragičnoj i zabranjenoj ljubavi. I sam natalni Mesec Emili Bronte, sa 8. stepena osme kuće, u sebi čuva duboka sećanja na svoju poslednju konjunkciju koju je obrazovao sa Plutonom koji je odigrao ključnu ulogu u njenoj predhodnoj inkarnaciji. Ova sećanja Duše su očito bila toliko snažna, da su joj poslužila kao svojevrsno isceljenje koje je svojoj Duši podarila pripovedajući sopstvenu priču pretočenu u njen jedini roman, koji je u javnost izašao godinu dana pre njene smrti. Da li nam onda i ta sama činjenica o okončanju njenog života po izlasku ovog romana neosporno ukazuje na to da je njena ovoživotna misija i bila da isceli svoju najdublju bol (vladar Asc Pluton konjunkcija Kiron) uz pomoć priče o divljoj i besmrtnoj ljubavi Ketrin i Hitklifa?

Uz pomoć vladara svog Ascendenta – Plutona sa Kironom u Ribama, Emili ulazi u najdublje odaje ranjive ljudske duše i njene patnje kroz oslikavanje unutrašnje emotivne drame svojih junaka, koja će započeti nepredviđenim okolnostima i naglim prekidom njihovih ljubavnih susreta (Uran kvadrat Mars i Venera) i na kraju kulminirati smrću Ketrin onoga trenutka kada postaje majka (Mesec na 8. stepenu u 8. kući u opoziciji sa vladarem 4. kuće). Sama konjunkcija Marsa (na 11. stepenu) i Venere (na 12. stepenu), upotpunjuje sliku tajne, strasne i divlje mladalačke ljubavi u svoj svojoj slobodi, koja krši sva pravila konzervativnog društvenog ubeđenja da devojka iz bogate porodice svoje srce ne može pokloniti jednom siromašnom slugi (opozicija Marsa i Venere sa Saturnom na vrhu 4. kuće). Ovo svakako daje jasni prikaz Hitklifa, kao sluge njenog doma sa nepoznatim, romskim poreklom (Saturn na vrhu 4. kuće u Ribama).

Snažna konjunkcija vladara 7. i 11. kuće – Venere i vladara 5. kuće i Asc. – Marsa, izrodiće one ključne reči neutešne Ketrin u opisu njihove ljubavi: “Moja ljubav prema Hitklifu liči na večite stene ispod površine (Saturn u Ribama), izvor malo vidljive radosti, ali neophodne. Neli, ja sam Hitklif! Uvek, uvek mislim na njega, ne kao na neko zadovoljstvo, već kao na svoje sopstveno biće.” Odgovor na ovo osećanje potpunog poistovećivanja sa voljenom osobom, nalazimo i u Hitklifovim rečima u času Ketrine smrti : “Ne mogu da živim bez svoje duše… Celi svet je stravičan zbir podsećanja da je postojala i da sam je izgubio”.

U godini izlaska romana “Orkanski visovi”, karta Emilinog 29. Harmonika pruža veoma snažnu sliku realizacije njene životne misije, kroz pripovedanje svog ličnog emotivnog stradanja u prošloj inkarnaciji. Kao što možemo videti, jedan od dva vladara njene 4. kuće, a prošloživotne 5. je Neptun, koji sa svojom pozicijom u 5. kući Harmonika tvori egzaktnu konjunkciju sa natalnim Mesecom. Karmička planeta Saturn koja u sebi sadrži najdublja karmička sećanja, iz karte Harmonika obrazovao je egzaktnu konjunkciju sa natalnim Plutonom, čime ih je kao suvladar 3. kuće natala evocirao kroz roman “Orkanski visovi”, ujedno obrazujući i Veliki vodeni trigon sa harmoničnim Uranom u 10. kući Harmonika kao suvladarem 3. kuće natala i harmoničnim Merkurom – vladarem pisane reči. Natalni Saturn, kao suvladar 3. kuće natala, pa samim tim i njenog književnog rada, obrazuje egzaktan trigon sa vrhom 10. kuće Harmonika, ukazujući na ključnu godinu njenog života u kojoj će njen roman prvenac dovesti do vrhunca njenu spisateljsku karijeru. I konačno Mars njenog 29. Harmonika, kao vladar njegove 3. kuće, obrazuje snažan trigon svojim položajem na vrhu 3. kuće karte Harmonika sa natalnim Uranom – suvladarem 3. kuće njenog natala.

Ličnosti Emili Bronte ispoljavaju gotovo najintenzivnije emocije u čitavoj engleskoj književnosti, koje možemo prepoznati i u opisu njene ličnosti kroz natalnu sliku Asc u Škorpionu, vladara Ascendenta Plutona u Ribama, kao i pozicijom Meseca u Raku. Planetarna konstelacija u njenom horoskopu (konjunkcija Kirona i Plutona u kvadratu sa svojim dispozitorom Neptunom i u širem kvadratu sa Mesecom), koja će utisnuti u ovaj roman svu dubinu i fatalnost ljubavne drame Ketrin i Hitklifa, prikazaće da ni u smrti Ketrina ljubav Hitklifa neće napustiti, već će i iz tame groba svoga, zauvek biti sena njegova hodeći odajama kuće “Orkanskih visova” do same smrti njegove. A on će je uvek i svuda osećati u kući sa tunelom smrti (Pluton u 4.kući) koji, kao i u životu porodice Bronteovih, šalje duše u smrt (kvadrat Mesec) i ostavlja otvoren prolaz za sve one, koji će tim tunelom ka njoj dalje ići (kvadrat Plutona i Neptuna). Upravo su ovi kvadrati odigrali ključnu ulogu u tragediji ne samo žitelja “Orkanskih visova”, već je planeta smrti – Pluton, u samom domu Bronteovih otvorila tunel, za gotovo celu porodicu, uključujući majku, brata i sve sestre. Tuberkuloza, neizlečiva plućna bolest (Pluton u konjunkciji sa Kironom i u egzaktnom kvadratu sa vrhom 8. kuće)) od koje umire i Ketrin, neumoljivo odvodi u smrt i sve članove porodice Bronte, ostavljajući u životu samo starog sveštenika Patrika Brontea.

Tako ova neumoljiva bolest okončava tragičnu ljubavnu priču Ketrin i Hitklifa, ali i životnu sagu sestara Bronte, koje su i pored kratkog životnog veka ipak stigle da udahnu večni život svojoj pisanoj reči, upisujući se velikim slovima u začetnike modernog realizma engleske i svetske književnosti (vladar 3.kuće Uran u 1. u Strelcu – trigon Merkur u 9. u Lavu, čiji dispozitor Sunce boravi na vrhu 9. kuće – njene životne misije)

Categories

Recent Posts