Nia Nedeljković – Androgini: vesnici Novog Doba

Posle 2160 godina provedenih u muškom životinjskom znaku Lava, svojim ulaskom u ženski ljudski znak Device, Regulus je najavio kretanje čovečanstva ka jednom sasvim drugačijem Dobu, od svih predhodnih koje pamti pisana istorija. Kao što je opisano u knjizi „Odiseja 2012“, za razumevanje daljeg kretanja naše evolucijske putanje, neophodno je da razumemo šta je ono što čovečanstvo vodi kroz vreme i nadograđuje ga u svojoj evoluciji. Sve u našem materijalnom svetu je sazdano iz sadejstva ženske i muške stvaralačke energije koja je u drevnoj Kini prepoznata kao sinteza stvaralačkog kreativnog potencijala opisanog kroz simbol Yina i Yanga. Tako su i dva velika Duha vremena, prolećna tačka (ženski stvaralački princip) i zvezda Regulus (muški stvaralački princip), kretanjem kroz znake Zodijaka oblikovali našu istoriju, kulturu, kolektivnu svest i civilizaciju (više o tome možete pročitati u knjizi „Odiseja 2012″).

Po izlasku iz znaka Bika zvezde Regulus, društveno uređenje matrijarhata, koje je nastalo čvrstom vezom ljudi sa prirodom Majke Zemlje, na istorijsku scenu je stupio patrijarhat koji je vrhunac svoje vladavine doživeo u dobu prolaska Regulusa kroz znak Lava. Uspostavljajući tako snažnu dominaciju muškog stvaralačog principa kojime zodijački znak Lava odiše, čovečanstvo se u potpunosti udaljilo od druge polovine svog stvaralačkog potencijala – ženske polovine, čime se ujedno sve više udaljavalo od istine o nama kao božanskim bićima, ali i od same prirode naše planete čiji je zadatak bio da nas tokom čitave naše istorije odgaja svojim blagodetima, kako bi nas podržavala na putu naše evolucije. Ulaskom u ženski ljudski znak Device, Regulus najavljuje naš povratak kući – osvešćivanju i razumevanju onoga ko smo mi zapravo, kroz izvorna spoznajna znanja kojima ćemo se vratiti, ali takođe će nam jedan potpuno drugačiji nivo svesti omogućiti da spoznamo da smo Jedno sa svime, kao i sa našim velikim telom – Majkom Zemljom i da joj sada treba uzvratiti svu ljubav kojom nas je vodila do danas.

Da bismo razumeli o kakvom nivou svesti ukazuje znak Device u koji je Regulus upravo zakoračio, neophodno je da razumemo da zodijački krug u sebi sadrži tri ljudska znaka. Prvi od njih je muški znak Blizanaca, čijim prolaskom Regulusa kroz njega je čovečanstvo započelo svoju civilizaciju u dobu Sumera, otkrićem pisma i začetkom nauke kroz astronomiju i astrologiju. Kao i ovim znakom, i sledećim ljudskim znakom – znakom Device, vlada planeta Merkur, koji je za razliku od znaka Blizanaca, u ovom ženskom ljudskom znaku egzaltiran. U samom imenu ovog ženskog ljudskog znaka se krije ujedno i tajna njegove moći. Setićemo se da je tokom čitave istorije, a posebno u drevna antička vremena devicama ukazivano veliko poštovanje, kao sveštenicama u hramovima olimpskih bogova. Upravo nam ova informacija otkriva da je Devica čuvarka najdubljih božanskih znanja i da samo ona, putem sinteze sa svojim polaritetom znaka Riba, može dosegnuti najdublje nivoe duhovnosti i Istinu o postojanju. Međutim, put preko zodijačkog znaka Device je samo još jedan korak na putu našeg civilizacijskog odrastanja, koji nas direktno vodi ka trećem i najznačajnijem – znaku Vodolije u kome se krije istina o nama i našoj suštini.

Vodolija je treći ljudski znak, kojime vlada planeta Uran, planeta univerzalne i probuđene svesti, koja predstavlja kako višu oktavu samog Merkura koji vlada muškim i ženskim ljudskim znacima (Blizancima i Devicom), tako i samu sintezu ova dva polariteta sadržanu u samom Stvaraocu i Kreatoru svega postojećeg, koji je predstavljen astrološkim simbolom Urana. O ovoj sintezi muškog i ženskog stvaralačkog potencija sadržanog u Uranu, obavestili su nas antički Grci, čija mitologija ukazuje da je prva peharnica bogova Olimpa bila Zevsova kći Heba, koju je potom sa ovog počasnog mesta čuvara božanskih znanja smenio smrtni Ganimed. U ovoj veličanstvenoj poruci, čovečanstvu nije samo obznanjena smena vladavine ženskog i muškog stvaralačkog principa u istorijskim događajima, kao i smena izvornih božanskih znanja i potonje dominacije materijalizma, već nam je obznanjena i veličanstvena tajna o sintezi muškog i ženskog stvaralačkog principa u samoj strukturi znaka Vodolije, čime nam je ovim mitom, došapnuta tajna i o nama samima, tajna, koju ćemo u potpunosti spoznati kada nas prolećna tačka bude dovela do cilja našeg puta – do Doba Vodolije. Uran je Bog Stvaraoc, a njegov znak Vodolije je treći ljudski znak Zodijaka – znak Univerzalne svesti, u kome otkrivamo da smo svi mi Stvaraoc i da je poreklo svakoga od nas – božansko, sa neizmernim stvaralačkim potencijalom.

Iz ovog razloga, vesnika Novog Doba – Doba Vodolije je sve više među nama. Ove divne duše su se inkarnirale u ovom prelaznom periodu da bi nam, kao vesnici proleća, svojim prisustvom ukazivali na cilj našeg puta u kome ćemo konačno spojiti muško-ženski stvaralački potencijal u nama samima, kako bismo dosegli suštinsku spoznaju o nama – androginim svetlosnim bićima, koji su se milionima i hiljadama godina spuštali na ovu planetu dolazeći po svoja nebrojena iskustva – iskustva samog Stvaraoca, koji kroz nas spoznaje i doživljava sve ono što On Jeste.

Ovi vesnici Novog Doba su androgini, ljudi koji za razliku od mnogih drugih koji hirurškim putem menjaju svoj pol, to ne čine, jer ne pripadaju ni jednom od dva postojeća pola koja preovladavaju na planeti. Oni se doslovno osećaju kao muškarac i žena u jednom. Jedan od njih je i mladi Andrej Pejić, mladić srpskog porekla, koji je ulaskom Regulusa u znak Device, postao najtraženija svetska zvezda modne industrije.

Ovaj androgini mladić je u potpunosti zasenio doskorašnje najsjajnije zvezde modnih pista, koje su uglavnom žene. Andrej (čija prva četiri slova u imenu već ukazuju na njegovu androginost) je do te mere šokirao zapadni svet svojim stupanjem na svetsku scenu kao najtraženiji maneken(ka) današnjice, da je kozmetička industrija napravila istraživanje koje je pokazalo da sve veći broj muškaraca počinje da koristi šminku i to se u svetu zove “Andrej Pejić efekat”. Andrej je rođen u Tuzli na samom početku našeg velikog građanskog rata, koji je ubrzo sa svojom porodicom prebegao u Srbiju da bi svoje detinjstvo započeo u izbegličkom kampu. Nedugo zatim njegova porodica odlazi u Australiju odakle se mladi Andrej otiskuje u svet kao velika svetska zvezda koja stupa na modnu scenu kao najtaženiji maneken na modnim revijama najvećih svetskih modnih imena poput Žan Pol Gotjea i drugih. Potpuno harmonizovana sinteza muško-ženske prirode u ovom biću je ono što su modni kreatori prepoznali kao savršenu priliku koju im je mladi Andrej pružio, da sada stvaraju modne trendove u kojima će sintetisati muško-žensku modu u jednom komadu odeće. Na ovaj način, Andrej je počeo da budi svest ljudi putem visoke mode, razotkrivajući nam samu suštinu Doba Vodolije kome idemo u susret.

U sunčevoj karti ovog vesnika Doba Vodolije, vidimo snažnu konjunkciju Sunca i Jupitera u Lavu, čime prepoznajemo da je ovom velikom planetarnom podrškom Andreju omogućena svetska slava, koja pruža veliku pomoć ovoj Duši, da ostvari svoj inkarnacijski zadatak i svetu obznani buduće promene. Ovo sagledavamo i iz ugla njegovog Meseca, koji je vladar Andrejevog retrogradnog Južnog čvora, koji se vraća ka stepenu egzaltacije Jupitera. Njegov zadatak na Zemlji je stoga da realizuje božansku spoznaju i proširi je svetom. Mesec njegove Sunčeve karte se nalazi na samom vrhu 5. kuće (mode, kojom vlada Jupiter u njegovoj karti) , obrazujući odatle egzaktnu konjunkciju sa pozicijom Sunca u trenutku kada je Regulus zakoračio u Devicu. Ovo je jedan od pokazatelja razloga boravka ove Duše u ovom istorijskom periodu prelaska Regulusa u Devicu, koja nas vodi ka Novom Dobu. Stoga je i u samoj konjunkciji Sunca i Jupitera, sadržan zadatak ove Duše, koju opisuje i sama konjunkcija njegovog Meseca i Sunca karte Regulusa u Devici.

Ključna poruka ovog vesnika Novog Doba, odnosno zadatka njegove Duše je skrivena u objašnjenju sabijskog simbola za stepen njegovog Jupitera, koje je dao Igor Ognjenović u svojoj knjizi „360 Pandorinih kutija“. Za poziciju njegovog Jupitera (koji je dispozitor Andrejevog Meseca) možemo otkriti sledeću poruku koja kaže: „Nakon što smo se potpuno osamili i prošli kroz prazninu nepostojanja, ponovo dolazimo u priliku suočiti se s nekom vrstom božanske objave. Ta objava nije uvek nužno manifestovana na konkretnom materijalnom planu, ona može biti i objava naše prave prirode do koje smo napokon došli nakon beskonačnih i mučnih lutanja. Ovaj simbol opisuje ponovno uspostavljanje jednom davno prekinute veze između viših i nižih nivoa stvarnoti. Kad smo već mogli pomisliti da je čitav svet nestao u ogromnom ništavilu nepostojanja, dolazi odjednom do iznenadnog preokreta i pojavljuje se duga, taj večni most između nas i bogova. Do tada naizgled nepovratna komunikacija se obnavlja i naše oči konačno vide prisutnu svetlost, a uši slušaju neodoljivu muziku sfera. Sve je naizgled isto, a u stvari potpuno različito“.

Međutim, konjunkcija Andrejevog Meseca sa Suncem iz karte ulaska Regulusa u Devicu nije jedini astrološki prizor pomoću koga otkrivamo vesnika Novog Doba. Andrejevi vladari 10. i 11. kuće Sunčevog horoskopa su dve hermetične planete – Merkur i Venera, koje, osim što se nalaze u bliskoj konjunkciji, borave i na dva ključna stepena Zodijaka, sa kojih je Regulus prešao iz znaka Lava u znak Devicu! Ovime upravo vidimo da će njegova karijera putem mode (vladar 10. kuće – Venera), u konjunkciji sa vladarem 11. kuće – Merkurom, upravo na prelasku između dva velika Doba, koja označava Regulus, menjati percepciju svesti ljudi na planeti (11. kuća). Takođe i sam Merkur u muškom znaku Lava u snažnoj konjunkciji sa Venerom u ženskom znaku Device, harmonizuje muško-ženske atribute u ovom čoveku.

Pluton u njegovoj Sunčevoj karti, u znaku Škorpiona, koji obrazuje konjunkciju sa vrhom 4. kuće, ne ukazuje samo na ratni vihor u njegovoj domovini, pomoću koga se otisnuo u svet kako bi ostvario svoj zadatak, već i svojom konjuncijom sa vladarem 3. kuće karte ulaska Regulusa u Devicu – Mesecom, transformiše mišljenje ljudi (3. kuća). Ova konjunkcija njegovog Plutona i Ragulusovog Meseca obrazuje i snažan trigon – sekstil sa Andrejevom osom čvorova, pa ovim putem vidimo još jednu kariku u zadatku njegove Duše u ovoj inkarnaciji. Jedan od dva vladara Andrejeve 7. kuće – javnosti (Uran), na 10. stepenu Jarca u 5. kući mode, obrazuje snažnu konjunkciju sa samim vrhom 9. kuće u karti ulaska Regulusa u Devicu, čime vidimo koliko je Andrejevo prisustvo u javnosti kao manekena značajno i za samu misiju prolaska Regulusa kroz ovaj ženski ljudski znak. Možda se možemo upitati da li nam nečija natalna karta može razotkrivati skrivene kodove naše evolucije utisnute u jednu mundanu kartu kao što je karta ulaska Regulusa u Devicu, ali ako razumemo da je jedna ovakva Duša stupila na planetu u ovom vremenu da bi nam ukazala na dalji pravac našeg kretanja, onda nam svakako i snažna veza između natalne, odnosno Sunčeve karte Andreja Pejića i karte Doba Device, izgleda ne samo logično, već u njihovoj sintezi možemo sagledati i skrivene poruke za naše dalje korake.

I svakako, možda najznačajniji planetarni pokazatelj iz karte ovog vesnika Novog Doba je drugi vladar njegove 7. kuće – Saturn, koji kao dispozitor planeta u 5. kući (mode) Sunčeve karte, ostvaruje egzaktnu konjunkciju sa Venerom u karti ulaska Regulusa u Devicu. Venera u Vodoliji je vesnica Novog Doba razotkrivena nam u liku prve peharnice božanskog Olimpa – Hebe, koja podstaknuta novom istorijskom epohom ženskog ljudskog znaka Device, ponovo stupa na istorijsku scenu vodeći nas ka Novom Dobu. Ali, ovo nije samo žena – boginja Heba! Ovo je Androgina Heba koja nas putem svog vladara – Urana, na nultom stepenu znaka Ovna (u karti Regulusa u Devici), vodi ka kvantnom skoku u razvoju naše kolektivne svesti.

Andrej Pejić je samo jedan od mnogih vesnika koji među nama hode ovom planetom. Pre njega to su bila mnoga nepoznata, ali i celom svetu dobro poznata lica kao što su Dejvid Bouvi, Grejs Džons, Princ, Majkl Džekson…Stoga, kada pored nas zapazimo prisustvo ovih posebnih ljudi, posebnih po njihovom karmičkom zadatku, ne okrećimo glavu na drugu stranu čudeći se njihovoj različitosti, jer možemo propustiti važnu poruku jednog vesnika Novog Doba!

Categories

Recent Posts