Jelena Lemot – Prosvetljenje: mistika ili realnost?

dreamstime_xxl_42912528

Shvatam da je prosvetljenje potpuno lično, ali je i tajno i to ne samo skriveno od drugih već i od nas samih. Mnogi nisu ni svesni – što je paradoks – da su to stanje dokučili u svom životu u onoj meri i u onom intenzitetu u kome je njihovo telo spremno da primi to iskustvo. Makar na tren. To je energija života i svako je propušta potpuno nesvesno. Svest o svesnom propuštanju te energije je prosvetljenost, jer je to zlatna nit, koja nas povezuje sa našim budućim Ja i dalje sa anđeoskim sferama.

Prosvetljenje je sposobnost propuštanja svetlosti, odnosno svesti. Ono se sve postojanije postiže vežbanjem tog protoka, vežbanjem naše konekcije sa nama samima i svekolikom Kreacijom. To je vežba stanja o večnoj prisutnosti «ovde i sada», o povezanosti prošlosti, sadašnjosti i budućnosti kakve god one bile. Biti prosvetljen veština je jednaka žongliranju „sa tri života u dve ruke“. To je razvijanje veštine prevazilaženja emocija i zavrzlama našeg mentalnog sklopa (oklopa). To je «budnost sa osmehom» koja se vežba. Dakako da je teže sve to vežbati ako okolnosti u kojima živimo to veoma često ne dozvoljavaju. Neki se odluče na korak da promene okolnosti, tj da napuste okolinu koja ne podržava to probuđeno stanje svesti, bez obzira na cenu jer postoji neki zov, Misija, Glas Višeg Ja… Neki pak ostaju u „teškim“ okolnostima i traže svaki mogući momenat kontakta sa sobom (u autobusu, taksiju, tokom nekog banalnog rada, šetajući, tokom fizičkog vežbanja i slično) što je zaista izvodljivo. U svakom slučaju, odluka o vežbanju «povezivanja» je najvažnija. Dužina tog kontakta je nemerljiva zemaljskim vremenom i potpuno je lična stvar, vezana za osećaj pojedinca. Neki, pak, ništa po tom pitanju dalje ne rade jer im jednostavno nije vreme i prepuštaju se spontanom osećaju. Vežbanje protoka svesti je prisutno u svim životima u manjoj ili većoj meri.

  • Da li te okolnosti takođe pripadaju nama i našem univerzumu ili je to samo jedan dodatni izazovni i neophodan faktor na putu ka prosvetljivanju?

Smatram da jeste, jer kako god to nama izgledalo da je u neredu, ipak je sve u savršenom Univerzalnom Redu.

  • Da li prosvetljenje može da se živi isključivo kao permanentno stanje ili je moguće da se ono oseti i sporadično?

Mislim da se oseća pre kao sporadično nego kao permanentno stanje. Sporadično, ali i različitog intenziteta, oseća ga veliki broj ljudi, iako većina ne uspeva da nastavi tim putem usled poteškoća primene tog stanja u datim okolnostima. Odustaje se često od daljeg napretka jer je cena visoka kao što je teško odricanje od nečega za šta smo emotivno vezani. Često je ta cena i osećaj dubokog bola koji ne uspeva da se prevaziđe.

  • Da li je prosvetljenje obavezno rezultat redovnog i disciplinovanog meditiranja?

Može biti rezultat redovne meditacije, ali nije obavezno i uslovljeno. Tehnika meditacije je samo jedna od tehnika koja nas dovodi do nas samim i koja pomaže da se što više oživi lični kanal kroz koji cirkuliše energija svesti. To je tehnika kojoj je cilj postizanje potpune tišine i praznine mentala gde nema mesta senzacijama koje potiču iz okeana misli. Ukoliko je to slučaj, meditacija se pretvara u opuštanje, relaksaciju, refleksiju, promišljanje, kontempliranje, interiorizaciju doživljaja, što je itekako zdravo za duh i telo. Sama tehnika meditacije ljude ne čini garantovano boljim ili, pak, prosvetljenim ali pomaže vežbanju osvešćenosti. Svaka vođena meditacija zapravo nije po prirodi stvari meditacija jer jedino vođstvo, kojim se postiže osnovni cilj meditacije, je ostvarenje sopstvenog vođstva.

Svest, kao energija među svima nama, non-stop je prisutna. To je večno prisutna energija u Univerzumu. Svako od nas je oseća sporadično, intenzivno ili ne – naprimer, kada se dođe do neke ideje, kada se rasvetli i reši neki problem, kada se uvidi gde se greši i šta treba činiti da se greške isprave. Često koristimo fraze: „Preuzeo sam svest!…Imala sam uvid“… i slično. Sama reč „prosvetljenje“ na srpskom jeziku ima značenje koje je jako blizu i opisu tog stanja, tj. kada je nešto prosvetljeno ono propušta svetlost, drugačije rečeno propušta energiju svesti.

Ona prodire kroz sve i nalazi se na raspolaganju svakom živom biću i svako se njome hrani onoliko koliko mu treba i koliko njegovo telo može da primi, ni više ni manje. Dok je prelaz na novi nivo svesti praćen nekom vrstom bola jer se ruši postojeći sistem na koji se ego navikao.

Kada su ljudi u pitanju i u skladu sa postulatima Evolutivne Astrologije, razlikuje se 9 nivoa svesti tj nivoa prosvetljivosti Duše (Maurice Fernandez „ Astrology and the Evolution of Consciousness, Volume One: Astrology Fundamentals the Evolutionarz Levels of Consciousness the Moon and the Sun“ strana 355, VIII poglavlje).

Što je nivo evolucije Duše viši to je propustljivost energije svesti tj svetlosti intenzivnija.

Ovih 9 nivoa svesti grupisani su u tri velike grupacije koje se nazivaju:

1. Koncenzus ili faza detinjstva Duše

2. Individuacija ili faza adolescencije Duše

3. Duhovnost ili faza zrelosti Duše

Maurice Fernandez piše u svojoj knjizi:

Ovaj koncept razrađuje i Dane Rudhyar u svom delu „Astrology of Transformation“ kao i Jeffrey Wolf Green u knjigama o Plutonu, Volum 1 i Volume II. Dakle ovi koncepti su bili razrađivani i provereni i dodati su ogromnoj vrednosti tumačenja astrološke karte.

Važno je razumeti da ovi nivoi svesti definišu stepen i dubinu zrelosti Duše i ne znače da bi trebalo da se više razvijene osobe osećaju arogantno superiorno u odnosu na manje razvijene. Ovi nivoi reflektuju generalnu ideju uzrasta Duše i nivoa zrelosti. Dok su neke duše mlađe a druge starije, svako od nas ima svoju jedinstvenu ulogu i jednaku važnost u velikoj šemi Kreacije.“

Detinjstvo Duše

Prvi nivo svesti ili Koncenzus sadrži 3 podnivoa i odnosi se na veliku većinu ljudi (70-75 % svetske populacije). Način delovanja je kroz opstanak i produktivnu funkciju.

Ključne reči za ovaj nivo sveti su: temelji radi postojanja, oslonac na provereno, tradicionalne vrednosti i eksterni autoritet, konformizam, želja za normalnim, strah od haosa, ambicija za statusom, strah od sramote, tendencija ka poricanju i represiji, stabilnost kao centralna vodeća sila.

Sve ovo liči na simboliku Jarca, Saturna i Desete kuće.

Odgovara nivou svesti koji nas povezuje sa prošlošću, genetikom, karmom (Saturn je tradicionalni vladar karme). Astrološki sadržan je u našoj seriji 5 koja opisuje naš prošli život i delom se živi kroz naše Ime. Ono se dobija često u okvirima zajednice u kojoj se živi, što je karma prostora. Ime nam najčešće daju roditelji i time veoma često i nesvesno natus dobija i neku predodređenost (što je energija u inertnom obliku) u datom životu. Sve već negde izgleda determinisano. Dakle to je definisano karmom porodice u koju se nekim važnim delom uklapa karma natusa.

Sadrži 3 podnivoa : pripadnost grupi, želja za poboljšanjem života i ostvarenje pozicije od autoriteta u okviru važećeg sistema. Dakle, maksimum koji se ovde postiže je da „1 postane 10“.

Adolescencija Duše

Izlaskom iz okvira zajednice ulazi se na sledeći veliki evolutivni nivo svesti. To je nivo Individuacije u kome se živi sadašnja inkarnacija svesno povezujući sa serijom 1. Ovaj nivo se povezuje sa oživljavanjem i življenjem Ličnog Arhetipa koji može doneti sa sobom krizu identiteta i snažnu potrebu za nekom promenom iznutra. Natus kreće u potragu za svojim mitom i njegovom materijalizacijom. Neko u ovom stadijumu menja svoje okruženje u potpunosti, neko menja profesiju, neko pravi drastičnu promenu svog izgleda usled dubokih unutrašnjih promena, neko menja ime. Ovo je faza adolenscencije Duše čiji je način funkcionisanja kroz stvaralaštvo i progres. Oko jedne petine ljudske populacije nalazi se na ovom nivou.

Ključne reči su:

Unutrašnji autoritet, oslobođenost od sramote, preispitivanje i sumnja, eksperimentalni pristup i otvorenost, istraživanje tabua, porast kreativnosti, redefinisanje granica, umanjen fokus nad potrebama za sigurnošću, više holističkih vrednosti, osećaj otuđenosti i usamljenosti, rizik i hrabrost da se bude više autentičan.

Sastoji se od tri podnivoa: buđenje svesti, lična istina po svaku cenu, inspiracija za druge.

Sve ovo liči na Urana, znak Vodolije i 11 kuću na probuđene ljude, zar ne? Ovo su najčešće ljudi koji žive svoj mit. Koji su spojili prošlost i sadašnjost, seriju 5 (kreativnost) i seriju 1 (autentičnost).

Zrelost Duše

Poslednji evolutivni nivo svesti je Duhovni nivo ili stadijum postizanja zrelosti Duše. Natus funkcioniše u poravnanju sa Istinom, on je u službi, u poniznosti i skromnosti. Odnosi se na manje od 5 % svetske populacije. Ključne reči za ovaj nivo su:

Usklađivanje sebe sa zakonima života, neutralnost, ne vezivanje, neprimenjivanje senzornih stimulacija, jednota sa svime, služba, nelična ljubav, iluzija spasenja, mesijanski kompleks, harmonizacija sa postojećim, sloboda mira, prevazilaženje negativnosti, pristup od srca, žrtvovanje, pročišćenje od ega, božanska inspiracija i vođstvo.

Sastoji se iz tri podnivoa: predaja sebe, duhovna moć i skromno majstortsvo.

Ovaj nivo sadrži jaku simboliku Neptuna, znaka Riba i 12. kuće.

Ne bi trebalo razumeti da je duhovnost rezervisana samo za ovaj nivo svesti. Ona postoji i na nivou Koncenzusa i na nivou Individuacije ali je ovde ona potpuno autentična. Ovde je natus u potpunoj radosti obavljanja neke duhovne prakse, koja je potpuno u skladu sa njegovom prirodom. Ovde osoba prestaje sa svim oblicima kontrole, pušta i prihvata. Takođe, ovde postoji mogućnost ispravke inercije karme. Natus sada shvata uzvišenu istinu astrološki sadržanu u seriji 9 i kontaktu sa Višim Ja. Na ovom nivou ostvaruje se spoj serija 1-5-9 i kruži se energijama. Sa ovim nivoom svesti menja se prošlost i budućnost i natus živi 3 u 1.

Ovde se može razviti i neka isceliteljska veština, može se kanalisati neko specijalno znanje ali postoji i veliki test jer svaka moć donosi i rizik od veličanja ega, do gordosti. Ovde je jako važno uočiti da li stil života odgovara ovoj fazi. Moguća je i opasnost od duhovne korumpiranosti ili kompleks mesije.

Skromno majstorstvo kao poslednji nivo svesti (br 9) u okviru ovog Duhovnog nivoa je potpuna posvećenost bez zloupotrebe moći. Ovo su najveći Duhovni učitelji. Neki su poznati, a neki nisu.

Šta sve znače ovi nivoi svesti?

Oni su jako važni da budu koliko-toliko prepoznati, jer bi mi kao astrolozi trabalo da razumemo da osvešćenost Duše nećemo pronaći bez ličnog kontakta sa klijentom od čega zavisi kvalitet astrološke konsultacije. Nesumnjivo je da će nam najveći broj klijenata dolaziti iz grupacije Koncenzusa ali isto tako moguće je da će se neki klijenti naći na bitnim prekretnicama u životu, između dva nivoa svesti, na takozvanoj klackalici i upravo to astrolog treba da prepozna i ohrabri klijenta, te pomogne njegovom buđenju. Svaka planeta, svaka kuća zodijaka, aspekt i svi astrološki elementi koji se uzimaju u obzir prilikom tumačenja, nose u sebi 9 nivoa svesti. Tako, jedna planeta koja se nalazi u izgonu ili padu a koja je na Duhovnom nivou svesti, sigurno je kvalitetnija od planete koja je u sedištu ili egzaltirana sa nivoom svesti Koncenzusa. Međutim, mi to ne možemo proceniti samo analizom horoskopa, bez direktnog razgovora i razmene sa klijentom, osim u slučaju ako je osoba javna ličnost i ako se bavi nečim što evidentno ukazuje na određeni nivo svesti i starosti Duše.

Biti prosvetljen na ovozemaljski način znači evoluirati do poslednjeg nivoa svesti u kome se Duša potpuno predaje u poniznosti i sjedinjuje sa svime.

Amma

Pogledajmo priložen horoskop osobe koja je uzdigla svoju svest do Duhovnog nivoa. Ta osoba je poznata kao duhovni učitelj milionima ljudi na planeti. Njeno učenje je u davanju koje se zove «saosećanje sa patnjama drugih». Njen zagrljaj je isceljujući. To je Amma.

Ascendent u znaku Škorpiona najavljuje poteškoće, moguće probleme, patnju, strah, sukobe, neprijatne okolnosti…

Vladar horoskopa je Mars u 10 u konjunkciji sa Venerom u padu, u znaku Device, te je ovo direktna upućenost na službu i rad za druge i potpuna posvećenost pozivu. Venera je u konjunkciji sa Plutonom u 10, drugim vladarem Ascendenta, koji je u kvadratu sa Mesecom u Biku i samim Ascendentom. Ovo donosi problem sa ženskim principom u društvu u kome je rođena (tradicionalna Indija, jug) pri čemu je ženama sa 14 godina zabranjen svaki fizički kontakt sa drugima,a  naročito mušakrcima. Ipak, ona je već tada uveliko svojim zagrljajima pružala utehu bolesnima i ubogima. Kao mala devojčica pokazivala je izuzetnu mudrost i dubinu. Volela je da meditira i da peva u slavu božanskom. Ovde je važno pomenuti da svako izražava spontano svoj postignuti nivo svesti već u ranom detinjstvu.

Merkur je, kao dispozitor Marsa, znaku Vage u 12 (vladar je 8 te donosi i patnju i probleme!) u T kvadratu sa Uranom u Raku i Kironom u Jarcu. Jako teška kombinacija za tako malu devojčicu, pri čemu Mars ide u znak svog izgona. Ona se tada suočavala sa patnjama u svojoj porodici i zajednici i, uprkos nerazumevanju za njene nesebične postupke, uputila se u kršenje religioznih zakonitosti (Merkur je u konjunkciji sa Neptunom i Saturnom u Vagi koji su takođe u planetarnoj konfiguraciji T kvadrata).

Šta joj je davalo snagu u tom uzrastu?

Ukoliko pogledamo drugog vladara njenog Ascendenta, Plutona u Lavu, koji u evolutivnoj astrologiji predstavlja Dušu, rekli bi da je njena Duša iskusila «neku poziciju», da joj je već poznato stanje «biti voljen i voleti» ali još uvek u karti ne vidimo stepen evolucije svesti Duše.

Pluton je na 24º što je u analogiji znaka Riba, te je možda bila voljena i zbog svog duhovnog autoriteta. Pluton je u sekstilu sa stelijumom u 12 – Merkurom, Neptunom i Saturnom, i baš kada je on u direkciji (jedan stepen jedna godina) došao na Veneru, krenula je njena misija. Naime, kada je imala 9 godina suočila se sa bolešću svoje majke (Pluton u direkciji došao je na Veneru, koja je majka u dnevnom rođenju i u kome živi Mesec koji je takođe simbol majke i porodice) što menja njen život iz korena. Sve se to dešava u periodu Merkura koji je važan, jer je dispozitor vladara Ascendenta.

Uprkos nemaštini u kojoj je tada živela i problemima sa zdravljem svoje majke, pomagala je i drugima koji su patili u njenoj okolini, davajući im hranu i odeću. Nakon toga krenula je da grli ljude jer više ništa nije imala da da. Taj gest opisuje njen egzaltirani Mesec na 29º Bika. Gest zagrljaja dolazi iz zelenog energetskog centra, dolazi direktno iz srca, a sam stepen „29“ nije anareta već je direktan kanal kojim one koje grli, ujedno i spaja sa nečim višim od nje same. Kvadrat između Plutona i Meseca je njena duboka kompulzivna potreba duše da pomogne velikom broju ljudi. Taj kvadrat se pretvara preko dispozicije u konjunkciju (Venera je dispozitor Meseca, što su modrice koje ima po telu od silnih zagrljaja) ali i u trigon (Pluton živi u Suncu – hrabrost Duše da ide svojim putem). Brojnost ljudi koje je ona do sada zagrlila je nebrojena što takođe daje 29º i meri se milionima na svim kontinetima. To potvrđuje i osa čvorova Lav/Vodolija sa kojim je Mesec u jakom trigonu/sekstilu. Severni mesečev čvor u Vodoliji daje potrebu i zadatak rada za kolektiv, zajednicu. Ime koje nosi AMMA znači MAMA (2 A i 2 M), te je ona simbolično i vibratorno majka svima koje je zagrlila.

Ova osoba je odrasla u okolini gde ljudi žive na nivou svesti Koncenzusa, gde se ljudi bukvalno bore za svoj opstanak i sigurno je uz velike žrtve i napore živela i oživela svoj nivo svesti i evolucije Duše. Hiron koji je naglašen u njenom horoskopu preko velikog T kvadrata pomagao je njenoj Duši (Plutonu) jer živi u Saturnu sesktil sa njim. Ona sama kaže da je patnja drugih i njena patnja – Merkur (ruke kojima se grli), koji je dispozitor vladara Ascendenta, u kvadratu je sa Hironom koji je u opoziciji sa Uranom – što je sve klasična slika potrebe za oslobođenjem (opozicija je takođe u simbolici Urana) od bola.

Duhovni nivo evolucije svesti na kome se nalazi potvrđuje se njenim delima kroz potpunu predanost, žrtvu i službu sa osmehom na usnama uprkos modricama koje ne zarastaju po njenom telu.

Prosvetljenje je svima dato i zagarantovano kao krajnji cilj evolucije Duše. Kažu neki stari stihovi na sanskritu da „niko nije prosvetljen dok se svi ne prosvetle“. Oni koji su duševno i duhovno stariji imaju zadatak da pomognu mlađima i tu je možda sadržana njihova poslednja lekcija na putu ka prosvetljenju.

Izvor podataka:

  1. „ Astrology and the Evolution of Consciousness, Volume One: Astrology Fundamentals the Evolutionarz Levels of Consciousness the Moon and the Sun“ Maurice Fernandez
  2. www.amma.org
  3. Četvrta godina studija na Kepler Institutu

Categories

Recent Posts