Jelena Lemot – Natalna karta, mapa sopstvenog Univerzuma

Svako od nas živi svoju natalnu kartu na njemu jedinstven način. Nema ponavljanja!

Takođe, svaka natalna karta je samo jedan od mnogobrojnih mikrokosmosa dok je njegovo tumačenje samo jedan od pogleda posmatrača na jednu od mogućih stvarnosti koji ne podrazumeva apsolutnu istinu. Deluje kao da neka viša sile vuče konce u tim otkrivanjima. No, da li je to baš tako?

Dakle, možemo da zaključimo da postoji nešto što je iznad svakog astrološkog tumačenja, a to je da svako ponaosob živi svoj univerzum i najbolje ga poznaje. U najmanju ruku, trebalo bi svako da se potrudi da ga upozna sa ili bez Astrologije. Možda zvuči paradoksalno no svako ima neki svoj osećaj koji mu pomaže na tom putu otkrivanja sopstvenog mikrokosmosa.

Možda je na kraju krajeva najbolje biti samom sebi astrolog i voziti se brzinom svestlosti (svesti) po mapi svog mikrokosmosa, ali ni to nije garancija.

Postavila sam samoj sebi pitanje kako pomoći ljudima da sami koriste poruke svog Univerzuma, ako ne poznaju Astrologiju! Ključ je u OSEĆAJU SOPSTVA.

Gde je to sopstvo klijenta?

Kao astrolog i kao obično ljudsko biće to ne mogu da znam. To niko ne može da zna osim samog klijenta. U stvari svako zna ponaosob za sebe ili bolje reći svako oseća sebe. To je sveta tajna života, Univerzuma, gde svačije Sopstvo postoji kako za pojedinca tako i za sve druge pa čak i da nismo svesni toga.

Medjutim, stvari nisu baš tako jednostavne i lake za razumevanje ni za nas astrologe gde nije sve rešeno poznavanjem astroloških tehnika ni veština astrološke konsultacije već je važan i onaj intuitivni kontakt, odnos sa klijentom, osećaj odnosa.

Isto to važi i za klijenta jer ta intuitivna strana svakoga od nas zapravo nepogrešivo vodi ka Sebi. Ako je Sopstvo probudjeno kod Astrologa ono će biti lakše probudjeno i kod njegovih klijenata. U tome možda leži i tajna da svaki astrolog ima svoje klijente.

Astro-Coaching 3D ® « Osećaj je vodilja a Astrologija mu je potvrda »

Tragajući za što verodostojnijim tumačenjem i razumevanjem toga kako astrologija funkcioniše kako bi je približila i najvećim skepticima postavila sam sebi pitanje: Kako bi bilo da prepustim tumačenje klijentu oslanjajuću se na njegov osećaj? Naime, smatrala sam da ako sam oseti i vidi svoj univerzum shvatiće gde je problem i gde je rešenje.

Nakon odredjenog životnog isustva i, kako to obično biva, nakon raznoraznih istraživanja dodje momenat sklapanja neke slike, ideje, koncepta, saznanja. Za mene su to bile Energetske nauke, Bahove Kapi, HeartMath©, Poredak Ljubavi, Dinamika Grupe i nesvesno grupe, Tarot, Astrologija, itd. U ranu jesen 2015. godine desilo mi se to, pomenuto sklapanje kockica, izmedju znanja i osećaja. Dakle rodio se jedan eksperimentalni pristup Astrologiji zasnovan na dinamici grupe i materijalizaciji astrološkog jezika simbola.

Nazvala sam ga Astro-Coaching 3D ®

Ovde je reč o izradi horoskopa u 3 dimenzije, pri čemu je Zodijak prikazan na tlu zajedno sa 12 kuća zodijaka. Sve planete su materijalizovane kroz realne objekte (okrugli jastici u astrološkoj boji planete). Klijent (individualno nesvesno) zajedno sa ostalim učesnicima u grupnom radu (grupno nesvesno) koristi pomenute objekte kao podlogu rada koja predstavlja projektovu energiju astrološkog arhetipa (kolektivno nesvesnog). Ovde je rad na sebi ubrzan i dinamizovan prisustvom grupe (grupno nesvesno) ali i energetskim poljem astroloških materijalizovanih simbola uz neophodnu superviziju astrologa, tj ulogu moderatora AstroCoacha.

Drugačije rečeno klijent je slobodan da izrazi ono što oseća uz podržku grupe pri čemu je rad na sebi do te mere ubrzan da rezultira katarzičnom oslobadjanju od problema uz efikasna, jaka i duboka preuzimanja svesti. Grupa i grupno nesvesno jednostavno pomažu u transformaciji.

Pustimo ljude da izaberu kako će da žive svoje natalne karte i ako nas već kontaktiraju pomozimo im da osete svoj univerzum – Sebe kako bi preuzeli adekvatne akcije po nalogu njihovih duša.

To je jedini put za svakoga od nas.

 

 

Jelena Lemot

ISAR CAP profesionalni astrolog

GD ISAR za Francusku

www.astromonde.com

Categories

Recent Posts