Jelena Lemot – Bilo jednom u Francuskoj

1. deo – Astrologija i naučni materijalizam

Istina je da astrologija postoji već hiljadama godina i da niko ne zna tačno kada je zaista nastala. S druge strane, njezin pad u Evropi, a naročito u Francuskoj, relativno je novijeg datuma. Kako razumeti zašto je profesionalna astrologija tako slabo prepoznata u Francuskoj, zemlji Sunca i Lava, bez sagledavanja njene istorije?

Tokom istorije zapadne civilizacije, astrologija je nekoliko puta bila osuđivana. Međutim, posljednji put, oko XVII veka, bio je daleko najjači. Zbog toga su posljednja tri veka bila posebno teška iz razloga što su se astrolozi morali boriti kao nikada do sada kako bi pokazali ispravnost astrologije u svetlu naučne rigoroznosti i zvaničnog javnog mišljenja. Činjenica je da, u očima društva, mi astrolozi nismo prihvaćeni kao normalni ljudi, radeći jednu “normalnu” profesiju.

U poslovnim i naučnim krugovima Francuske, uopšte se ne govori o astrologiji – jednostavno je zabranjeno, čak i ako je koriste! I budući da živim i radim kao profesionalni astrolog u Francuskoj imam utisak da je “inkvizicija” fantomski prisutna u francuskom društvu. Da, upisana je u nesvesno francuskog kolektiva, to je njena baština i njen arhetip.

Često kad me ljudi pitaju : “Šta radite u životu? Čime se bavite? Ja sam se ustručavala reći istinu i osećala sam se povređenom, a da me niko nije povredio. Sigurna sam da se svaki profesionalni astrolog suočio sa ovom situacijom barem jednom u životu.

Naravno, uz iskustvo, stručnost i lojalnu klijentelu koja potvrđuje našu astrološku praksu, taj osećaj nepriznatosti, neprepoznavanja i odbacivanja polako, ali sigurno jenjava u vremenu. Postepeno se vraća samopouzdanje i vera u našu voljenu astrološku profesiju. Ipak naša je sigurnost krhka, jer je naše zanimanje duboko obeleženo Hironom, prvim mitološkim astrologom, koji je jedan od arhetipova naše evropske civilizacije. Ona je “H(i)ronične” prirode i to je ono što živimo u našem evropskom kolektivu.

Pitam se hoće li ta “rana” jednom zaceliti? Može li evropsko društvo (Saturn) prihvatiti astrologiju (Uran)? Hoće li sin voleti svoga oca? Hoće li otac voleti svoga sina? Možemo li oprostiti sebi samima?

Zaista, verujem u to! Oslobađanje H(i)roničke patnje događa se kad konačno oprostimo svaki loš pogled, svaku zlonamernu kritiku. Jer uvek ćemo biti kritikovani, to je normalno i ljudsko. I u nama samima to postoji čak možda i više nego kod drugih.

Ali zašto je u Francuskoj tako teško to prihvatiti i oprostiti?

Francuska, zemlja Sunca i Lava, simbol je patrijarhata u centru Evrope

Nekada davno u Francuskoj, tokom značajnog XVII veka, pojavio se racionalizam zahvaljujući francuskom matematičaru i filozofu Rene Dekartu (René Descartes, 1596-1650). To se dogodilo u zemlji Lava, gdje je Uran (astrologija) u izgonu i Neptun (nepoznato) u padu: izuzetno pogodno tlo za muški i centralistički izraz koji je vezan za njegovu moć.

Dekartovim razmišljanjima pridružio se Fransis Bekon (Francis Bacon) u “maskulanizaciji misli”. Rene Dekart je bio utemeljitelj racionalizma i kartezijanske nauke, moderne filozofije i “konzumacije” prirode: veoma Jang i veoma solarno, astrološki u vezi sa arhetipom Francuskog Lava. I kao “slučajno”, to se dogodilo u vreme Luja XIV, Kralja Sunca, apsolutnog monarha, najvećeg kralja Francuske.

Natalna karta Rene Dekarta

Dekart je postavio okvir naučne rigoroznosti, pod snažnim uticajem učenja katoličkog jezuitskog reda. Ova muška katolička kongregacija, “Društvo Isusovo – Societas Jesu”, religiozno militantni red, osnovan je u Parizu 1534. godine. Kao katolički rigorozni red imao je za cilj evangelizaciju kao i duhovno i intelektualno obrazovanje, a protivili su se korišćenju astrologije od strane šire javnosti. 

U natalnoj karti Dekarta, njegova veza sa Jezuitima predstavljena je Neptunom u Lavu, u ugaonoj 7. Kući, koji pravi trigon sa stelijumom planeta u Ovnu (Uran, Jupiter, Pluton, Sunce) i Severnim Mesečevim Čvorem.

 

„Mislim, dakle postojim“

Dekartov Ascendent je u znaku Jarca koji ukazuje na njegovu saturnovsku prirodu, vrlo ozbiljnu, čak krutu, obeleženu ambicijom, osećajem odgovornosti i izvesne važnosti za kolektiv. Bio je čovek velike razboritosti, moguće i stidljivosti, dobar planer, strateg i kritičar sa svojim vladarem, retrogradnim Saturnom postavljenim u Devici. Saturn je u ugaonoj 7. kući, u domenu odnosa što ukazuje na njegovu orijentaciju prema drugima, ka služenju ili pak interes za praktične poslove i detalje ali i za kritiku prema drugima (u Devici). Njegova natalna karta prikazuje osobu obdarenu velikom mentalnom, analitičkom i kritičkom upornošću, vrlo sklonu naučnom pristupu (retro Saturn u Devici u sekstilu sa Marsom u Blizancima i trigonu sa retro Merkurom u Biku). Nesumnjivo jak astrološki pečat pragmatičnosti što potvrđuju i 4 planete u elementu Zemlje – on zna kako doći do cilja gde vreme ne predstavlja problem.

Retrogradan Saturn u Devici trigon retrogradni Merkur u Biku u 3. kući, ukazuje na njegovu prirodu velikog, dubokog i pronicljivog mislioca što potvrđuje njegova izreka u kojoj svoje misli povezuje sa sopstvenim postojanjem “Mislim, dakle postojim”. Takođe, to je potreba za prepoznavanjem njegovih veoma analitičkih, praktičnih i konkretnih struktura razmišljanja. Dakle, bez sumnje, možemo potvrditi njegov dar za matematiku. 

Stelijum planeta u Ovnu (znak koji govori o počecima, koji inicira i predvodi): Uran, Jupiter, Pluton u konjunkciji sa egzaltiranim Suncem (nova filozofija, revolucionarna i veoma moćna), ali na stepenu Saturnovog pada i u trigonu sa Neptunom u Lavu (veoma muška i centralizovana vizija).

Zatim, Sunce u paralelu po deklinacijama sa Plutonom, govori o velikoj potrebi da se bude moćan, da se manipulacijom i transformacijom utiče na budućnost (Pluton vlada 10. kućom) i velikoj želji da postane priznat. To potvrđuje njegov Severni Mesečev čvor u Ovnu zajedno sa Uranom (razvoj njegove ličnosti u revolucionarnom smislu) i Jupiterom (bio je univerzitetski učitelj revolucionarnih ideja u Poatjeu (Poitiers)).

Prema Dekartu, pa i prema Bekonu, treba koristiti našu majku Zemlju. Za trenutak mi se čini vrlo iznenađujućim i bez poštovanja prema Zemlji jer je njegova Venera u Biku, u  trigonu sa Mesecom u Devici. Izgleda kao ravnoteža Jin energija ali na vrlo prizemnom nivou, materijalističkom i potrošačkom (u znaku Zemlje). Između ostalog tu je i Venerin kvadrat sa Neptunom u Lavu što govori da je taj model iluzija i Neptunova zamka koja je nažalost još uvek na snazi u nekim naučnim krugovima koji ne poštuju ni prirodu ni našu planetu Zemlju.

Dekart i njegov izvangranični Mars – doprinos gubitku ugleda astrologije

Dekart nije bio jedini niti prvi koji je uticao na pad astrologije, ali je bio prvi čiji je uticaj bio tako snažan -možda zbog njegovog izvangraničnog Marsa (25N10). 

Mars izvan granica može dati zapamćenost po delima i aktima koja daleko dosežu bilo u prostoru, bilo u vremenu. Dok karakter tih posledica biva obojen astrološkim elementima (znak, kuća, aspekti i dispozitor). Dakle, ovaj neiscrpni intelektualni ratnik ostavio je posledice svojih misli (Mars u Blizancima) koje su otišle toliko daleko (izvan granica vremena) praćenjem naučnog puta njegovog vremena do naših dana  (Mars u sekstilu sa Saturnom i Merkurom – lotus konfiguracija).

To je i strogost naučnog racionalizma i odbacivanje ženskog principa Yin, Majke prirode i svega što je nevidljivo, nesvesnih nivoa, implicitnog sveta i samim tim astrologije.

Dekart nije imao nijednu planetu u vodenom elementu, što otkriva nedostatak emocija, nedostatak ženske energije YIN, i poteškoća da otkrije sopstveni emocionalni svet (nije poznavao svoju majku jer je umrla tokom porođaja). 

Ovaj izvangranični Mars u Blizancima predstavlja vrlo jasno, u prvom vazdušnom znaku, “mislim”, njegov duh mislioca. Njegova pozicija u 5. kući ukazuje da je voleo da se bori rečima. Osim toga Mars vlada 3. (misli) i 10. kućom (profesija, budućnost, ambicije, vlast). Traba uzeti u obzir da je bio jako cenjen od strane Luja XIV. Mars u Blizancima je takođe dispozitor pomenutog stelijuma u Ovnu. Nadalje, Mars u sekstilu sa Saturnom u Devici, planetom koja vlada njegovom natalnom kartom, je konstrukcija veoma racionalnog modela “gvožđa (Mars) i kamena (Saturn)” bez presedana – veoma muška. Buduće vekove obeležio je poput najvećih filozofa antike, ali u suprotnom smislu, u razdvajanju nauke i duhovnosti.

Prema Christine Gonze Conrad, ova mehanistička revolucija proizvela je raskol između čoveka i kosmosa.

“To razbija povezanost između čoveka i kosmosa, koji je bio bitan temelj nauke i astrologije od svog nastanka u Mesopotamiji 3000 godina p.n.e.. 

Svemir gubi svoju dušu i svoj simbolizam otkrivanja istine “

(“Nebesko pisanje”, str 99 , C.Gonze Conrad)

Filozofski model Dekarta je antipod astrološkom modelu gde su makrokosmos i mikrokosmos nerazdvojni. Ipak njegov Mars izvan granica dobacio je predaleko u budućnost, sve do naših dana.

Ova mehanička i muška revolucija i Dekartov način razmišljanja postali su način razmišljanja zapadnog sveta predstavljeni od strane Francuske i Francuske Akademije nauka koja je nesumnjivo bila kolevka evropske kulture i nauke a pod velikim uticajem Katoličke crkve. Dekart je posejao jednu novu potrošačku filozofiju koja se proširila zapadnim svetom, ali u manjoj meri u protestantskim zemljama poput Engleske, koja je trenutno vodeća evropska zemlja po pitanju astrologije.

U Francuskoj je ta vrlo kruta i racionalna naučna vizija postala kulturno i tradicionalno konvencionalna, pa čak i nacionalno prihvaćena, ona je upisana u DNK francuske nacije. Osuda i kritika su izuzetno jaki (Saturn je u egzilu u Lavu). Dekart je postao jedan od kulturnih simbola Francuske, zemlje fiksnog znaka, koja ne voli promene, u kojoj je pitanje postojanja “biti ili ne biti”.

A da bi preživeli u ovom novom okviru naučne misli, astrolozi su počeli ograničavati Astrologiju na uzročne veze, dovodeći je u slepu ulicu u kojoj se sada nalazi. Ali Astrologija se ne uklapa u materijalistički okvir Dekarta koji je još uvek prisutan. No, ne treba zaboraviti da je Astrologija bila prva nauka i da će biti i poslednja.

Možemo zaključiti da je Astrologija bila jedina od svih nauka u istoriji civilizacije koja je bila odbačena, najpre u Francuskoj od strane Luja XIV i njegovog odanog prvog ministra Kolbera, zatim pod uticajem Jezuita i Katoličke Crkve, a potom, sledeći kulturni i naučni primer Francuske Akademije nauka u većini sveučilišta u Evropi. Mišljenja sam da je to najveći razlog zašto astrologija i astrolozi u Francuskoj imaju poteškoća da razviju svoju astrološku profesiju. Lično sam doživela mnoga odbijanja, pretnje i ponižavanja kada sam se predstavljala kao profesionalni astrolog, a da mi nije bila data mogućnost da pokažem šta predstavlja jedna rigorozna astrološka analiza.

Posledice u današnjim danima

Tako je Dekart veoma jasno obeležio ovo razdoblje naučne revolucije i razvoda između nauke i prirode, između metafizike i fizike. Ovo razdoblje je veliki pad Astrologije, nazvan mehanistička revolucija ili naučni materijalizam koji je pokrenuo Galileo i heliocentrični sistem. Bilo je to odbacivanje i propadanje astrologije i njenih temelja implicitnog značenja. Sestre bliznakinje, Astrologija i Astronomija, razdvojene su, što je na žalost loše.

Za nas Astrologe važno je da sa predanošću izgrađujemo našu astrološku praksu, da je razvijamo s ljubavlju i profesionalizmom, da oprostimo i otpustimo jer znamo sa sigurnošću da je Astrologija utemeljena na profesionalnoj etici, humana nauka koja ljudima služi da oslobode sebe i unaprede svoj život. Ukoliko želimo biti Astrolozi tada nam ne preostaje ništa drugo nego da prihvatimo svoj arhetipski poziv Hirona u mudrosti i miru.

Sledeći put ću vam pisati o Kralju Sunca, Luju XIV i njegovoj povezanosti sa Astrologijom. Bio je čovek od velikog uticaja u vrhuncu patrijarhata i u samom vrhu evropskih plemićkih dvorova, čak i veliki evropski vođa svog vremena. 

U isto vreme pisaću i o velikom francuskom astrologu, Jean-Baptiste Morin iz Villefranchea, posljednjem astrologu Francuske Akademije.

 

Jelena Lemot

Profesionalni astrolog ISAR C.A.P

Globalni direktor ISAR-a za Francusku

www.astromonde.com

contact@astromonde.com

+33 6 13 55 55 23

Bibliografija: “Nebesko pisanje” Christine Gonze Conrad

Categories

Recent Posts