Jelena Lemot – Astrologija kao profesija

Odluka o profesionalnom bavljenu astrologijom sa sobom prirodno nosi i izbor određene astrološke grane (ili više njih), koji se veoma često dešava spontano, po osećaju i ličnom afinitetu. Međutim, meni se to činilo i pomalo teškim pitanjem, tj trebalo se usmeriti u onu astrološku oblast koja omogućuje dostizanje maksimuma u profesionalnom smislu, kao i svaka druga profesija koja je opisana, najpre serijom 10. Zapravo, treba povezati ono što volimo i radimo iz ljubavi (seriju 5) sa profesionalizmom (serijom 10), što je odnos znaka Lava i Jarca. U prirodnom zodijaku oni su u odnosu kvinkunksa (ne vide se dobro, ne prepoznaju se) te se može desiti da izaberemo onu granu astrologije koja nam neće ponuditi profesionalni uspeh a time ni zadovoljavajuću materijalnu podlogu. Drugačije rečeno, da bi se odredila astrološka oblast u kojoj bi zablistali kao profesionalci, astrološki kôd je složenije prirode. Isto tako ne bi trebalo zaboraviti da prirodan tok stvari u zodijaku ukazuje na sledeći korak (sledeća kuća) kada „stvar“ dovoljno sazri, prelaz iz onog što volimo u konkretni, svakodnevni rad (prelaz iz 5. u 6. kuću). Sve je to potpuno prirodni tok stvari, pri čemu se iz tog ugla, znak Devica i znak Jarca jako lepo „gledaju“, obrazujući Veliki zemljani trigon sa znakom Bika. Dakle, materijalizacija! Zbog toga, svakodnevno treba isprobavati, praktikovati, vežbati, proveravati, prikupljati, raditi (ponekad možda i dosadne stvari) ali se mora razviti rutina da bi taj prorodni Veliki trigon između kuća 2, 6, 10, proradio. Međutim postoji jedan dodatni kamen spoticanja koji se pojavi kada smo impresionirani astrologijom uopšteno govoreći i kada bi „sve probali“. To se desilo meni.

Konkretno; kada me je učitelj astrologije upitao : „Kojom bi se astrološkom granom posebno bavila?“.

Odgovor je bio: „Svakom!“.

U tom momentu mi je bilo jako teško da izaberem iz te astrološke riznice svoje dragulje koje ću glačati. i najviše mi je odgovaralo da postoji neka posebna astrološka specijalizacija srodna specijalisti internisti u medicini, što bi bila možda i najkompletnija slika jednog profesionalnog astrologa.

Potom mi se učinilo da je jedan život kratak za tako nešto, te ipak treba naći adekvatno i svrsishodno astrološko usmerenje.

Pored neophodne povezanosti serija 3, 11 i 12 kao osnovnog astrološkog kôda i naglašenog i dobro postavljenog Kirona, neophodno je pogledati povezanost tih kôdova sa dodatnim astrološkim simbolikama, kao i vezu sa zemaljskim kućama i znacima koji omogućuju materijalizaciju. Često se dešava da izaberemo onu astrološku granu u kojoj imamo neki problem koji traži razrešenje i na kome se stiče najviše iskustva. Sa datim iskustvom ima se mogućnost ponude tih plodova svesti. Napomenula bih da neharmonični aspekti ne moraju imati negativnu konotaciju već ih treba posmatrati kao izazovne (aktivne, žive) aspekte koji izazivaju (aktiviraju, oživljavaju) jednog astrologa na taj put. Takvi aspekti ga mogu energetizovati i motivisati više nego neki aspekti harmonične (pasivne) prirode. A najbolje je kada postoji kombinacija harmoničnih i neharmoničnih aspekata, kao i dobra dispozicija i lep pogled od benefika ili svetala.

Veoma je česta slika da već postojeći astrološki kôd, sam za sebe sadrži određenu astro simboliku najboljeg profesionalnog usmerenja samo ga treba prepoznati.

Osnovni specijalistički kodovi astrologije kao profesije mogu izgledati ovako.

Natalna astrologija

Sadržana je u povezanosti osnovnog astrološkog kôda sa serijom 1 (Ascendentom, planetama u prvoj kući, vladarem prve kuće, Suncem, Marsom ili znakom Ovna). Od natalne astrologije zavisi rad u svim drugim astrološkim oblastima te je i logično da postoji tesna veza sa serijom 1 od koje sve počinje.

Prediktivna astrologija

Da bi se astrolog uspešno bavio predikcijama trebalo bi da je osnovni astrološki kod u vezi sa Neptunom, da je jaka serija 12, znak Riba, da postoji neka od planeta na 29. stepenu i veza sa osom mesečevih čvorova.

Sam po sebi Neptun predstavlja budućnost što je u prirodi predikcija ili prognoziranja događaja. Isto tako retrogradnost Neptuna donosi mogućnost korišćenja i konverznih prediktivnih metoda koje na osnovu prošlosti (njegovog retrohoda) mogu „videti“ neki događaj u budućnosti. Neptun se vezuje i za stvaranje slika te je još bolje ako je povezan sa nekom svesnom planetom (Suncem, Jupiterom, Merkurom ili vl.3.kuće) koje pomažu osvešćivanju date slike. Osa čvorova sama po sebi predstavlja prošlost i budućnost i ako je dobro integrisana sa astrološkim osnovnim kôdom, predstavlja jedan od pokazatelja dobrog profesionalnog usmerenja na tom polju astrologije. (Primer: Evageline Adams)

Astrologija odnosa

Podrazumeva astrološki kôd u vezi sa serijom 7, Venerom kao glavnim signifikatorom odnosa ali trebalo bi da postoji i veza sa Mesecom jer je on taj koji prvi reaguje na odnose i koji ima „dobru bazu podataka“ tj. iskustva u razumevanju istih. Bitna je veza i sa osom čvorova kao i veza sa naglašenim vazdušnim znacima i kućama koji sami po sebi ukazuju na odnose. (Primer: Aleksandra Ralić, Emira Antonić)

Elekciona astrologija

Astrološki kôd u ovom slučaju trebalo bi da ima vezu sa Mesecom kao glavnim pokazateljem izbora momenta željenog događaja. Saturn je važan iz razloga izbora optimalnog vremena za otpočinjanje željene radnje, aktivnosti ili događaja tj za dobar odabir vladara sata. Jupiter je takođe bitan jer daje dodatnu mogućnost promene prostora u okviru datog vremena elekcije. Uran takođe može biti jedan od važnih pokazatelja za izbor ove astrološke grane kao profesije jer pruža tu drugu, bolju šansu. Stoga je bitno da je u jakoj vezi sa zemljanim kućama ili znacima i da je dobro integrisan u osnovni astrološkim kôd. (Primer: Aleksandra Ralić)

Horarna astrologija

Ovde je toliko očigledno da je bitna veza Saturna i Jupitera sa astrološkim kôdom jer horarni horoskop zavisi od vremena (Saturn) i mesta (Jupiter) u kome se nalazi astrolog. Takođe je jako važan i Mesec kao dodatni signifikator pitanja. Ovde se zapravo primećuje ista važnost simbolike planeta kao i kod Elekcione astrologije, samo je stepen važnosti inverzan u odnosu na Horarnu astrologiju. Takođe važna je jaka veza sa zemljanim znacima, zemljanim kućama ili vladarima zemljanih kuća.

(Primer: William Lilly, John Frawley, Deborah Houlding, Zorica Ilievski)

Karmička astrologija

Saturn, brojna retrogradnost planeta, jak Mesec i njegova osa čvorova mogu biti dodatni specijalistički profesionalni kôd astrologa. Ovde je važna i dobra veza između vodenih kuća koje se prirodno vezuju za karmu. Saturn je važan kao neopozivi vladar Karme. Retrogradnost ukazuje na ponavljanje „okretanja točka karme“ što je uslov za duboko razumevanje njenog mehanizma. Dok Mesec sa svojom osom ukazuje na prošla, sadašnja i buduća iskustva duše. (Primer: Sergej Šestopalov)

Evolutivna astrologija

U profesonalnom bavljenju Evolutivnom astrologijom smatram neophodnim povezanost transcendentnih planeta (Plutona, Neptuna i Urana) sa svesnim planetama (Suncem, Jupiterom i Merkurom) pri čemu takva veza omogućuje transcendiranje (sagledavanje „odozgo“) okoline i događaja. Time se stvara mogućnost razumevanja mehanizma evolucije. Isto tako važna je jaka veza astrološkog kôda sa mesečevom osom čvorova koja govori o iskustvima i neiskustvima duše (putu evolucije). Potom je važna veza sa Kironom koji u sebi nosi simboliku neophodnog isceljenja nekom alternativnom (šamanskom) ili psihološkom metodom, kao i veza sa vodenim znakovima i kućama, naročito znakom Škorpiona i Riba ili 8. i 12. kućom. (Primer: Jeff Green, Stiven Forest)

Mundana astrologija

Astrološki kôd za ovu oblast mogao bi biti u jakoj vezi astrološkog kôda sa dalekim planetama uz dodatak jake veze vladara Asc sa njima. Ovo znači da astrolog svojim bićem treba da oseća kolektivna dešavanja. Još bolje je ako ta veza sadrži Sunce, Jupitera i Merkura kao svesne planete. Bavljenje mundanom astrologijom je možda i najteže jer zahteva najšire astrološko znanje gde bi osnovni astrološki kôd po prirodi stvari trebao biti dosta jak. Pozicija Meseca u karti astrologa trebala bi da bude dovoljno receptivna (ne povređujuća) i naglašena (ugaona) da bi se nesmetano „namirisala“ atmosfera koja vlada na mundanom planu. (Primer: André Barbault)

Astrokartografija i astrologija lokalnog prostora

Jasno je da je u pitanju astrologija primenjena u prostoru te se stoga astrološki kôd treba povezati sa Jupiterom, serijom 9. (Primer: Jim Lewis)

Psihološka astrologija

Оvde bi astroloski kôd trebalo povezati sa serijom 12 i 8, Plutonom, Neptunom, Škorpionom i Ribama. (Primer: Carl Gustav Jung)

Indijska astrologija i tradicionalna astrologija

Saturn i znak Jarca su veoma važni u bavjenju ovom vrstom astrologije. Njegova dobra ili naglašena pozicija kao i veza sa kužama profesije (2, 6 i 10) ukazuje na uspešno bavljenje ovom astrološkom granom.

Poslovna astrologija

Za poslovnu astrologiju neophodna je jaka veza osnovnog astrološkog koda sa serijama 2,6,10.

Finansijska astrologija

Zahteva dobru seriju 8, Plutona, Jupitera, Veneru, eventualno i stepenove bogatstva, 27. stepen Device (Primer: Raymond Merriman)

Medicinska astrologija

Potrebno je imati povezanost bazičnog astrološkog koda sa serijom 6 kao i jakog Kirona.

Astrometeorologija

Po tradicionalnoj horarnoj astrologiji određivanje vremenskih prilika zavisilo je od postavke 4 kuće, planeta u njoj i njenog vladara, te bi u ovom slučaju postavka Meseca i znaka Raka bila ključna veza za profesionalni astrološki kod. Tome treba dodati i Saturna koji kao planeta takođe biva „merni instrument“ meteoroloških prilika (vezuje se za vreme koje je njegova kategorija).

Uranska astrologija

Uranska astrologija je bazirana na hipotetičkim (matematičkim) tačkama koje se nalaze u prostoru iza Neptuna, tzv Transneptuni (Kupidon, Had, Zevs, Hronos, Apolon, Admetos, Vulkan, Posejdon). Tvorac ovog astrološkog pravca je osnivač hamburške škole astrologije Alfred Witte. Sam naziv uranska daje jaku povezanost osnovnoga strološkog koda sa znakom Vodolije i jakim Uranom. Takođe je bitan i znak Riba i jak Neptun jer je simbolika ovih hipotetičkih tačaka povezana sa simbolikom Neptuna kroz sam naziv – Transneptuni.

Astrologija arhetipova

Ovde je neophodno imati jak znak Riba, jer Ribe imaju najbolji kontakt sa svim arhetipovima zodijaka jer su poslednji znak. U njemu su sadržani svi arhetipovi.

Duhovna astrologija

Astrološki osnovni kod bi trebao da je povezan sa serijom 12 i 9 i sa jakom podrškom fiksnih zvezda duhovne prirode (Sadalmelik 03 st Vodolije, Sadalsuud 23 st Vodolije, Jed Prior 02 st Srelca, Al Ferg na 26 st Ovna, Alriša na 29 st Ovna, Skat na 08 st Riba, Ahernar na 15 st Riba, Deneb i Baten Caitos na 02 i 21 st Ovna, Fomalhaut na 03 st Riba, Fum Al Sakamah na 18 st Riba, Unukalhai na 22 st Škorpiona i Agena na 24 st Škorpiona). (Primer: Lea i Aleksandar Imširagić)

Eto na kraju, drage kolege i koleginice i zaljubljenici u astrologiju, nadam se da ćete imati koristi od ovog rada prilikom kodiranja astrologije kao profesije. Primere, koji ovde nedostaju, prepuštam vašem dobrom oku. Takođe, svi drugi kodovi koji se vama otkriju, dobrodošli su nam. Za kraj želim da izrazim da je ovo delo samo jedna od bezbrojnih sličica Univerzuma koja se prelomila preko prizme moje malenkosti.

Srdačno,

Vaša koleginica

Categories

Recent Posts