Hakan Kırkoğlu – Ay Döngüsü Raporu Ağustos 2021

Çeviren: Zeynep Doğan

Kova’da Dolunay, 24 Temmuz 2021

Temmuz’un 24ünde gerçekleşecek Kova dolunayı ME/SA nın orta noktasına düşmekte ve bir önceki Mars-Saturn (31.3.2020) ve Jüpiter-Satürn (21.12.2020)ün  Kova’da kavuşumlarını tetiklemekte. Özellikle bu kavuşumların altı çizildiğinde, bizler geçen yıl yaşıyor olduğumuz olaylara bakmalıyız. Pandemi ve sıkı sosyal kısıtlamalar nedeniyle, izolasyon ve yeni bir yaşam modeli baskın günlük rutinimiz haline gelmişti. Şimdi, bu sınırlayıcı temalar bir kez daha gündemimiz olacak. Aslında, 3 derece Kova’daki SA/PL orta noktası dolunaya hayli yakın durmakta. İlginç olan, bu dolunay, taraftarsız ve seyircisiz yapılacak olan Tokyo Olimpiyat Oyunlar’nın başlangıcında gerçekleşecek.

Tokyo(Japonya)’nın dolunay haritasına bakacak olursak (aşağıdadır), dolunay oyun ve eğlenceyi ifade eden 5. evde gerçekleşiyor. Ancak, Ay neredeyse Satürn ve Plüton tarafından kuşatılmış görünmekte. Dahası, yükselen yöneticisi Venüs 12. Evde düşük durumda ve Jüpiter’in karşısında. Yükselen kendisi de IC noktasındaki Plüton ile kare açı içinde. Bu gezegen konumları, Japonya’da son günlerdeki Covid yükselmesi kaynaklı baskıları ve huzursuz durumları işaret ediyor. Her ne kadar Aslan’daki Güneş MC noktasına yakın olup bolca ilgiyi gösterse de, hem Mars hem Satürn oyunlar evi 5. evi gölgeliyor ve eve zarar veriyor.

Kova dolunayları büyük gruplarda yeralan insanlara ve politik hareketlere dair konuları öne çıkarır. Bu dolunay Satürn ve Plüton baskısı altında olduğunu için, baskılama, şiddet ve özgürlükleri baltalayan sert ve soğukkanlı bir konnumlanma eğilimi bekleyebiliriz. İlginçtir ki, Washington DC ve Havana (Cuba) dolunay haritalarında Ay 12. evde; ancak, Washington DC haritası, haritanın eksenleri ile daha yakın açıdaki Neptün’den daha çok müdahale alıyor görünmekte. Washington DC dolunay haritasında (aşağıdadır) Neptün tam ufukta MC ile yakın karede görülüyor. Kolektif veya doğal güçler bu dönemde işbaşında olabilir, halkın durumu dış etkilere karşı zayıflık veya hassasiyet sergiliyor. Öte yandan, evrensel veya ruhani konular, özlemler gündemde olabilir. Ancak 6. ve 12. evin baskınlığı mahrum bırakan veya kontrol dışı olayları işaret edebilir. Bu olaylar seller, okyanuslar veya büyük su kütleleri ve gazlı materyallere dair olabilir. Havana (Küba) için bu, hükümet karşıtı güncel gösteriler ve öfke olabilir.

Sidney (Avustralya) için Kova dolunayında Satürn tam IC üzerinde. Bu harita köşe konumdaki malifiklerin gözardı edilemeyecek ciddi müdahalesini göstermekte. Akrep yükselirken Aslan’ın son derecelerindeki Mars yükselene kare açı kuruyor. Bu, yurtta hoşnutsuzluk ve anlaşmazlık yaratan bir dönem olabilir. Yerli Avustralyalılar dair konular ve sorunlar ön planda olabilir. MC derecesi Yengeç’in son derecelerine gerileyerek Plüton’u, merkezi bölgeler için, IC üzerine getiriyor. Uranüs de Adelaide (Avustralya) gibi bölgelerde daha görünür açılar kurar hale geliyor. Adelaide (Avustralya) için harita aşağıdadır.

Aslan’da Yeni Ay, 8 Ağustos 2021

Bu dönem boyunca, yeni ayın Aslan’da belirmesiyle, sabit burçlardaki Satürn ve Uranüs arasındaki büyüyen gerilim daha da farkedilebilir oluyor. Bu tansiyonlu açı aslına bakılırsa 2021in tamamında işbaşında idi. Bir sonraki ise kasım ayının ilk günlerinde etkin olacak. Satürn- Uranüs kombinasyonları, yeni ve eski arasında gerekli bir değişikliği, güncellemeyi bazen devrimsel dönemler yaratarak dengeleyen sürekli bir çatışma gösterir. Aslan Burcu liderler, yöneticiler ve üstün itibar ve üne sahip kişiler için uygun bir semboldür. Şu anda, Kova’daki Satürn kendi görüşlerini ve menfaatlerini toplumun daha geniş kesimlerine dikte etmeye çalışan bu güç sahibi insanlara yeni sınanmalar getirme eğiliminde. Bu resme Uranüs’ün eklenmesi belli sosyal kırılmalar ve tırmanan sosyal gerilim yaratacaktır.  Dahası, bu dönemde Mars’ın Başak’a girişi ile, yükselen bir eylem ve zorlanma ihtimali var. Gerçekte Mars 10-15 Ağustos civarı kuzey ay bendinde yeralarak devasa bir enerjiyi tetikleme potansiyeline sahip.

Bu güçlü bir şekilde sabit Aslan yeniayı 15 derece Akrep’te MA/PL orta noktasını da barındırıyor. Ebertin bu ortanoktayı güç, gaddarlık ve çaba ve zorlamanın yoğunlaşması olarak yorumlar. Yani bu zaman diliminde bizler hem doğadan hem insan eli ile sert ve yoğun güç kullanımı bekleyebiliriz.

Coğrafi olarak Kahire (Mısır), İsrail’den İran’a Ortadoğu yeniay haritasında Oğlak Burcu yükseliyor ve yeni ay krizler evi olan 8. Evde. Tahran (İran) için MC Akrep’e ilerliyor böylece Uranüs’ü IC noktasına yaklaştırıyor. 8. Evdeki Aslan statükodaki ani değişiklikler ve riskli olaylar nedeniyle büyüyen endişe ve korkuya işaret ediyor olabilir. Oğlak burcunun yükselen olması aynı zamanda piyasalarda güncel olarak artan enflasyonist baskı nedeniyle oluşan sınırlayıcı ve tedbirci ekonomik koşullar anlamına da gelebilir. Tahran (İran) yeniay haritası aşağıdadır.

Öte taraftan, Pekin (Çin) kararlarında daha göze batıcı ve baskın olmaya meyilli. Aslan’daki bu yeniay Çin’in natal haritasında 7. Evindeki Mars/Pluto kavuşumunu tetikleyecek. Bu esnada, Pekin’in Koç yükseleni komşu ülkelere ve sınırlara daha fazla dikkat toplatacak. Aşağıda Çin natal haritasını dış çarkta yeni ay konumlanması ile bulabilirsiniz. 15 Ağustos ve sonrası Çin’in komşuları ile ilişkisine daha odaklı ve atılgan bir tavır getirmekte. Aylık öngörüm haritası da Mars’ı Ağustos ayının zaman efendisi yapan Akrep/10.evi vurgulamakta. Dikkatinizi çekerim, Çin’in natal haritasında açık düşmanlıklar ve çatışmaları gösteren 7. evinde Mars yeralmaktadır.

Kova’da Dolunay, 22 Ağustos 2021

Kova’da bu sene dikkatimizi burcun son derecesine odaklayan Jüpiterli ikinci bir dolunay gerçekleşecek.Herhangi bir burcun son dereceleri her zaman çalkantılı istikrarsızdır çünkü kötücül gezegenler burada kısmi asalete sahiptir. Bu durumda dolunay Satürn’ün kısmi asaletinde gerçekleşiyor. Esasında, bir süredir geri harekette olan Jüpiter hayli kısıtlanmış gözükmekte ve bu dönemde herhangi bir temel asaleti yok. Ben Jüpiter’in büyütmeci doğasının ay döngüsünde daha da zarar verici yönde çalışacağını öngörüyorum. Başak’taki Mars bu kez de Merkür ile birleşerek, dikkatimizi sağlık konularına ve organizasyonel planlara çekiyor. Jüpiter Kova’da tüm asaletini kaybetmiş olduğu için bu dönem tekrar sağlık problemleri ile dolu olabilir, muhtemelen halen ortaya çıkmakta olan Covid varyantları vakaları nedeniyle.

Öbür tarafta, Kova’daki bu dolunay bir kez daha siyasi tartışmaları ve liderler üzerinde toplanmış endişeleri büyüterek sosyal vakaları ateşlemeye eğilimli. Bu dolunay haritası dikkatimizi İngiltere’ye çekiyor, çünkü Aslan’daki Güneş Londra (İngiltere) nin tepe noktasında görülüyor. Bu ay döngüsü, başbakan Boris Johnson’ı veya kraliyet ailesinden bir kişiyle ilgili bazı olayları vurgulayabilir. Ancak, her durumda, bu, halkın güvenlik ve istikrara yönelik eylem ve tavrını gösterdiği oldukça yoğun bir dönem olabilir. Alçalan noktası üzerinde Uranüs’ün varlığı (İngiltere natal haritası Mars’ı da yakınında) protestoları veya ekonomik sorunları içeren ani olayları, özellikle AB ile ilişkileri zayıflatarak, beraberinde getirecektir. Westminster (İngiltere) için dolunay haritası aşağıdadır.

 

 

Bu metin 15 Temmuz 2021’de tamamlanmıştır.

Categories

Recent Posts