Hakan Kırkoğlu – Ağustos 2022 Ay Döngüsü Raporu

Çeviren: Bahar Andırınlı Eser

Aslan’da Yeniay, 28 Temmuz 2022 GMT, 5 39 Aslan

Bu ay döngüsünde sabit burçlarda artan bir vurgu söz konusu. Yine bu dönemde, Aslan’daki yeni ayın geri harekete geçmek üzere durağanlaşan Jüpiter’le üçgen açısı güçlü enerjileri ve irade gücünü de göstermekte. Aslan burcu ve Koç’taki Jüpiter, liderler, yöneticiler, hükümetler, parlak figürler ve diktatörlerle ilgili konuları gündeme getirebilir. Bu dönemde üst düzey yöneticilerin ve yönetim kadrolarının daha zorlayıcı ve kibirli olacak olmaları, fikir ayrılıkları ve artan bir gerilime neden olabilir.

Ağustos’un ilk günlerinde, Mars-Uranüs ve güney düğümün hem risklere hem de fırsatlara işaret eden üçlü bir kavuşumu gerçekleşecek. Bu kombinasyon isyanları ve bağımsızlık dürtüsünü tetikleme eğilimindedir ve bu tetiklenme oldukça öngörülemez ve olağandışı hareketlerle ya da olaylarla sonuçlanır. Aynı zamanda Satürn’ün bu kavuşuma yukarıdan karesi, toplumsal arenada ayaklanmalar ve isyanlara neden olabilecek yasaklayıcı ve baskıcı bir görünüm olabilir. Bu tür bir kombinasyon büyük kazaları ya da muhafazakar ve yenilikçi enerjilerin çatışmasını yansıtan bir rahatsızlığın yükselmesini gündeme getirebilir.  Yeni ayın Mars/Plüto orta noktası ile olan H8 açısı nedeniyle, bu dürtüler dengelenmediği ve pozitif biçimde kullanılmadığı takdirde, güç çatışmalarına, kazanmaya yönelik orantısız güç kullanımına ve yıkıcı eğilimlere belirgin bir vurgu söz konusudur. Bu dirençli eğilimler ve konular, Kova’da gerçekleşecek bir sonraki dolunayda her iki ışığın da malefiklerden zarar görecek olması nedeniyle, kalıcı ve nüfuz edici olacak gibi görünmektedir.

Washington DC için çıkarılan Aslan yeni ayı haritası, her iki malefiğin de yeni ayla açısal ilişki içinde bulunması nedeniyle liderlik konusunda böyle bir husumet ve tehditi gösteriyor. Akrep’in yükseliyor olması hem riskli ve krize gebe durumlar, hem de yıkıcı eğilimler ve belirli zorlanmalar anlamına geliyor; çünkü Boğa’daki –zararlı- Mars partil bir biçimde MC/IC aksına kare açıda konumlanıyor. Bu dönem boyunca halka ve aynı zamanda otorite figürlerine karşı artan düşmanlıklar ve ayaklanma hareketleri bekleyebiliriz. Bu yeni ay, ayrıca, bazı askeri figürleri ve yöneticileri öne çıkaran askeri çatışmaları da gösteriyor olabilir. Hem benefiklerin düşük ev yerleşimleri hem de malefiklerin açısal ilişkileri nedeniyle bu dönem, özellikle Ukrayna’da devam eden savaş düşünüldüğünde tehlikeli koşulları gündeme getirebilir. Washington DC için çıkarılan yeni ay haritasını aşağıda görebilirsiniz.

Her iki malefik Moskova (Rusya) için de açısal bağlantıda görülüyor. Yeni ay, Moskova için, düşmanlıkların ve diplomasinin evi olan 7.evde gerçekleşirken, yükselende Kova konumlanıyor. Yay burcundaki tepe noktası ve bu noktanın Merkür’le üçgen açısı müzakere fırsatlarını ve birtakım iletişim yollarını akla getirirken, Jüpiter’in 3. evdeki yerleşimi diplomatik alışverişler için uygun görünüyor. Ancak, Merkür –zarardaki- Mars’dan zarar görüyor ve bu, halihazırda devam eden çatışmaları daha da derinleştirebilir. Moskova için çıkarılan haritayı aşağıda bulabilirsiniz.

Bu sırada Avrupa’da, Mars-Uranüs-Düğüm üçlü kavuşumu, Orta Avrupa’da, Oslo’nun güneyinden, Danimarka, Almanya (özellikle Frankfurt), İsviçre’nin doğu bölgesi ve kuzey İtalya’da Milano’ya doğru uzanan bölgede IC’ye yakın konumlanacak. Oğlak yükselirken ve Akrep tepe noktasında iken bu bölgeler için haritanın eksenleri her iki malefik tarafından yönetilecek. Dip noktasındaki Mars iç huzursuzluğa ve toprak güvenliği ile ilgili konulara işaret edecektir. MC’deki Güney Düğüm de 4. ev konuları ile doğrudan ilişkili krizlere neden olacak bazı olayları gösterecektir. Aşağıdaki harita Berlin (Almanya) için çıkarılmıştır.

Kova’da Dolunay, 12 Ağustos 2022 GMT, 19 21 Kova

Ne yazık ki, Kova’daki dolunay, her iki malefiğin ışıklarla ilişkisi nedeniyle son derece gerilimli ve zorlayıcı koşulları gösteriyor. Dahası, kuzey düğümle kavuşumda olan Uranüs bu resmi, artan gerginlik ve anilik  ile tamamlıyor. Dolunaylar, önemli farkındalıklar ve sonuçlar zamanlarıdır ve bu dönemde dolunayın Satürn ile kavuşumu nedeniyle insanlar için büyük zararlar ve şiddetli koşullar bekleyebiliriz. Bu dolunay, Uranüs, ME/PL ve SA/NN/UR ile, yıkım ve şiddetle sonuçlanacak beklenmedik ve kötücül doğa olaylarına işaret eden H8 açıları oluşturuyor. Bu sert koşullar, –eğer insan yapımı iseler- ayaklanmalarla, askeri darbeler gibi beklenmedik olaylarla ya da politik istikrarsızlığa yol açacak durumlarla ilgili olabilir.

Bu ay döngüsü boyunca Mars, şiddet, acımasızlık ve yıkımla ilişkilenen iki sabit yıldıza, Algol ve Capulus’a yakın konumlanıyor. Saldırgan eğilimler söz konusu. Satürn’ün güney bendinde oluşu nedeniyle kıtlık, kuraklık ve beslenme yetersizliği görülecektir. Öyle görünüyor ki, insanlar savaş-benzeri koşulları deneyimleyecekler…

Bazı şehirler bu zorlayıcı açısal bağlantılardan belirgin olarak daha fazla etkilenmekteler. Örneğin, Moskova ve Tahran’da dolunay alçalan noktasında gerçekleşecek ve hem Mars/Uranüs hem de Satürn, dolunayla açısal bağlantı kuracaklar. Avustralya’da, özellikle Melbourne’da, Mars alçalan noktasında görünecek ve Akrep yükselecek. Adelaide’da (Avustralya) Uranüs alçalan noktasına yakın konumlanacak.

Bu dolunay, Washington DC için ışıkları düşük konumlara, 6. ve 12. evlere getirmekte. 12. evdeki Ay-Satürn kavuşumu insanlar için, genel olarak şanssızlığı, kırılgan ve izole edici, sınırlayıcı koşulları işaret edebilir. Balık yükselirken Neptün’ün ASC üzerindeki konumu, koşulların kaotik, kafa karıştırıcı ve acı verici olabileceğini gösterebilir. Washington DC ve Moskova için dolunay haritaları aşağıda verilmiştir.

 

Bu metin 14 Temmuz 2022’de tamamlanmıştır.

Categories

Recent Posts