Glen Perry – ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΣΑΝ «ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ!

Η ΑστροΨυχολογία είναι μια ανασύνθεση της αστρολογίας, μέσα από την εφαρμογή στην τελευταία ψυχολογικών εννοιών και πρακτικών. Αν και η ψυχολογική αστρολογία ξεπήδησε από την αναλυτική ψυχολογία του Καρλ Γιούνγκ, οι νεότερες προσεγγίσεις πάνω σε αυτήν υιοθετούν ιδέες από την ψυχοδυναμική θεωρία, από τη θεωρία των γενικών συστημάτων, από τη γνωσιακή συμπεριφορική ψυχολογία και από διάφορους άλλους χώρους. Το καθοριστικό στοιχείο της ψυχολογικής προσέγγισης της αστρολογίας είναι ότι αυτή εστιάζει στην πλήρη ένταξη του γενέθλιου χάρτη. Υποστηρίζει έτσι το ανθρώπινο δυναμικό για ανάπτυξη και εξέλιξη. Επομένως, η ΑστροΨυχολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μία θεωρία προσωπικοτήτων, σαν ένα πρότυπο εξέλιξης και σαν διαγνωστικό/προγνωστικό εργαλείο.

Μία βασική αρχή της ΑστροΨυχολογίας είναι ότι οι πλανήτες συμβολίζουν τις «διεργασίες» εκείνες που πρέπει να γίνουν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των ζωδίων που κυβερνούν αυτοί οι πλανήτες. Τα ζώδια είναι τα κίνητρο. Οι πλανήτες είναι οι ενεργείς «πράκτορες» τους. Ή για να το πούμε αλλιώς, οι πλανήτες συμβολίζουν τις ψυχολογικές μας «επιδεξιότητες», τις εγγενείς μας δηλαδή ικανότητες να φέρνουμε σε πέρας «διεργασίες». Οι πλανητικές αυτές «διεργασίες» (ή «λειτουργίες») δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι συνηθισμένες, χαρακτηριστικές δράσεις των πλανητών. Για παράδειγμα, ο Άρης συμβολίζει τις «διεργασίες» της επιβολής, του ξεκινήματος καταστάσεων, της μαχητικότητας, του ανταγωνισμού και της επιβίωσης. Στο παρελθόν, οι άνθρωποι βίωναν τα πλανητικά αρχέτυπα σα μηνύματα από τους θεούς, τα οποία προέρχονταν «από έξω». Σήμερα όμως θεωρούμε τα αρχέτυπα σαν τα θεμελιώδη εκείνα συναισθήματα, ανάγκες και αξίες που συνθέτουν την «εσωτερική μας ζωή».

Οι πλανητικές «διεργασίες» λοιπόν δημιουργούνται από τις ανάγκες του ζωδίου που κυβερνά ο εκάστοτε πλανήτης. Αυτό υποδηλώνει ότι το κίνητρο και η «διεργασία» είναι αχώριστα, όπως ένας πύραυλος και το ντεπόζιτο καυσίμων του. Κάθε ζεύγος ζωδίου – πλανήτη μπορεί να αντιμετωπιστεί σαν ένα σύστημα. Όταν μιλάμε για το σώμα αναφερόμαστε σε συγκεκριμένα συστήματα όπως το κυκλοφοριακό, το γαστρεντερικό και το ενδοκρινικό. Ανάλογα τώρα, υπάρχουν και ψυχολογικά συστήματα. Οι Κριός/Άρης κυβερνούν το σύστημα επιβολής και ανταγωνισμού, οι Ταύρος/Αφροδίτη το σύστημα ασφάλειας/σταθερότητας, οι Αιγόκερος/Κρόνος το σύστημα κυριαρχίας/ελέγχου. Κάθε ζεύγος ζώδιο/πλανήτης αποτελεί ένα «σύστημα παρακίνησης», επειδή συνεπάγεται μια αλληλεπίδραση μεταξύ δύο συστατικών της ψυχής: του ζωδίου και του πλανήτη. Τα ζώδια, που συμβολίζουν τις ανάγκες μας, ωθούν τους κυβερνήτες πλανήτες τους να εκτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες/διεργασίες, μέσα από μία σειρά ενεργειών που καθορίζονται από τα αστρολογικά δεδομένα του εκάστοτε γενέθλιου χάρτη.

Ο διάσημος ψυχολόγος Abraham Maslow πρότεινε (το 1968) ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με μια θεμελιώδη, πρωταρχική φύση που αναπτύσσεται γύρω από τις σωματικές τους ανάγκες. Παρόμοια και στην αστρολογία, οι ψυχολογικές λειτουργίες συνδέονται με τις ομοειδείς σωματικές/βιολογικές τους. Οι σωματικές λειτουργίες της πέψης και της αποβολής για παράδειγμα είναι ανάλογου χαρακτήρα με τις ψυχολογικές εκείνες, που τις κυβερνά το σύστημα Παρθένου/Ερμή και Σκορπιού/Πλούτωνα. Όπως χωνεύουμε το φαγητό έτσι χωνεύουμε και τις πληροφορίες, διασπώντας τες σε μικρά, χρήσιμα κομμάτια και ενσωματώνοντας τες στη «γνωστική μας δομή». Επίσης, «αποβάλλουμε» όχι μόνο σωματικά αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, όπως όταν βιώνουμε μια κάθαρση, ψυχοκάθαρση (abreaction) ή όταν ξεπερνάμε μια καταστροφική ψυχολογική συνήθεια. Όλες αυτές οι καταστάσεις κυβερνιούνται από το σύστημα Σκορπιού/Πλούτωνα. Για αυτό το λόγο οι σωματικές/βιολογικές και οι  συνεπακόλουθες ψυχολογικές λειτουργίες κυβερνιούνται από το ίδιο σύστημα ζωδίου-πλανήτη.

Το σύστημα Παρθένου/Ερμή κυβερνάει λοιπόν το γαστρεντερικό σύστημα και τον μεταβολισμό των τροφών. Κυβερνάει όμως ταυτόχρονα και την ψυχολογική διαδικασία της ανάλυσης και της χρήσης πληροφοριών, ειδικά στους τομείς που είναι της αρμοδιότητας μας. Με άλλα λόγια, η Παρθένος σχετίζεται με τον μεταβολισμό πληροφοριών. Παρόμοια, οι βιολογικές αλλά και οι ψυχολογικές διαδικασίες «αποβολής» κυβερνιούνται από τον Σκορπιό/Πλούτωνα.

Σε βιολογικό επίπεδο το σύστημα Σκορπιός/Πλούτωνας κυβερνάει τα σεξουαλικά /αναπαραγωγικά όργανα, που εμπεριέχουν την κύστη, τον προστάτη, τους όρχεις, το παχύ έντερο και τον πρωκτό. Προσέξτε ότι όλα αυτά τα συστήματα οργάνων εμπλέκονται στις διαδικασίες απόρριψης και αποβολής, της ωορρηξίας και περιόδου στις γυναίκες και της εκσπερμάτωσης στους άνδρες. Σε ψυχολογικό επίπεδο, το σύστημα Σκορπιού/Πλούτωνα κυβερνά την σεξουαλικότητα και τείνει να λειτουργεί από τη φύση του διαπεραστικά, ερωτικά και αναγεννητικά. Περιέχει επίσης στοιχεία «ψυχο-εξάλειψης», όπως τον «καθαρισμό» καταστροφικών συναισθημάτων και συνηθειών. Αυτά τα δύο παραδείγματα (Παρθένος/Ερμής και Σκορπιός/Πλούτωνας) αρκούν για να καταλάβουμε το πώς το κάθε σύστημα ζωδίου/πλανήτη βρίσκεται σε αντιστοιχία με ένα σωματικό μας όργανο και το πώς συμβολίζει αυτό ένα συγκεκριμένο τύπο δράσης, που υπηρετεί μια ψυχολογική ανάγκη – κίνητρο.

Όπως οι ανάγκες ενός ζωδίου συνάγονται από τον τρόπο που «συμπεριφέρεται» αυτό, έτσι και οι «λειτουργίες» του κάθε πλανήτη  ανιχνεύονται από τις ενέργειες που κάνει αυτός. Απλή επαγωγική λογική. Παρατηρώντας τις χαρακτηριστικές «ενέργειες» ενός πλανήτη, μπορούμε να καταλάβουμε το προς τα που στρέφονται οι ενέργειες αυτές –  τον σκοπό της εκδήλωσης τους. Μια «ενέργεια» είναι κάθε είδους συμπεριφορά που εκδηλώνεται για συγκεκριμένο σκοπό. Επομένως, αφού βλέπουμε τον Ποσειδώνα να εμπλέκεται αστρολογικά στις πνευματικές αναζητήσεις, στη συμπόνια για όσους υποφέρουν, στη λυτρωτική αγάπη, στις αγαθοεργίες, στα μέντιουμ, στη φαντασία και στα όνειρα, τότε οι «λειτουργίες» του Ποσειδώνα θα πρέπει να καλύπτουν όλες εκείνες τις ενέργειες που κατατάσσονται σαν «Ποσειδώνιες».

Αν χαρακτηρίζαμε τον πλανήτη Ποσειδώνα σαν η «Ικανότητα Υπέρβασης» τότε αυτός ο χαρακτηρισμός θα ήταν αρκετός, γιατί οι πνευματικές αναζητήσεις μας οδηγούν στο να απαρνιόμαστε την αίσθηση του ξεχωριστού εαυτού μας και να ενωνόμαστε με μια υψηλότερη συνειδητότητα. Το ενδιαφέρον για τους λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους μας, οι αγαθοεργίες και η λυτρωτική αγάπη προϋποθέτουν να μην βάζει κάποιος το προσωπικό του συμφέρον πάνω από όλα και να ενεργεί με τέτοιον τρόπο ώστε να απαλύνει τον πόνο των άλλων. Το να έχει κάποιος «εξωαισθητική αντίληψη» σημαίνει ότι έχει γνωστικές ικανότητες που υπερβαίνουν την ορθολογιστική νόηση και τις συνηθισμένες αισθητήριες αντιλήψεις μας. Η φαντασία και τα όνειρα εμπεριέχουν συλλήψεις ιδεωδών και δυνατοτήτων που υπερβαίνουν την καθημερινή, υλική μας πραγματικότητα.  Αν και δεν υπάρχει κατάλληλος όρος που να περιγράφει  τις πολλαπλές μορφές που παίρνει αυτή η αρχετυπική διαδικασία, ο όρος «Υπερβατικό Χάρισμα» προσεγγίζει κάπως. Μπορεί τελικά το καλύτερο όνομα για ένα πλανητικό χάρισμα να είναι ο ίδιος ο πλανήτης – στην προκειμένη περίπτωση το χάρισμα του Ποσειδώνα.

Οποιασδήποτε χαρακτηριστική ενέργεια ενός πλανήτη  μπορεί να μετατραπεί από ρήμα σε ουσιαστικό, το οποίο μας δίνει αυτόματα ένα όνομα για την αντίστοιχη «λειτουργία». Οι πλανητικές λειτουργίες είναι οι συνηθισμένες και χαρακτηριστικές πράξεις του κάθε πλανήτη. Για παράδειγμα ο Ποσειδώνας συμβολίζει τα ρήματα: φαντάζομαι, συμπονώ και προαισθάνομαι. Μετατρέποντας τα ρήματα αυτά σε ουσιαστικά, έχουμε τρεις συγκεκριμένες λειτουργίες του Ποσειδώνα: φαντασία, συμπόνια και προαίσθηση. Κάθε όρος περιγράφει μια πλευρά των κατά τα άλλα πολυσύνθετων ψυχολογικών «χαρισμάτων». Υπάρχουν βέβαια και άλλες λειτουργίες του Ποσειδώνα, πέρα από τις παραπάνω τρεις.

Όπως ήδη εξήγησα, οι «λειτουργίες» είναι πάντοτε στην υπηρεσία των αναγκών. Για κάθε ανάγκη που αντιπροσωπεύεται από ένα ζώδιο υπάρχει μια σειρά πλανητικών «διεργασιών/λειτουργιών»  αφιερωμένων στην εκπλήρωση της ανάγκης αυτής. Τα ζώδια και οι πλανήτες σχηματίζουν ζευγάρια «ρήμα-ουσιαστικό», με τον πλανήτη να είναι ο «ενεργός πράκτορας» (ρήμα) της «ανάγκης του ζωδίου» (ουσιαστικό) που κυβερνάει.   Ο Κρόνος για παράδειγμα είναι ο πλανήτης που κυβερνά τον Αιγόκερο. Η ανάγκη του Αιγόκερου μπορεί να προσδιοριστεί σαν η ορμή για τελειοποίηση των υλικών μορφών – η με πιο απλά λόγια η ανάγκη για οργάνωση, δομή και έλεγχο. Ο Κρόνος σαν η «ρηματική μορφή» και ο «ενεργός πράκτορας» του Αιγόκερου ικανοποιεί τις ανάγκες του με το να οργανώνει, να δομεί και να ελέγχει τις καταστάσεις στο συμπεριφορικό περιβάλλον. Επομένως ο Κρόνος αντιπροσωπεύει τις «λειτουργίες» της οργάνωσης, της δομής και του ελέγχου. Κάθε πλανήτης λοιπόν συμβολίζει ένα συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας. Οι πλανήτες είναι «φορείς δυνάμεων» και καθένας από αυτούς δρα με διαφορετικό τρόπο.

Σε κάθε γενέθλιο χάρτη ο Κρόνος βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο ζώδιο. Ας πούμε για παράδειγμα ότι ο Κρόνος είναι στους Διδύμους. Επομένως έχουμε εδώ την σύνταξη μια αστρολογικής πρότασης: η ανάγκη του Αιγόκερου (ουσιαστικό) ικανοποιείται από τον Κρόνο (Ρήμα), με έναν  «διδυμίσιο» τρόπο (επίρρημα). Με λίγα λόγια, η «κρόνια» ανάγκη για τάξη και οργάνωση ικανοποιείται π.χ. με «διδυμίσια» διανοητικά επιτεύγματα. Ο Κρόνος στους Διδύμους αντιπροσωπεύει το κίνητρο για την τελειότητα, μέσα από την ταξινόμηση μιας ολόκληρης σειράς «νοητικών κατασκευών». Αν ο Κρόνος είναι υπερ-ενεργοποιημένος στον γενέθλιο χάρτη του ατόμου (π.χ. σε σύνοδο με τον Ήλιο του) τότε μπορεί να έχουμε ένα άτομο που το διακρίνει π.χ. μια εμμονική ανάγκη να δομήσει τη γλώσσα μέσα στα πλαίσια ενός λογικού συστήματος. Ίσως γράψει ένα βιβλίο γλωσσολογίας η επινοήσει κάποια θεωρία πάνω στο συντακτικό. Η θέση του Κρόνου μέσα στο ζώδιο των Διδύμων υποδεικνύει το με ποιον τρόπο ο πλανήτης αυτός εκπληρώνει τις ανάγκες του Αιγόκερου και το ποια μπορεί να είναι μερικά πιθανά αποτελέσματα.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι ανάγκες μας, οι οποίες συμβολίζονται από τα ζώδια, μας παρέχουν το κίνητρο  που πυροδοτεί τις διεργασίες εκείνες που εκπροσωπούνται από τους πλανήτες. Το πως και το αν αυτές οι διεργασίες ικανοποιούν τελικά τις αρχικές κινητήριες ανάγκες φαίνεται από μια σειρά από διαφορετικούς παράγοντες – συμπεριλαμβανόμενων του ζωδίου αλλά και του οίκου στους οποίους βρίσκεται ο πλανήτης και των όψεων που σχηματίζει αυτός με τους άλλους πλανήτες. Ο βαθμός στον οποίο ένας πλανήτης μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του δικού του ζωδίου αποτελεί μέτρηση της λειτουργικότητας (ή δυσλειτουργικότητας) του. Αυτό είναι ένα αξιοσημείωτα πολύπλοκο θέμα, αλλά θα σταματήσω εδώ για την ώρα. Οι αναγνώστες που θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο στο θέμα θα βρουν χρήσιμα τα παρακάτω βιβλία.

Βιβλιογραφία

  • Maslow, A. (1968). Toward a psychology of being. Princeton, NJ: Van Nostrand.
  • Perry, G. (2012). An Introduction to AstroPsychology. Haddam Neck, CT: AAP Press.
  • Perry, G. (2012). Depth Analysis of the Natal Chart. Haddam Neck, CT: AAP Press.

 

Ο Glenn Perry, Ph.D., είναι αστρολόγος και ψυχοθεραπευτής στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ. Έλαβε το διδακτορικό του στην ψυχολογία από το Ινστιτούτο Saybrook. Εκτός από την ιδιωτική του πρακτική, ο Δρ Perry είναι διευθυντής της Ακαδημίας της Αστρο – Ψυχολογίας, ενός διαδικτυακού σχολείου που προσφέρει μαθήματα και εκπαίδευση στην ψυχολογική αστρολογία. Ο Γκλεν έχει γράψει οκτώ βιβλία, συμπεριλαμβανομένης της Εισαγωγής στην Αστρο – Ψυχολογία. Είναι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμβουλος έρευνας της ISAR. Δίνει διαλέξεις ανά τον κόσμο για την εφαρμογή της αστρολογίας στους τομείς της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας.

Email: glenn@aaperry.com

Website: www.aaperry.com

Categories

Recent Posts