Dubravka Oberžan – Energija Lune: Lunina čakra v energijski astrologiji

Sprejemanje in dajanje ljubezni. Brezpogojna ljubezen. Harmonija, čustvena bližina, intimnost. Sočutje.

Slika: Marjeta Poje (Daisy), poslikava tkanine 2019

Lunin energijski center, srčna čakra, predstavlja težišče in središče našega energijskega Bitja. Je središče naše čustvene energije, ki nam omogoča, da se čustveno povezujemo z drugimi.

Preko Lunine čakre se izmenjuje in povezuje energija spodnjih treh telesnih čaker, ki predstavljajo fizično telo, z zgornjimi tremi mentalnimi čakrami, ki predstavljajo um, intuicijo in spiritualnost.

Srčna čakra predstavlja največje bioenergijsko polje v telesu in ima vitalno vlogo v procesu  izmenjave in uravnoteženja energije vseh čaker. Lunina čakra deluje kot prevodnik energije, kjer se izmenjujejo in harmonizirajo energije med čakrami, zato je ključnega pomena za uravnoteženje energijskega telesa.

Če srčna čakra ni odprta in normalno pretočna, naša vitalna energija ne more neovirano krožiti. Zastoj v energijskem pretoku pa pomeni, da imamo na eni strani blokado ali primanjkljaj energije, v drugi čakri pa presežek in zato pretirano napetost.

Vsak energijski center je povezan z določenimi deli telesa in telesnimi funkcijami, prav tako se vsak povezuje z določeno žlezo z notranjim izločanjem. Lunina čakra se nahaja v bližini timusa, to je žleza, ki vzdržuje naš imunski sistem, zato se naše čustvovanje (Luna) neposredno in močno odraža na odpornosti organizma. Če smo čustveno prizadeti ali gojimo intenzivna negativna čustva do drugih, se obrambne sposobnosti organizma zmanjšajo. Znano je, da ljudje zaradi »zlomljenega srca« lahko resno zbolijo.

Astrološki pogled

Lunin energijski center, srčno čakro, v energijski astrologiji povezujemo z Luno, z znamenjem Raka in s 4. hišo, ki opisujejo intimo, čustvovanje in ljubezen. Je čustveni filter, preko katerega dojemamo svet kot prijeten, varen in vreden zaupanja ali težak, nevaren in grozeč.

V astrološkem smislu Lunin energijski center opisuje celotna serija 4, kot je prikazano na spodnji sliki:

 • Položaj Lune v horoskopu (znamenje, hiša, dispozitor, aspekti).
 • Četrta hiša: znamenje, planeti v 4. hiši, vladar 4. hiše in njegov dispozitor,
 • Planeti v znamenju Raka in njihovi aspekti.

V astrologiji Luna predstavlja obdobje od rojstva do 4. leta starosti, ko smo najbolj ranljivi in nebogljeni in smo povsem odvisni od drugih. Luna v horoskopu kaže, v kolikšni meri so bile naše čustvene potrebe v zgodnjem otroštvu zadovoljene, kako smo doživljali odnos z mamo in v družini (primarni in širši). Od tega je odvisno, v kolikšni meri lahko v poznejšem obdobju zaupamo drugim.

Luna predstavlja naše instinktivne čustvene odzive, ti pa so pogojeni z našimi preteklimi izkušnjami, prijetnimi ali neprijetnimi.

V karmičnem smislu je Luna Duša, ki ohranja spomin na izkušnje iz preteklih inkarnacij, prijetne in tudi travmatične. S tem je povezano vse naše  čustveno doživljanje in tudi, kako se na dražljaje iz okolja instinktivno odzivamo.

Lunina spiritualna lekcija  predstavlja soočanje z negativnimi čustvenimi izkušnjami in izzivi.

 

Uravnoteženo delovanje in neravnovesje Luninega energijskega centra

Bistvo zdravega uravnoteženega delovanja srčne čakre je sposobnost, da se čustveno povezujemo z drugimi in da dajemo in sprejemamo ljubezen, brezpogojno in brez pričakovanja povračila. Iskreno čutimo sočutje, do drugih smo strpni in zaupljivi, v sebi občutimo popoln mir. S popolnoma harmonizirano Lunino čakro znamo prisluhniti drugim,  jih razumemo, in se zlahka vživimo v njihovo čustveno doživljanje.

Pri tem ne moraliziramo ali delimo nasvetov, kako bi morali ravnati. Tudi ne dovolimo, da bi nas problemi drugih povsem preplavili in bi se pretirano ukvarjali z njimi. S tem mislim na stanje, ko nas povsem potegne v njihove zadeve in se z njimi ukvarjamo na račun lastnega življenja. Prav tako drugim ne vsiljujemo pomoči in namesto njih ne rešujemo njihovih težav, se pa na prošnjo za pomoč seveda odzovemo – kolikor je v naši moči.

Enako pomembno je, da znamo sprejemati in poiskati (oz. prositi za) pomoč, kadar nam je ta potrebna. Takrat delujemo iz zadnjega dela srčne čakre, ki se nahaja v hrbtnem delu, med lopaticama. Da bi energija neovirano krožila, je treba vzpostaviti pretočnost v obeh delih čakre: prednjem, ki se nahaja v predelu srca in iz katerega dajemo (yang) in zadnjem, ki se nahaja med lopaticama in s katerim sprejemamo (yin energija).

Predpogoj pa je, da razvijemo ljubezen, nežnost in sočutje najprej do sebe, šele potem jo lahko v enaki meri dajemo drugim.

Z uravnoteženo Lunino čakro smo sposobni sprejemati samega sebe z vsemi pomanjkljivostmi, brez zavračanja in brez kritike, ker je to pač del nas.

Ljubezni ne pogojujemo z določenimi ravnanji oz. izpolnjevanjem določenih pogojev. Enostavno se sprejemamo in se zaradi tega počutimo dobro v svoji koži. Tega ne počnemo niti v odnosu do drugih, brez bojazni, da bi nas zaradi tega morda zavrnili.

Ne bojimo se pokazati občutljivosti in ranljivosti in ne bojimo se, da bi nas drugi prizadeli. Na ta način pomagamo tudi drugim, da se bolj odprejo v odnosu do nas, to novo vzpostavljeno zaupanje pa je temelj, na katerem lahko gradimo pristne medčloveške odnose.

Zaprt Lunin energijski center

Zaprta Lunina čakra je povezana z neprijetnimi čustvi in čustvenimi ranami, ki so nastale že v zgodnjem otroštvu ali pozneje, v vseh vrstah odnosov, bodisi zaradi čustvenih izgub, s katerimi se nismo zmogli soočiti ali zavrnitev, ki so pustile globoke rane in jih nismo predelali. Kritika in nesprejetost v okolju (domačem ali širšem socialnem okolju), čustvena hladnost, pretirana strogost, izguba bližnjega in podobno vodijo v zapiranje Lunine čakre.

Z zaprto Lunino čakro oseba čuti notranjo praznino in nezadovoljstvo, kot da ji vedno nekaj manjka, lastne občutke nepopolnosti pa projicira na druge.

Z zaprto Lunino čakro je oseba čustveno hladna, brez sočutja in empatije do sebe in do drugih. Namesto iz srčnega centra se povezuje z drugimi iz nižjih centrov, ki so močneje razviti. Preko Sončeve čakre »zgradi« blokado do srčnega centra in se s tem ščiti pred čustveno bolečino in prizadetostjo.

Pomanjkanje ljubezni in strah pred zavrnitvijo kompenzira iz Sončevega centra, ki je središče osebnostne moči, volje in samozavesti, tako da proti drugim deluje zviška in arogantno.

Ljubezenski odnosi se odvijajo na nivoju Venerine čakre (dvorjenje in zapeljevanje, zaljubljenost, seksualnost) brez stika s srčnim centrom, zato ni pogojev, ki bi omogočali, da bi se razvila globoka ljubezenska čustva, čustvena bližina, prava intimnost in zaupanje med partnerjema.

Nezaupanje do drugih (problem izražen med serijo 4 in 12) vodi v čustveno distanciranje, hladnost in izoliranost. Zaradi nezaupanja se oseba boji pokazati čustva, zato deluje narejeno in izumetničeno ali pa se povsem umakne v osamo. Pretirano čustvenost in nežnost doživlja kot šibkost (pri sebi in pri drugih).

Preveč odprta Lunina čakra

Žrtvovanje za druge, vsiljevanje svoje volje, nadzor pod krinko ljubezni in skrbi.

Če je Lunina čakra preveč odprta, se razdajamo za druge, da bi si s tem pridobili njihovo naklonjenost. Ko od njih ni pričakovanega odziva, predvsem izkazovanja naklonjenosti in hvaležnosti, se počutimo prazno, zavrženo in neizpolnjeno. Oseba s preveč odprto (neuravnoteženo) srčno čakro svoje življenje živi skozi druge, se vmešava v njihova življenja, jim vsiljuje svoje mnenje in nasvete, vsiljivo ponuja pomoč itd. Pogosto se to razgali ob sindromu »izpraznjenega gnezda«, ko starši ne prepoznajo, da so svoje življenje povsem podredili potrebam svojih otrok in z nezdravo pretirano skrbjo nadaljujejo tudi še potem, ko so »otroci« že zdavnaj samostojni in želijo živeti svoje življenje.

To vrsto neravnovesja pogosto razvijejo osebe, pri katerih je temelj, na katerega se opira Lunin energijski center, šibek. Temelj, ki ga predstavlja Sončev energijski center – to pa je samozavest, volja in občutek notranje moči.

Pri otrocih, katerim starši posvečajo veliko pozornosti, ne spodbujajo pa njihove samostojnosti in samozavesti, jih »dušijo« s pretirano pozornostjo, se lahko to neravnovesje pokaže na telesni ravni skozi težave z dihanjem, saj ne morejo vdihniti s polnimi pljuči (plitvo dihanje), kar lahko v skrajni obliki vodi tudi v astmo.

 

Uravnoteženje Luninega energijskega centra – »zdravljenje« težavnih aspektov Lune v natalnem horoskopu

V astroHealingu proces uravnoteženja (harmoniziranja) vsakega energijskega centra poteka v treh fazah:

 • čiščenje in odpiranje čakre,
 • postopno uravnoteženje,
 • ravnovesje postane trajno.

Odpiranje Luninega energijskega centra je lahko čustveno izjemno naporen proces, v katerem se moramo soočiti s čustvenimi ranami iz preteklosti. Pogosto je to povezano z žalostjo in z globoko bolečino, ki jo moramo sprostiti, hkrati pa z zamerami, tudi sovraštvom do ljudi, ki so nam prizadejali bolečino.

V prvi fazi se moramo najprej soočiti z lastno čustveno občutljivostjo in ranljivost in jo sprejeti kot del sebe.

Najpomembnejši in tudi najtežji korak v procesu odpiranja Lunine čakre je odpuščanje. Ko odpustimo sebi in drugim, se sprosti čustveni oklep, v katerega je »ujeta« Lunina čakra, pritisk v prsnem košu popusti in počutimo se sproščeno in bolj lahkotno.

Ko začnemo odpirati Lunin energijski center, postajamo bolj tolerantni do sebe in do drugih in lažje sprejmemo sebe in druge z vsemi pomanjkljivostmi in napakami. Razvijemo sočutje, razumevanje in empatijo, zato ljudi ali njihovih dejanj ne obsojamo.

Ko harmoniziramo energijski pretok skozi Lunino energijski center, smo odprti do drugih, v odnose vstopamo iskreno in z zaupanjem. Ljubezen, kot najmočnejšo silo, občutimo in jo dajemo brez pogojevanja, lahkotno. V sebi občutimo globok mir in tako delujemo tudi navzven. Iz občutka notranjega miru se tudi na zunanje dogodke  odzivamo mirno in skladno. To občutenje prenašamo navzven in kmalu bomo opazili, da se okolica odziva na podoben način.

V procesu uravnoteženja (harmoniziranja) Luninega energijskega centra se hkrati povezujemo sami s seboj in razvijamo nežnost in bližino s svojimi občutki in tudi do samega sebe. Kot je zapisal Aleksandar Imširagić, z odstranjevanjem ščita se namesto čustvenih zidov postopoma pletejo čustvene niti do lastnega Bitja in do drugih ljudi.

 

Kako poteka odpiranje in uravnoteženje Lunine čakre v astroHealing terapiji

Z astroHealing terapijo v bistvu »zdravimo« neharmonične aspekte planetov, natalne ali tranzitne. Kako poteka AstroHealing terapija, je v največji meri odvisno od astroloških dejavnikov in seveda od potreb klienta.

Z vidika astroHealing terapije ločimo dve različni astrološki situaciji: težavno postavitev planeta v osebni astrološki karti in težavne tranzite ali progresije na natalni planet (Luno v konkretnem primeru). To pa je bistveno za izbiro vrste terapije in tudi sam potek terapije, katere osnova je v obeh primerih Lunina planetarna esenca.

Planetarna esenca Lune je »nosilec« energijskega zapisa, vibracije, ki ponazarja pravilno delovanje Luninega energijskega centra. V prvi fazi se z njo sproži proces »čiščenja« in sproščanja negativnih čustev. Ob tem se odpirajo čustvene rane, ki smo jih skrili pred drugimi in pred samim seboj. Pogosto se takrat izoliramo in želimo biti sami.

Odvisno od postavitve Lune v horoskopu (znamenje, hiša, aspekti) bomo v prvi fazi doživljali različne vrste reakcij, kot so:

 • podoživljanje dogodkov iz preteklosti, ki jih spremljajo različna čustva (čustvena bolečina, prizadetost, žalost, izoliranost, nesprejetost, zamera, posesivnost do bližnjih oseb, sovraštvo);
 • jok, ki prinese olajšanje in »odplavi« ta čustva;
 • povečano izločanje vode iz telesa,
 • pospešeno bitje srca,
 • tiščanje v prsih in podobno.

Fotografija: planetarna esenca za Lunin energijski center

Vir: Dubravka Oberžan

Ko se čustveno odpremo, bomo v drugi fazi dogodke videli v drugačni luči in jih bomo pripravljeni sprejeti, samo izkušnjo pa ponotranjiti, integrirati. Bolj bomo tolerantni do sebe in do drugih, predvsem pa bomo odsevali mir in zaupanje. To bomo zaznavali tudi v odnosu do drugih.

Uravnoteženo stanje Lunine čakre je stanje miru, zaupanja, iskrenosti in odprtosti – stanje Ljubezni do sebe in do vsega, kar nas obdaja.

Esence za uravnoteženje energijske vibracije Lune z elementi

Seveda predstavlja planetarna esenca Lune le osnovo, ki ji v procesu astroHealing terapije dodajamo druge esence in z njimi postopoma dosežemo harmonični pretok energij. Z njimi povezujemo planet z enim od štirih elementov v astrološki karti. Za Luno v vodnih znamenjih uporabljamo kot dodatek Bachovo esenco Red chestnut, za zračna znamenja Bleeding heart iz skupine FES kalifornijskih esenc. Čustveno impulzivnost ognjenih Lun pomirimo z avstralsko esenco Pink Flannel, zagrenjenost in čustveno otopelost zemeljskih Lun  postopoma sproščamo z esenco Wild jasmine (divji jasmin).

Lunina čakra je središče našega energijskega telesa in je posrednik med vsemi drugimi čakrami, zato Luna predstavlja portal za harmoniziranje vseh drugih planetov. Vsak aspekt Lune z drugim planetom seveda spreminja osnovno vibracijo Lune. S harmoničnimi aspekti je pretok energije med energijskimi centri nemoten, neharmonični aspekti pa kažejo na energijske blokade ali preveliko odprtost, oboje pa ovira uravnotežen energijski pretok. Za uravnoteženje neharmoničnih aspektov Lune z drugimi planeti v procesu astroHealing terapije uporabljamo esence, ki ustrezajo vibracijam teh planetov.

Normalna odprtost in pretočnost Lunine čakre omogočata, da vzpostavimo in vzdržujemo ravnovesje med telesom in umom, med spodnjimi tremi telesnimi čakrami in zgornjimi subtilnimi mentalnimi čakrami. Preko Luninega energijskega centra se povezujemo in gradimo odnose z drugimi. Zato je za našo energijsko (čustveno, mentalno in fizično) stabilnost ključno, da se naučimo odpuščanja, empatije, tolerantnosti in nežnosti. Da se povežemo sami s seboj in razvijamo nežnost in bližino s svojimi občutki in do samega sebe. Kot je zapisal Aleksandar Imširagić, se z odstranjevanjem “čustvenega ščita”  namesto čustvenih zidov postopoma pletejo čustvene niti do lastnega Bitja in do drugih ljudi.

 

Dubravka Oberžan ISAR CAP

Diplomirana astrologinja

Astroterapevtka po metodi astroHealing

Categories

Recent Posts