Bernard Duchatelle – Uranas, Rahu, intelektas ir gyvenimo prasmė

Original title: Bernard Duchatelle – Uranus, Rahu, Intelligence and The Meaning of Life

https://isarastrology.org/bernard-duchatelle-uranus-rahu-intelligence-and-the-meaning-of-life/

Translation to Lithuanian: Saulė Jonaitytė

 

PASKELBTA RUGPJŪČIO 5, 2022

Išversta iš: “Uranus, Rahu, l’intelligence et le sens de la vie

Atrodo, kad sėkmingam, pakankamai laimingam, kūrybingam ir harmoningam gyvenimui būtinas trimatis klestėjimas, t. y. susijęs su jausminiu gyvenimu, profesine veikla ir galiausiai su pačia gyvenimo prasme. Tai balanso klausimas: patenkinanti afekto būsena leidžia ištverti daugybę nesėkmių, nes suteikia tam tikro pasitenkinimo. O jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių širdis liūdi, susidomėjimas ar net aistra kokiai nors veiklai suteikia gyvybingumo, kuris nuramina kančią ar mal de vivre.

Tačiau mūsų filosofinio abejingumo ir triumfuojančio materializmo amžiuje gyvenimo prasmės paieškos yra labai svarbios savirealizacijai. Žmogus paprastai pasitenkina tam tikrais padrikais požiūriais, kartais religiškai nuspalvintais, kylančiais iš išsklaidytų prisiminimų apie šeimą ar iš socialinių sąlyginumų. Nuo pat vaikystės susitapatiname su įsitikinimais ar jų nebuvimu, kurie formuoja mūsų vidų ir atleidžia mus nuo būtinybės tyrinėti.

Ši problema pasirodo esanti esminė, kai suvokiame, jog žmogus visų pirma-  žinome tai ar ne – yra gyvūnas, ieškantis prasmės. Kad likimo pilnatvė labai priklauso nuo gebėjimo žaisti didįjį gyvenimo ir mirties žaidimą, kuriame mes visi dalyvaujame, nors nepasirinkome nei laiko, nei vietos, nei taisyklių. Tai, kad esame sąmoningi, t. y. gebame stebėti, kaip veikiame ir mąstome, yra pagrindinė paslaptis ir turėtų priversti mus paklausti savęs: ar esame Visatos “atsitiktinumas”, ar mūsų likimai turi prasmę?

Intelektas

Šis nuo seno žmoniją jaudinantis ir jos širdį maitinantis klausimas kyla iš intelekto: ne iš gudrumo, ne iš sumanumo, ne iš išminties, ne iš gebėjimo prisitaikyti, net ne iš mūsų išmanaus proto, kuris yra nuostabių technologijų kūrėjas. Intelektas, neatsiejamas nuo meilės, tikriausiai yra pagrindinė mūsų visatos energija. Jis yra visur matematikoje ir fizikoje, muzikoje ir poezijoje, filosofijoje ir astrologijoje. Jis yra visa ko, kas egzistuoja, kas yra, buvo ir bus, kilmė, šaltinis ir galbūt (tikrai?) baigtis. Mūsų lygmenyje ji reiškiasi per prasmės paieškas.

Uranas

Žvelgiant iš šios perspektyvos, intelektas yra pagrindinė astrologijos sudedamoji dalis, kurią sudaro prasmės susiejimas su dangaus geometrija. Dangaus ir mūsų likimų susiejimas nurodo į Uraną ir jo konotacijas. Mokslininkų, filosofų ir įvairių asmenybių, inicijuojančių naujas tyrimų sritis arba keičiančių mąstymo paradigmas, horoskopuose jis būna labai aktyvus. Geriausias jo gebėjimas – susieti supratimą su veiksmu, todėl jis yra planeta revoliucijos, kuri, jei tinkamai suprasta, yra ne socialinė ar politinė, o dvasinė, t. y. galinti pakeisti pačią sąmonę.

Jis laikomas astrologijos žvaigžde vien dėl empiriškumo: daugelio astrologų gimimo astrogramose jis yra ypač ryškus. Jo tranzitai taip pat svarbūs, kai nepasirengusiam žmogui kyla susidomėjimas astrologija, kartais trunkantis visą gyvenimą: Uranas susijęs su netikėčiausiomis įžvalgomis, kurios gali apversti gyvenimą aukštyn kojomis. Jis leidžia įsigilinti į situacijos esmę: jam valdant, nepakanka žinoti, “kaip” veikia pasaulio mechanika, reikia įsigilinti ir į tai, “kodėl”.

Urano ir Rahu konjunkcija, nuo 2022 m. gegužės vidurio iki 2023 m. vasario pradžios

Šiais mėnesiais, kai Uranas jungiasi su Šiaurės Mėnulio mazgu (Rahu), svarbiausias ir yra klausimas “kodėl” ir jo paieškos.

Idealiu atveju tai yra intelektinis tyrimas, vedantis prie veiksmų: Uranas, kaip jau minėta, sieja supratimą su veiksmu, o Rahu reiškia asmeninius ar kolektyvinius įvykius (ypatingas aplinkybes, lemiamus dalykus…), palankius šiam procesui.

Supraskime, kad Mėnulio mazgai reiškia ne tik psichologines tendencijas: jie taip pat susiję su apčiuopiamais įvykiais. Rahu (Šiaurės mazgas) tiesiogiai susijęs su gyvenimo situacijomis ir stimuliuoja žvaigždes, su kuriomis suartėja: mums patiems to nesirenkant, per patirtį ir “atsitiktinius” įvykius susiduriame su jų principais ir reikšmėmis. Taigi kolektyvinėje sąmonėje ir daugelyje individų gali pasireikšti Urano vertybės – intelektas, revoliucija, nepriklausomybė, originalumas ir laisvė.

Nors išgyvename tamsų ir neramų laiką, kurio pagrindiniai ženklai yra klimato kaita ir sistemingas gyvybės stebuklo naikinimas, labai svarbu atrasti naujus kelius, sukurti naujas paradigmas, pagrįstas Uranu, t. y. revoliuciniu intelektu. Keli mėnesiai, kai Uranas ir Rahu keliauja kartu, turi padėti mums įgyvendinti šią užduotį. Esminis tikslas – pakeisti sąmonę, o tokią galimybę suteikia ši konjunkcija, kuri horoskope, be kita ko, reiškia: “Užmojį, kartais pasiektą;  durų atrakinimą; šansą pirmiesiems nueiti tam tikrus kelius, kurie keičia kolektyvinę sąmonę (….urų)”. (1)

Štai ką tai reiškia: suvokti, kad turime atlikti misiją, kad mūsų gyvenimai yra svarbūs, nes jie turi prasmę. Naudodamiesi Urano instrumentais – mąstymo proveržiais, intuicija ir žaibiškomis įžvalgomis – mes veikiame, nes suprantame. Juk jei iš tiesų suprastume, kodėl griauname pasaulį, veiktume akimirksniu. Mes to nedarome, nes nesuprantame, nepaisant informacijos, kuria esame maitinami. Dabar visai įmanoma, kad Rahu (aplinkybės) gali priversti mus suprasti.

Galimi sunkumai

Rahu iš esmės nėra teigiamas, iš tikrųjų jis tiesiogiai susijęs su mūsų problemų, kurios visų pirma būdingos mūsų sąmonei, pobūdžiu. Rahu reiškia begalinį patirties troškimą, kurio pasekmės yra nerimas, pyktis, paslėpti motyvai ir prisirišimas. Jo raktinis žodis, keliantis mūsų rūpesčius, yra ” nepasitenkinimas “. Nesvarbu, ar patirtys teikia pasitenkinimą, ar ne, mes niekada jų negauname pakankamai, mūsų godumas nežino ribų. Godumas yra glaudžiai susijęs su prisirišimu (Rahu) prie praeities, prisiminimų ar savo įvaizdžio, kurie užgožia mūsų sąmonę ir neleidžia mums transformuotis. Taigi Rahu atskleidžia ryšį tarp slaptų ir destruktyvių vyriausybių, tarptautinių korporacijų bei finansinių galių planų ir mūsų asmeninio godumo; mūsų, kurie taip mikliai paslepiame savo tikruosius motyvus ir giluminius troškimus.

Darbai priešakyje

Šio skambučio nevalia praleisti. Urano ir Rahu konjunkcija duos skirtingus rezultatus, priklausomai nuo kiekvieno žmogaus. Patys sau ir galbūt pasauliui atsiskleis atradėjai, pionieriai, kurie sugebės suderinti protą (Uraną) su nepasitenkinimu (Rahu). Jie imsis darbų, kuriuos reikia atlikti, o pagrindinis iš jų – suprasti prisirišimą (Rahu) prie mūsų riboto ego, kuris mąsto vien tik apie savo asmeninius interesus.

Paklauskime savęs, kodėl esame nepatenkinti, žinodami, kad šis nepasitenkinimas griauna pasaulį. Ar ne todėl, kad tapę pernelyg materialistiški, visiškai ignoruojame gyvenimo prasmės paieškas? Ir kad dėl to mūsų likimai neturi jokios prasmės, išskyrus tai, kad kuo sėkmingiau išgyventume iki senatvės ir nesuvokiamos mirties?

Saturniškoji kliūtis

Užduotis nelengva, nes iki metų pabaigos Saturnas sudaro kvadratūrą su Uranu. Taip pat jo kvadratūra su Mėnulio mazgais (galios iki 2022 m. lapkričio pabaigos) yra destruktyvi: sunkėjanti tikrovė, karas Ukrainoje, maisto trūkumas, aplinkosaugos problemų aštrėjimas, sausros… Menkai išgyventas, tinkamai nesuprastas Saturnas reiškia aklavietę, ribotą mąstyseną ir įsitikinimus, kurie yra užrakinti praeityje ir tradicijose, saugumo paieškas, savanaudiškumą ir baimę. Trumpai tariant, stuporas, kurį patiriame degant namui.

Tačiau Saturnas nėra priešas: jis simbolizuoja kantrybę, ryžtą ir psichologinę stiprybę, be kurių nieko nepasieksime, be kurių akinantis Uranas sudega kaip blykstė keptuvėje. Jo kvadratūra su Uranu pabrėžia būtinybę struktūruoti intelekto (Urano) pabudimą apsivalant nuo prisirišimų ir nepasitenkinimo (Rahu). Jo kvadratūra su mazgais pabrėžia minties suvaržymus ir jos poveikio apribojimus, kai tuo tarpu Uranas siūlo sprendimus.

 Saturnas reiškia rimtį, suvokimą, kad neabejotinai atėjo laikas imtis veiksmų, nes neatmestina, kad šiai nepaprastajai galimybei, kurią mums suteikė Visata ir gyvenimas, t. y. sąmoningumui, nebus leista sužydėti taip, kaip derėtų.

  • Vartai į pažinimą

Dideli astraliniai įvykiai atveria vartus. Urano ir Rahu susitikimas Tauro ženkle (2) reiškia, kad atsiveria svarbus supratimo portalas, galintis pakeisti kiekvieno, kuris į jį įsiklauso, sąmonę. Visas šis procesas reikalauja susidurti su Ketu, Pietiniu mazgu Skorpione, mirties ir atgimimo ženkle, kuris natūraliai yra opozicijoje. Mėnulio mazgai sudaro ašį: Ketu – prabudimo kontekste – susijęs su atsiskyrimu ir dvasiniais ieškojimais: jis reiškia su Rahu susijusių išgyvenimų ir nepasitenkinimo išsikristalizavimą į prasmę. Pagrindinė jo išraiška, kurios mums labiausiai reikia, yra tikrasis paprastumas, kurį sudaro ne prisitaikymas prie įvaizdžio ar principo, bet kuris išties yra intelekto vaisius.

_______________

(1) L’astrologie et la mécanique de la pensée, Bernard Duchatelle, Amazon 2015, Rahu-Uranus – Les nœuds lunaires en aspects

(2) Uranus en Taureau, la révolution écologique https://bernardlastrologue.blogspot.com/2019/03/uranus-en-taureau-la-revolution.html

 Iliustracijos:

– Uranas, Canstock nuotraukos (nupirktos)

– Saturnas: wiki Commons

– Astrograma : Prancūzijos programinė įranga Olympia, leidimas suteiktas

Vertė: Saulė Jonaitytė su deepl.com.

Categories

Recent Posts