Arlene Amorim – Gimimo laiko rektifikacija

https://isarastrology.org/arlene-amorim-rectification-of-time-of-birth/

POSTED ON OCTOBER 31, 2021

Taikomasis metodas 

Taikomasis metodas yra pagrįstas įrankiais, naudojamais horarinės astrologijos interpretacijose. Tokios sąvokos, kaip – išvestiniai namai, artėjantys ir tolstantys aspektai,  atspindėta šviesa  ir Antiso astrograma, – vartojamos dviejose mano knygose, kurios skirtos šiai metodologijai paaiškinti.

Motyvai, kuriais remiantis rektifikuojamas gimimo laikas, net jei jie reikalauja kruopštaus dėmesio ir išaiškinimo, seka Mėnulio žingsniais ir stebi Zodiako mandalos sukimąsi su visais tobuliausiais aspektais, kuriuos sudaro Mėnulis. Kitos planetos gali atspindėti šviesą ir vesti mus link tikslių rektifikacijų, tačiau paprastai visus judesius orkestruoja Mėnulis.

Metodika yra paprasta ir logiška:

Jei Horarų mene viską lemia tikslus aspektas, turi egzistuoti paskutinis aspektas, lemiantis mirties įvykio tikslumą . Ir jei tiesa, kad gimėme pagal Ascendentą, tai šis paskutinis taikomasis aspektas, kurį būtų galima laikyti “durų uždarymu”, turės būti nukreiptas į Ascendento laipsnį, kuris ir bus tos durys, kurias reikia uždaryti.

Tam, kad jūsų horoskopas būtų rektifikuotas, nebūtina mirti. Kiekvienas baigtinis įvykis leidžia atlikti rektifikaciją.

Baigtiniai įvykiai – tai įvykiai, kurie sukelia pokyčius asmens gyvenime: santuoka, vaiko gimimas, tėvų mirtis ir pan.

Šiam metodui iliustruoti kaip pavyzdį naudosiu princesės Dianos horoskopą: 

Pirmas žingsnis, gimimo astrogramos analizė

 

Antras žingsnis, Antiso astrogramos analizė

 

Trečias žingsnis, analizuojame SAN, arba  Prenatalinę sizigiją ( Syzygy Ante Navitatem) 

 – Ketvirtas žingsnis, patikrinkite mirties dangų ir suraskite paskutinį artėjantį aspektą, kuris reikš tiriamo žmogaus mirtį ir nurodys jo Ascendento laipsnį:

  • Penktasis žingsnis. Kiekviena mirtis įvyksta esant opozicijai arba įvykio dieną, arba palyginus įvykio dangų su nataline astrograma; jei princesės Dianos mirties dieną danguje opozicija buvo su Jupiteriu, pažvelkime į tikslų aspektą:

 

Tiriamųjų mandalų mechanikos paaiškinimas:

Tirdami Natalinę astrogramą, kad rastume  gimimo Ascendentą per mirties įvykį, pastebime, kad Mėnulis jungiasi su Pietų mazgu, kuris paprastai reiškia fatališkumą, ir yra įterptame ženkle (kažkas neišsprendžiamo, nėra išeities).

Atsižvelgiant į tai, jog Mėnulis valdo Merkurijų ir Saulę, taip pat Mėnulis valdo ir 8 būstą, kur Fortūna taip pat yra kampiniame įterptame ženkle, aišku, kad jos likime įvyko kažkas, kas susiję su praradimu (8 būstas), kuris ateina per fatališkumą (Mėnulis / Pietų mazgas), kuris pakenks gyvybingumui (Saulė) ir viskam, kas susiję su Merkurijumi (7 ir 9 būstas). Dar vienas dalykas, kuris išsiskiria nataliniame horoskope, yra Venera – ne tik dėl jos konjunkcijos su žvaigžde Algoliu, bet ir dėl to, kad Mėnulis, prieš suartėdamas su Pietų mazgu, atsiskiria nuo kvadrato su Venera.

Antiso astrograma atskleidžia naują informaciją: taigi Venera ir Fortūna Antiso astrogramoje yra konjunkcijoje su Venera ir Fortūna Natalinėje astrogramoje, o tai patvirtina sąsają su mirtimi. Be to, Merkurijus ir Saulė Antiso astrogramoje  atsiduria 7 būste, o tai rodo, kad gyvenimą (Saulę) valdys 7-o  būsto  valdovas (Merkurijus), tai reiškia “svetimas”, iš kitos šalies ir tarptautinių kelionių ( 9-asis būstas).

SAN astrograma išreiškia atvykimą į mūsų kelionės (tyrimo) tikslą. Laikydamasi šio principo, mėgstu jį analizuoti ir jo mechanikoje visada randu pozicijų, kurios patvirtina mano įtarimus. Pavyzdžiui, stebint Venerą  8-ajame būste, pasitvirtinu  įtarimą, kad Venera bus rektifikacijos  proceso dalis.

Kai mirties danguje pritaikome Mėnulio opoziciją Jupiteriui ( natalinio Ascendento valdovui), natalinis Ascendentas atsiduria 8-ajame  būste. Tuo pat metu natalinio Ascendento laipsnis atsiduria ant aspektinės astrogramos Ascendento.

Jei Natalinį Ascendentą valdo Jupiteris, mirties metu opozicija įvyko su Jupiterio planeta ir j Natalinis Ascendentas atsidūrė 8 būste.

Tačiau mirties danguje Mėnulis, išėjęs iš opozicijos su Jupiteriu vis tiek dovanojo aspektą Venerai, kaip ir tikėtasi.

Sudarydamas aspektą su Venera, Jupiteris, Natalinio Ascendento valdovas, simbolizuoja  9-ą būstą ( 3iasis būstas nuo 7ojo – persikėlimas į kitą šalį), retrogradinis (pažeistas), tuo metu, kai jos gyvenimas eina į pabaigą (Saulė visako pabaigoje  – 4ame būste – valdoma Merkurijaus, kuris, savo ruožtu, yra retrogradinis ir juda link Saulės (Merkurijus yra ypač pažeistas).

Astrologinė mandala yra tokia tobula, kad jei susietume Mėnulį su artėjančiu užtemimu Mergelės ženkle ,aspektas,  signalizuojantis  gyvenimo pabaigą (4 būstas), gautųsi toks:

Tikslus natalinės Saulės laipsnis atsiduria ant Ascendento.

Arlene Amorim – Astrologė.

Šiuo metu ji daugiausia dėmesio skiria moksliniams tyrimams, tačiau užsiima ir natalinių horoskopų interpretacija, prognozių sudarymu bei horarais.

Dvitomio “Aplikacijų technika” autorė:

1)Gimimo laiko tikslinimas, naudojant horarinės astrologijos įrankius;

2) Rektifikacijos, taikomasis metodas

Jos knygos parduodamos Amazon’e  ir “Clube de Autores”.

https://clubedeautores.com.br/livro/rectifications-the-applying-method-vol-ii

Kontaktinis telefonas +55.51.996570209

Categories

Recent Posts