Aleksandra Ralić – Stanice svetala: tačke prepoznavanja

Većina ljudi tokom života ima priliku da iskusi neobičan osećaj bliskosti i prepoznavanja već pri prvom susretu sa nekom osobom neovisno od toga o kojoj vrsti odnosa je reč. Taj osećaj u nekim slučajevima preraste u pravu, iskrenu ljubav, bilo partnersku bilo prijateljsku, u nekim u fatalnu, strastvenu, a u nekim slučajevima se ne razvije, osobe se nikada više ne sretnu, ali ostane u sećanju „ono nešto“ što je tokom susreta probuđeno. To nešto je veza sa prethodnim inkarnacijama, a u meri u kojoj su faktori u horoskopu koji povezuju dve osobe naglašeni i brojni u toj meri se i odnos u ovoj inkarnaciji razvija ili ne. Ti povezujući faktori su raznovrsni, a na važne odnose upućuju uporedni odnos svetala, Saturna i Jupitera sa svetlima, ličnih planeta sa čvorovima, kontakt Venere i Marsa ako je reč o emotivnom odnosu… No, desi se nekada da ti faktori nisu naglašeni, da se odnos ni ne razvije, ali da u srcu osobe ostane da titra „ono nešto“ pri pomisli na taj susret, tu osobu i neverovatnu sličnost i srodnost koja je posledica nekadašnjih sličnih iskustava i odnosa.

Sva sećanja sadržana su u Mesecu, svi osećaji i osećanja takođe. No, za život su potrebni i otac i majka, za minimum životne funkcije neophodni su i mozak i srce, pa stoga nije samo Mesec dovoljan za „prepoznavanje“. Glavno svetlo koje nam omogućava da imamo svest o bilo čemu, pa i o toj naizgled beznačajnoj srodnosti sa nepoznatim osobama, je Sunce – centralna zvezda našeg sistema oko koje se vrti sve. Centar iz kojeg je nastalo sve, koji ima svest o svemu i koji kreira krug Zodijak – krug po kojem učimo inkarnirajući se. U tom krugu preko Meseca primamo a preko samog centra postajemo svesni iskustava i znanja. U tom krugu sadržano je sve, sve ono što smo bili, što jesmo i što ćemo biti. Taj krug predstavlja put kojim idemo, a njegovi delovi (znaci) upućuju na prirodu i kvalitet puta. Te delove Zodijaka od po trideset stepeni formiraju zajedno Mesec i Sunce svojim konjunkcijama na trideset dana. No, paralelno sa ovim glavnim krugom svako svetlo kreira i sopstveni krug unutar tog kruga, na isti način na koji svi roditelji imaju i svoj lični život neovisno od detetovog, a svojim spojem daju život detetu koje bi u ovom slučaju predstavljalo zodijački krug izražen kroz 12 znakova od po trideset stepeni.

Mesečev krug čine 27 lunarnih kuća, Sunčev 9 eneida, a zodijački 3 dela od po četiri znaka, četiri elementa koja čine celinu. Ti krugovi postoje neovisno jedan od drugog, a spajaju se u tri tačke u kojima nastaje život – tri tačke koje predstavljaju tri ključna momenta u lancu inkarnacija koji simboliše Zodijak. Reč je o nultim stepenovima vatrenih znakova Ovna, Lava i Strelca koji prirodno predstavljaju početak tri vezane inkarnacije (sadašnja, prošla i buduća) koje čine osnovni karmički ciklus od tri uzastopna života. No, ove tačke predstavljaju i početke inkarnacija u krugu koji opisuje Sunce sa svojih 9 stanica predstavljajući tako srednji karmički ciklus od devet života, i istovremeno i početke inkarnacija u krugu koji opisuje Mesec sa svojih 27 stanica koji čini puni karmički ciklus. Zodijački krug predstavlja sve živote koje smo živeli i koje ćemo živeti. Mesečev krug daje najširi uvid u naš karmički put, Sunčev nešto uži, dok krug koji čine 12 znakova, odnosno tri dela u kojem su sadržana sva četiri elementa postojanja, daje najuži. Ono što je zajedničko ovim „krugovima“, ono što kreira svaki od krugova i dovodi do „preklapanja“, a što je istovremeno i postulat postojanja je trojstvo.

Karmičke niti

„Postoji trojstvo sa kojim smo rođeni a koje ne vidimo, što, konačno, i predstavlja suštinu svakog problema. Ukoliko ne vidimo da smo sa svim drugim ljudima u trojstvu (natus, objekt posmatranja, odnos između istih), da smo jedno, onda smo kontradiktorni prema sebi. Ako ne primećujemo da su drugi neka naša osobina, ako to odbijamo – tada imamo problem jer stvaramo kontradikciju u sebi. Da bismo mogli da živimo trojstvo, da postanemo svesnih drugih kao delova sebe, život nas vodi kroz različita iskustva da iskušavamo svako od 3 stanja iz 3 ugla: subjekta, objekta i odnosa između istih (stvar emotivnog življenja) – a to je određeno karmičkim ciklusima…“(1)

I evo odgovora kako dolazi do prepoznavanja i srodnosti. Drugi ljudi su delovi nas, neka naša osobina, a oni prema kojima osetimo „ono nešto“ simbolišu osobine koje su nam bliske, a koje smo razvili u prethodnim inkarnacijama. Sa nekima razvijemo duboke odnose na koje upućuju međusobne kombinacije već pomenutih svetala, Saturna, Jupitera, čvorova, ličnih planeta. No, kako svetla igraju glavnu ulogu u tom prepoznavanju, to svakako i zodijak koji formiraju svetla mora biti u kombinaciji kada je reč o važnim karmičkim odnosima. I sam  spoj Solarnog, Lunarnog i Lunarno/Solarnog Zodijaka u tri tačke iz kojih se rađa život upućuje na važnost svetala u uporednom horoskopu, kao i eneida i lunaranih kuća, posebno kada je reč o bliskim, porodičnim odnosima.

Sunčeve i Mesečeve stanice su osetljive tačke u jednom horoskopu koje govore o našim prethodnim i budućim iskustvima. Svaki četrdeseti, osamdeseti, stodvadeseti, stošezdeseti, itd, stepen od Sunca, kao i svaki 13º20′, 26º40′, 39º60′ od Meseca je važna karmička stanica, mesto koje govori o važnom karmičkom iskustvu i lekciji. Drugi ljudi su delovi nas, a oni koji nam aktiviraju svojom planetom, posebno Suncem ili Mesecom, Saturnom ili čvorovima, te stanice, aktiviraju upravo taj neki deo nas, podsećaju nas na lekciju koju smo imali, i koju smo, u zavisnosti od prirode planete koja je aktivira, s uspehom ili ne, završili. I upravo taj spoj daje „ono nešto“ čak i kad nema značajnih uporednih aspekata kada se odnos ne razvije, već se desi samo kao podsećanje na prošlost u vidu prepoznavanja.

Osobe koje uporedno imaju egzaktnu konjunkciju ili trigon Sunca i neke planete se na prvi pogled prepoznaju, a upravo zato jer je reč o Sunčevoj stanici. No, bliskost će postojati i sa odnosom od 40, 80, 160, 200 stepeni, jer Sunce prepoznaje taj stepen.

Ovde dve Aleksandre, iako im je odnos veoma blizak, nisu u porodičnom odnosu – majka mlađe je kuma starije. No, mala Aleksandra vrlo često stariju „slučajno“ nazove mama. Mesec mlađe izvesno simboliše kumu jer je vladar 12 i nalazi se u znaku Škorpiona koji odgovara prirodi starije, kao i u konjunkciji sa Jupiterom što upućuje na potencijalno srećan odnos. No, osim sekstila Jupitera mlađe sa Saturnom starije, nema drugih značajnih pokazatelja važne karmičke priče i odnosa. No, „mama“ se se vidi iz drugog ugla, iz ugla sećanja na prošle živote kada je moguće postojao porodični odnos. Jedna od stanica Sunca mlađe Aleksandre je na 19º43′ Bika, upravo u skoro egzaktnoj konjunkciji sa Saturnom starije koji je njen vladar 5 koja simboliše i decu, ali i prošli život, a nalazi se u 5 od 5 koja govori o deci u prošlom životu. Istovremeno, prva Mesečeva stanica mlađe Aleksandre je na 25º Škorpiona, u konjunkciji sa Venerom starije Aleksandre koja vlada petom kućom od pete.

I brat mlađe Aleksandre je imao isti običaj dok je bio mali. Mesec i Sunce su u konjunkciji što samo po sebi može ukazati na porodični odnos nekada, ali ono što je zanimljivo iz ugla Sunčevih stanica i prepoznavanja Aleksandrina stanica na 23º Bika, tačno na Vanjinom Južnom čvoru.

Aleksandra je sa sestrom od ujaka veoma bliska, na šta upućuje sestrin Mesec u skoro egzaktnom trigonu sa Venerom i Asc Aleksandre, ali ono što posebno govori o važnom porodičnom, bliskom odnosu je obostrana kombinacija Sunčeve stanice sa Mesecom, što se često javlja kod emotivnih, bračnih partnera (kao i Sunce jedne osobe na Mesečevoj stanici druge, ili kombinacija stanica sa čvorovima i Saturnom).

Takođe, kako su uglovi „antene“ preko kojih hvatamo najvažnije delove životne simfonije, to i kombinacija uglova sa Sunčevim ili Mesečevim stanicama igra važnu ulogu, a može poslužiti i u svrhe rektifikacije.

I Davison horoskop nije imun na stanice. Kada je reč o važnim odnosima onda se vrlo često upravo svetla u Davisonu poklapaju sa stanicama Sunca i Meseca učesnika u odnosu, ili se, pak, njihova svetla nalaze na stanici Sunca ili Meseca u Davisonu.

 

Stanice su vrlo značajne, daju dublji uvid u ono što smo bili i što ćemo biti, kao i u ono što živi u našim svetlima od kojih smo nastali. Daju dublji uvid u potrebe i zadatke koje duša na svom putu od 360 stepeni ima i upućuje na one važne osobe koje su tu da nam na tom putu pomognu da savladamo karmičke lekcije.

 


(1) Predavanja iz oblasti Karmička astrologija, Aleksandar Imširagić

Categories

Recent Posts