Aleksandar Imširagić – Astralna geografija

Svaka zemlja, svaki deo ove planete jeste zaseban entitet, na isti onaj način na koji su i ljudi entiteti, a ljudi koji žive u nekoj zemlji su ekvivalent za ono što je i ime za neko vreme. Svaki natus dobija određeno ime i to ime se uklapa u vreme, i ono je više ili manje pogodno za njega baš isto onako kao što je i čovek koji živi u određenoj zemlji, zapravo, više ili manje uklopljen sa prirodom same zemlje. Deveta kuća je uistinu opis različitih krajeva koji postoje kod nas, u našem univerzumu, ali 1. kuća, vladar Ascendenta je materijal od koga smo mi sačinjeni i ako taj materijal koji je ta strela nekada pogodila ne odgovara prostoru u kome živimo, mi nećemo naći pravo mesto, nećemo naći sebe u tom mestu u kojem jesmo. Zato uvek moramo obraćati pažnju na to od kakvog smo materijala napravljeni, kakva je naša energija, da li se naša energija uklapa sa energijom neke druge zemlje. Ako se ne uklapa, ako drugim rečima nemamo tu vezu koja bi nam dala mogućnost kao što je veza između 9. i 1., da su oni srodni, mi ćemo samo odlaziti u različite zemlje i gledati ih, ali nikako nećemo naći svoje mesto koje bi reklo da mi tu zaista pripadamo.

Stoga, ako bismo posmatrali različite energije različitih krajeva sveta, mi bismo prepoznavali nekakve primarne energije. Primarna energija određenih zemalja, određenih entiteta boravi potencijalno unutar nas; svi oni borave potencijalno unutar nas i svi imamo neku vezu sa tim.

Ali, pogledajmo konkretnu prirodu gde se mi «kao biljka određena» osećamo dobro, da u datoj zemlji dobijamo dobru energiju, da cvetamo. To moraju biti zemlje iz simbolike koja je bliska nama.

Ako bismo govorili o Ovnovskim zemljama, mogli bismo reći da su to Danska, Nemačka, Japan, čak je Novi Zeland jedna od njih, i imamo ih jako mnogo, imamo jako mnogo takvih krajeva koji će imati simboliku energije da podignu natusa, da daju jak upliv da bude u nečemu početnik, da ukažu na start i početak nečega.

Kad o Biku govorimo – najpre je to planeta Zemlja sama, a zatim je to Evropa. Mitološki, Evropa je mlada Feničanka koja je uzjahala bika (prerušenog Zevsa) koji ju je odveo na Krit.

Kada govorimo o Evropi, imamo Mađarsku, ali i Vojvodinu (ravnice, poznate po sjajnoj kuhinji), Belgiju (u kojoj je i glavni grad Evrope), Kipar (gde su čuvene banke), ali je tu i Meksiko, naprimer, baš kao i Kolorado kao i sva mesta gde se vodi jednostavan život, posvećen zemlji, materijalnim vrednostima i hedonizmu.

Ako bismo posmatrali dalje, rekli bismo da su SAD  recimo tipičan predstavnik vezan za Blizance. Iako postoji još nekoliko zemalja koje bismo mogli povezati sa modelom Blizanaca, on nije tako tipično izražen nigde kao u SAD.

Ako bismo govorili o znaku Raka,  prvo je tu Afrika kao kontinent sam po sebi, kao jedan verovatno prakontinent odakle su mnoge osnovne vrednosti života nastale; zatim je tu Izrael, zemlja u kojoj imamo simboliku vrlo važnu za tri religije – simboliku u kojoj su nastale vrlo važne duhovne knjige iz različitih religija – što objašnjava egzaltaciju Jupitera u ovom znaku (religija, ali i bogatstvo).

Holandija je ovde, opet, za nas interesantna kao evropska zemlja koja svakako jeste primarno u znaku Raka, znaku u kome je, na kraju, egzaltiran Jupiter pa tu imamo međunarodni sud pravde. Od daljih zemalja tu su još Čile, recimo, i Kanada koje predstavljaju po tradiciji Rakovske zemlje.

Kada govorimo o Lavu, kažemo da  je to sigurno Francuska, zatim Kuba i Singapur (koji u prevodu i znači „glava lava“). Tu su, svakako, još i Crna Gora i Dalmacija. Sve ove zemlje teže posebnoj veličini i imaju neobično izražen nacionalni ponos i čast.

Ako posmatramo Devicu, recimo da tu govorimo o zemljama koje su organizovane, vrlo često ne mnogo velike, jer Devica traži jedno usitnjavanje, pa zato kažemo da tipičan primer za nju može biti Švajcarska, kao vrlo sređena, organizovana i pedantna zemlja, poznata po svojoj tačnosti. Hrvatska je, na primer, vrlo tipična Devica – ona je svakako Devica u delu oko Zagreba, dok unutar te zemlje imamo više regiona – Istra je Ribe, Dalmacija – Lav, Slavonija – Škorpion, Lika – Jarac…

Kada govorimo o Vagi, ona će biti najpre vezana za najbližu nama Austriju, zatim kada govorimo o Beču vrlo je blizu istini da je to primarno 19. stepen više čak nego 20, gde je pad Sunca, pa je ovo zemlja snažne kulture, ali pre svega zemlja nekadašnje veličine i značajnog uticaja, koji je nestao sa padom jednog prestolonaslednika (pad Sunca)…

Tradicionalno, tu je i Kina – ali to je primarno carska Kina u kojoj je ostala snažna kultura, pa i čuveni «kineski zid» (egzaltacija Saturna u Vagi), ali danas svakako Kinu ne vidimo u ovoj simbolici, već primarno u simbolici Device, kao zemlje radnika, koja je doživela svoju «kulturnu revoluciju» – što svakako jeste slika «pada Venere» u Devici, dok se izgon Jupitera u ovom znaku video kroz progone učitelja i profesora, pa i ukidanja svake vrste edukacije u jednom periodu.

Predeli Škorpiona tipični su po svojoj strastvenosti, i opasnostima koje u sebi kriju. Španija je jedna od ovih zemalja – zemlja naglašene strasti u kojoj  se «bikovi ubijaju» (u opoziciji sa Bikom), u kojoj je vladala najopasnija invizicija, a kasnije se najduže održao režim fašizma… Norveška i Finska tradicionalno su vezane za znak Škorpiona; Bosnu isto tu možemo svrstati i biti prilično uvereni da je vrlo Škorpionski kraj u ovom našem najbližem okruženju. Slično kao i u Egiptu – koji jeste zemlja Škorpiona – i u Bosni su nedavno otkrivene drevne piramide. Svaka pustinja – koja već sama po sebi život ne podržava naročito – jeste Škorpion.

Kada govorimo o znaku Strelca, tu je Vatikan, trenutno jedina teokratska država, što direktno odgovara ovom znaku religije, ali tu su i kraljevina Tajland, kao i Australija – koja je za najveći deo sveta predstavljena kombinacijom ovog znaka ili Jupitera sa serijom 12.

Znak Jarca govori o zemljama duboke tradicije, planinskim krajevima, kao i o onim južnim i «južnjačkim» krajevima. Tako ovde imamo Indija – koja tradicionalno jeste Jarac, ali i Ribe, jer to je zemlja duboke duhovnosti, a u novije vreme i «Bolivud» filmske šrodukcije – što je svakako deo od Riba. S druge strane, tu je i Velika Britanija – zemlja koja je tako dugo vladala Indijom. Iako je u ranija vremena ova zemlja bila tipični Ovan – ona je vremenom egzaltirala, jer kako Mars egzaltira u Jarcu, ona je dostigla  svoju jaku poziciju u formi tradicije (Jarac) koja predstavlja snažan stub Zapadne kulture. Ako pogledamo Grčku, recimo, videćemo da je i to Jarčevska zemlja, ne samo zato što veoma drži do svoje tradicije i «ortodoksnosti», već i zato što je ognoman broj spomenika i ruševina  drevnih gradova u njoj (Jarac), a u svetu je poznata po Olimpu (planini, dakle,) na kome su se odigrale prve Olimpijske igre (Mars koji egzaltira u Jarcu). Konačno, bog Pan (mitologija Jarca) je i dan danas najviše predstavljena figura upravo u Grčkoj!

Pored Grčke, arhetipski ovu simboliku ima i Srbija, iako je u slučaju Srbija ova simbolika povezana i sa Hironom. Najjužnija zemlja na svetu (Jug – Jarac) – Argentina je još jedna zemlja koja spada u kategoriju zemalja Jarca. Naravno – nikako ne treba zaboraviti ni Teksas, vrlo snažnu južnjačku zemlju u kojoj su tradicionalne i konzervativne vrednosti snažnije nego u mnogim drugim krajevima Amerike.

Kada govorimo o Vodoliji, nama najbliža je, svakako, Slovenija. U Evropi je još Švedska vezana za Vodoliju, kao i Rusija. Ipak, kada upoznamo ljude u Rusiji, lako otkrivamo i model Riba unutar ove zemlje… Konačno, samo «beskrajno» prostranstvo Sibira koji je poznat i kao mesto gulaga i zatvora – svakako spada u simobliku znaka Riba.

Ipak, kada posmatramo zemlje u znaku Riba, tu vidimo i sve one zemlje koje neguju lepotu, pa sasvim sigurno možemo reći da Italija to jeste. Naime, iako je najtradicionalnije Italija bila vezana za Lava, to je bio primarno Rim. Italija je najpoznatija kao zemlja mode (egzaltacija Venere u Ribama), po centru jedne religije (Ribe, religija) po najboljim svetski cipelama (Ribe, obuća) – pa čak i sama zemlja ima oblik obuće!!

Slično je i sa Bali-jem, ostrvom u Indonežanskom arhipelagu, koji je poznat po brojnim hramovima (Ribe) i izuzetnoj prirodnoj lepoti (egzaltacija Venere), ali i sam oblik ostrva ukazuje na Ribu!

Nadalje, Istra spada u Ribe, baš kao i Makedonija, odnosno svi oni krajevi koji imaju određen problem sa identitetom (što ponekad jeste problem znaka Riba), ali ti je i Portugalija, baš kao i sjajna Florida ili Dubai.

Kada razmatramo svoje mesto mogućeg života u inostranstvu, trebalo bi da posmatramo koja od svih planeta koje imamo ima najveću sličnost našoj 1. kući, odnosno prirodi našeg Ascendenta. Možda je to planeta koja nas najbolje povezuje sa Ascendentom, možda preko aspekta i slično, i ako ona odgovara našoj energiji, ako liči na našu energiju, ako može da opiše ono od čega smo mi napravljeni – onda to jeste energija zemlje koja nam omogućava najveće «cvetanje».

Ovo je jedan deo koji će u budućem vremenu za sve ljude biti sistem i način života kada se planeta bude razmatrala kao inteligentan entitet. Ovo istraživanje i svojevrsno «astralno mapiranje» predstavlja samo početne korake u određivanju energija sveta, pri čemu je potrebno razumeti da se ove mape koje postepeno menjaju na isti onaj način na koji se i mi menjamo. Stvari su u pokretu, ne idu velikom brzinom ali se menjaju. Od Ptolomejevog doba do danas dosta toga više nije isto, stvari su se u određenom smeru izmenile – zato je na nama da razvijemo tu veštinu prepoznavanja onoga gde jesmo i da to opišemo u sopstvenom horoskopu, jer ćemo tako svi moći zajedno da doprinesemo preciznijem definisanju sveta u okviru astralne geografije.

Categories

Recent Posts