Aleix Mercadé – Astrologija kaip terapijos priemonė

https://isarastrology.org/aleix-mercade-astrology-as-a-therapeutic-tool/

Sudėtingo sielvarto atvejo tyrimas [1]

Santrauka: Astrologija yra tūkstantmečius gyvuojanti praktika, išgyvenanti krizę dėl daugybės vidinių problemų ir pasipriešinimo konservatyviam mokslui.  Šiame straipsnyje apžvelgiamos šios problemos ir preliminariai bei konstruktyviai siūloma alternatyva, pagrįsta astrologinės patirties ir XXI a. psichologijos žinių sąveika. Pristatysime atvejį, kai astrologija buvo naudojama kaip priemonė  psichoterapiškai gydant  Teresę, patyrusią giluminę gyvenimo prasmės krizę po traumuojančios penkiolikmečio sūnaus netekties eismo įvykyje. . Šiame straipsnyje bandoma nustatyti natalinio horoskopo (Saulės sistemos žemėlapio gimimo momentu ir gimimo vietoje) parankumo pagrindus, siekiant individualizuoti vertinimą ir gydymą.

Reikšminiai žodžiai: Astrologija, eksperimentinė terapija, transpersonalinė psichologija, filosofija, egzistencializmas, tarpdiscipliniškumas, visapusiška astrologija, dvasingumas, sielvartas, kančia, trauma.

Krizės ištikta paradigma

Astrologija susiduria su įvairiomis problemomis ir nenuoseklumais, dėl kurių reikia peržiūrėti daugelį jos principų ir žinių. Mano motyvacija tokiai peržiūrai yra pagrįsta ne panieka šiai disciplinai, bet meile žinioms, kurios gali tobulėti taip, kaip tobulėjo ir tobulėja visos žmonijos žinios.

Šios problemos ir neatitikimai yra tiesiai mums prieš akis. Juos galima lengvai pastebėti ir suvokti šios disciplinos konkrečioje ir taikomojoje praktikoje. Tam, kad tai pastebėtume, reikia tik minimaliai kritiško požiūrio ir tam tikro atsiribojimo nuo savo tapatybės (ir pasididžiavimo) astrologijos atžvilgiu.

Tam tikros situacijos leidžia įtarti, kad astrologo praktikoje su konsultantu kažkas negerai:

 1. Atrodo, kad horoskopas yra svarbesnis už priešais mus sėdintį asmenį, t. y. žemėlapis yra svarbesnis už teritoriją. Todėl astrologo konsultacija paprastai susideda iš “natalinės astrogramosaiškinimo”, aprašymo ir konceptualios analizės, kuri remiasi vien astrologija.
 2. Šios analizės metu vartojama kalba paprastai būna labai abstrakti ir dviprasmiška, dėl simbolikos smarkiai atsieta nuo žmogaus, o tai apsunkina jos supratimą ir taip įgalina kognityvinius reiškinius, tokius kaip Forerio efektas. Šis efektas daro prielaidą, kad konsultantas subjektyviai mano, jog , jopsichologinė analizė labai  tiksli, nors taip nėra.

III. Neatsižvelgiama į tai, kad aplinkybės (ne astrologiniai veiksniai) leidžia (ir kartu riboja) plačias astrologinio simbolio konkrečios išraiškos galimybes. Kitaip tariant, aplinkybės veikia kaip katalizatorius, pasireiškiantis archetipinės tikrovės begalybe, lygiai taip pat, kaip tikimybinės prigimties kvantiniai reiškiniai išnyksta ir apsibrėžia, kai aplinka priverčia juos būti (konkrečiai egzistuoti).

 1. Analizės metu astrologas yra linkęs projektuoti savo asmenybę, vertybes ir asmenines preferencijas, iškreipdamas ir projektuodamas savo astrogramąį konsultuojamą asmenį. Tai savo ruožtu kelia riziką  klientui ir yra grubus etikos pažeidimas.
 2. Daroma prielaida, kad astrologijos žinių visuma yra teisinga. Tai tampa dogma. Masiškai perimamosastrologijos sąvokos ir principai, naiviai netikima teorinėmis žiniomis, iš kurių viskas išvedama. Kraštutiniais atvejais neigiama ir tai, kad astrologija yra konceptualios žinios, tarsi jausmas be proto būtų kažkas gryno, o taip, kaip žinome, nebūna (Mercadé, 2021).
 3. Apskritai, ir tai susiję su ankstesniu punktu, akivaizdžiai trūksta indukcijos, o astrologas savo išmintį grindžia savo pusiau dievišku autoritetu arba šventais laikomais tekstais, nepakankamai įvertindamas ir neigdamas pastarųjų dešimtmečių žymią žinių pažangą, žmogiškąjį klystamumą, šališkumo ir subjektyvumo kaip teršalų egzistavimą. Manau, kad turime liautis kartoti tai, ką sakė kiti (ir piktnaudžiauti dedukcija), o į žaidimą turi įsijungti smalsus ir kritiškas stebėjimas (hipotetinio dedukcinio metodo įtraukimas).

VII. Užuot skatinę peržiūrėti ir konstruktyviai diskutuoti, stebime, jog  nesutaikomi skirtumai tarp skirtingų astrologinių mokyklų ir minčių vis dar lieka tabu, tikriausiai dėl to, kad trūksta patikimų metodų, leidžiančių palyginti kiekvienos perspektyvos privalumus ir trūkumus.

VIII. Nesusimąstome apie pasekmes to, jog simbolinė kalba gali būti materializuota įvairiais būdais ir kad tampa neįmanoma iš anksto būti tikriems, kaip pasireikš horoskopas (horizontalus vystymasis). Kitaip tariant, tas pats archetipas gali pasireikšti skirtingu elgesiu ir kartu tas pats elgesys gali būti skirtingų astrologinių archetipų apraiška.

 1. Taip pat neatsižvelgiame į tai, jog horoskopas yra potencialus (vertikalus vystymasis). Negalima sakyti, kad žmogus yra toks ar kitoks, vien tik pažvelgus į horoskopą ir praleidus visus neastrologinius veiksnius, kurie įgalina arba apsunkina šio potencialo išlaisvinimą.

X. Mes pamirštame, kad astrologija yra sisteminė disciplina, ir, vietoj to, griebiamės šališkų interpretacijų, ypač populiariausios astrologijos.

 1. Nors mes, astrologai, vis susiejame simboliką su įvairiais žemiškais dalykais (psichika, kūnu…), tarpdiscipliniškumu domimasi labai mažai, tarsi astrologas galėtų būti tik astrologas. Mūsų visuomenėje praradome tarpdisciplininio išminčiaus figūrą, kuri visada buvo neatsiejama nuo astrologo figūros.

XII. Atrodo, kad pamiršome, jog susiduriame su labai subtiliomis žiniomis, ir pretenzinga manyti, kad mes jose dominuojame arba kad kas nors jose dominuoja.

XIII. Paminėjus ankstesnius nukrypimus ir neišmanymą, galima daryti išvadą, kad labai trūksta nuolankumo, kritiškumo, kantrybės, intelektualinio ir dvasinio gilumo, kas būdinga šioms dienoms.

 1. Revoliucija

Mano siūloma šiuolaikinė astrologija – tai astrologija, kuri sujungia praeitį, dabartį ir ateitį, meną, mokslą ir dvasingumą (Mercadé, 2021a). Ji perima tradicijos išmintį, tačiau jos nesureikšmina ir suvokia jos ribas. Ji vertina psichologinių požiūrių, tokių kokiuis teikia Liz Greene ar Howard’as Sasportas, Ričardas Tarnasas ar Eugenio Carutt, ir dvasingumo integraciją, tačiau kartu su mūsų laikų kritine ir moksline dvasia.

Mano siūloma revoliucija išlaiko pagrindinius elementus, pavyzdžiui, sisteminį ir holistinį požiūrį. Vis tik astrologija yra universali matrica, todėl ji tampa labiausiai tarpdisciplinine disciplina, t. y. disciplina, kuriai reikia daugiausiai žinoti apie kitas disciplinas. Dėl giliai struktūrinio ir šiek tiek paviršutiniško astrologijos pobūdžio ji turi turėti glaudų ryšį su konkrečiomis žiniomis, kurias mini astrologinės sąvokos. Pavyzdžiui, jei kalbėsime apie bendravimo svarbą Dvyniams, turėsime galimybę  suprasti šį archetipą geriau, nei jei gilintumėmės  į dabartines žinias apie bendravimą ar suvokimą, prie kurių praeities astrologai neturėjo priėjimo.

Tas pats atsitinka, kai kalbame apie asmenybę, elgesį, sudėtingas emocijas, malonias emocijas ar kitas psichologines sąvokas. Psichologija per pastaruosius dešimtmečius gerokai ištobulėjo. Astrologas, siekiantis padėti kitiems geriau pažinti save, turi prieigą prie begalės žinių, kurios padeda jam turėti tvirtesnį pagrindą  ir gelmę atliekant astrologinę analizę. Todėl užsiimti astrologija be psichologijos būtų labai ribota, panašiai kaip būtų ribota užsiimti chemija be fizikos ar ekonomika be matematikos.

Ši astrologija būtų holistinė ir sisteminė dėl savo integracinės struktūros. Tačiau pati savaime ji būtų tik dar viena priemonė. Tai reiškia, kad siūlau taikyti terapiją su astrologija, o ne astrologiją su terapija.

Kitas svarbus mano siūlomos revoliucijos bruožas yra tas, kad ši astrologija neatmestų mokslo ar su juo susijusio kritinio mąstymo, nes toks atmetimas veda į redukcionizmą ir apriboja mūsų perspektyvą. Manau, kad atmesti kažką dėl jo ribotumo, užuot vertinus jo galimybes, nėra geras požiūris. Jis atspindi ribotą mąstymą grynuoju pavidalu. Nemanau, kad egzistuoja geresnė ar blogesnė perspektyva, bet visa eilė perspektyvų, kurias galima derinti, žinant, kuo kiekviena iš jų gali prisidėti. Praeitis turėjo savo teorines sistemas, todėl svarbu įsisąmoninti, kad mes, astrologai, esame linkę praktikuoti astrologiją, užterštą daugeliu metafiziškai pasenusių principų (tradicinės astrologijos atveju), taip pat pernelyg ribojančiomis, o kartais ir naiviomis koncepcijomis, pavyzdžiui, iš teosofijos, psichoanalizės ir New Age (psichologinės astrologijos atveju).

Be abejo, mokslo integravimas į astrologiją yra didžiulis epistemologinis ( pažinimo) iššūkis, nors tai leistų įveikti daugelį problemų:

1)Tai padėtų kontroliuoti indukcijos ir dedukcijos procesus, suteiktų kūrybiškas kiekybines ir kokybines metodologijas.

2) Tai skatintų kritinę dvasią ir iki minimumo sumažintų autoritetu grindžiamas tiesas. Manau, kad tokie autoriai kaip Geoffrey A. Dean (2016) ar Julián García Vara (2016) būtų puikūs pavyzdžiai.

3) Turėtume tvirtesnes žinias, mažiau linkusias į subjektyviausias ekstravagantiškas spekuliacijas. Ankstesniame kongrese jau pateikiau eksperimentinių įrodymų, patvirtinančių, kad astrologijoje egzistuoja realybė (Mercadé, 2019 a).

4) Visapusiškai atvertume tarpdisciplininį matmenį. Galėtume nutiesti tiltus su fizika, kaip tai padarė Demetrio Santosas (1978), arba su biologija, ypač atkreipdami dėmesį į José Luną (2022) ir jo naujausią disertaciją apie galimą astrologijos ir epigenetikos ryšį.

5) Astrologija sulauktų didesnio socialinio pripažinimo ir institucinės paramos, nes, nors ji vis dar būtų iš dalies pseudomokslinė, ja eksponentiškai susidomėtų daugybė genialių protų ir sielų (nepasiduokime išankstiniam nusistatymui manyti, kad mokslininkas negali būti ir jautrus, ir dvasingas).

Todėl nuodugnios astrologijos studijos reiškia, kad reikia gebėti kiekybiškai įvertinti astrologiją, kuri turi tam tikrą tradiciją ir kuriai pagal daugelį kriterijų buvo sukurta tam tikra astrologijos programinė įranga. Toliau trumpai pasidalysiu (neminėdamas visų išimčių ir niuansų) kriterijais, kuriais aš asmeniškai vadovaujuosi ieškodamas sąsajų tarp įvairių psichologinių reiškinių ir astrologijos:

Be to, toliau pateikiu keletą preliminarių rezultatų, susijusių su kai kuriais psichologiniais reiškiniais:

Psichologiniai fenomenai ir Dominuojantys ženklai ( archetipai)

1. Aspergerio sindromas : Vėžys-Ožiaragis

2. Nerimas ir panikos atakos : Ožiaragis ir Skorpionas

3. Selektyvus mutizmas: Ožiaragis-Dvyniai

4. Psichozės sutrikimai: Skorpionas-Vandenis-Žuvys

5. Valgymo sutrikimai: Svarstyklės- Tauras-Vėžys- Mergelė

6. Depresija ir bipoliarinis sindromas : Ožiaragis-Šaulys- Žuvys

Praktiškai Saulės ir Saturno jungtis Vėžyje būtų laikoma “Ožiaragiu”. Tai reiškia, kad, kaip parodyta  1 lentelėje (matavimo kriterijai), naudoju astrologinių ženklų sąvokas, kad sugrupuočiau archetipines savybes, pavyzdžiui, iš ženklų ir planetų. 2 lentelėje atrinkau archetipus, kurie išsiskiria iš kitų. Pavyzdžiui, Aspergerio sindromo atvejais (1 diagrama) atsiskleidė šie procentai:

Dominuojantys archetipai 29 natalinėse astrogramose su Aspergerio sindromu (%)

1 GRAFIKAS

Visus šiuos rezultatus reikėtų vertinti atsargiai. Jie gauti iš labai mažų poėmių  (vidutiniškai n=25), taikant sniego gniūžtės metodą ir statistiškai nepakankamą apdorojimą. Šie rezultatai labiau pagrįsti atvejų tyrimais, o ne kiekybinėmis strategijomis, todėl jų jokiu būdu negalima apibendrinti, bet reikia laikyti atspirties tašku. Didelis kiekybinių astrologinių tyrimų iššūkis, apart to, kad reikia remtis astrologijos kiekybiniais kriterijais (1 lentelė), yra –  remtis didelėmis kokybiškomis duomenų bazėmis.

Tiems astrologams, kurie atmeta, kad mokslas gali būti astrologijos dalis, pateiksiu tokią situaciją:

Ar galėtumėte atskirti asmens natalinę astrogramą nuo netikros , vien tik kalbėdamiesi su tuo asmeniu tam tikru giluminiu lygiu?

Jei atsakymas būtų teigiamas, tuomet sutiktumėte su astrologijos mokslinio “užfiksavimo” būdu, nes pakartoti šį testą reikštų įrodyti tai, kas neva neįmanoma. Tačiau jei atsakymas yra “ne”, tuomet norėčiau užduoti dar du nepatogius klausimus: 1) Kokią informaciją tuomet galima gauti iš horoskopo? Ir 2) Kodėl tuomet esate linkę kalbėti prieštaromis?

Vargu ar galima nesutikti, kad astrologija galėtų tapti mokslu.

Bet kuriuo atveju mano siūloma astrologija nebūtų visiškai mokslinė, nes išmintis ir filosofinis, meninis bei dvasinis jautrumas, kuriais šiuo metu galime naudotis, taip pat turėtų savo vietą.

Apibendrindamas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, siūlau, kad astrologija išliktų atvira priimdama savo laikmečio įtakas, gebėtų transformuotis ir bręsti, o tai, žinoma, sukels ir savų problemų.

 1. Terapinis-klinikinis modelis

Šis modelis grindžiamas konteksto ir kitų neastrologinių aspektų svarba analizuojant horoskopą. Tai reiškia, kad konsultacijos metu tyrinėjama teritorija, t. y. konsultuojamojo  klausiama apie jo gyvenimą, aplinkybes, santykius, jausmus, mintis ir veiksmus. Visa tai leidžia analizuoti, kaip jis patiria ir patyrė savo horoskopą, išmatuoti, kaip (horizontali plėtra) jis plėtoja savo potencialą (vertikali plėtra) ir koks tas plėtojimas buvo. Žinome, kad du asmenys, turintys tą patį horoskopą, gyvena labai skirtingą gyvenimą, nes yra kilę iš tėvų, turinčių skirtingus horoskopus, genetinį ir sociokultūrinį kontekstą. Galima sakyti, kad archetipiniu požiūriu jų gyvenimai yra labai panašūs, nors konkreti išraiška atrodo labai skirtinga. Tačiau, nors ir darome prielaidą, kad kiekvienas savo natalinį horoskopą kuria “savaip”, yra ir neastrologinių bei nepalankių aplinkybių susijusiems archetipams pasireikšti. Taigi galime rasti žmonių, kurie savo natalinio horoskopo (ar jo dalies) neišreiškia arba tai daro nepastebimai.

Tokiu būdu astrologija virsta įrankiu (taip buvo visada), žemėlapiu, kuris mums tarnauja ir kurį naudojame siekdami pagrindinio tikslo: padėti klientui suprasti ir pažinti save, suvokti savo stipriąsias ir silpnąsias puses – tiek išvystytas, tiek tas, kurios dar yra potencialas. Ir viskas tam, kad  žinant dabartinę realybę, galėtume įsivaizduoti, kuriame taške jis yra, su kokiomis kliūtimis susiduria norėdamas judėti į priekį arba tiesiog ką galėtų patobulinti.

Labai svarbu pabrėžti, kad šiame modelyje akcentuojamos dabartinės reikšmingos kliento problemos, taip pat jo realybė, vengiama spekuliacijų ar kalbėjimo apie mažai tikėtinas galimybes. Vadinasi, iš tiesų domimasi asmeniu, jaučiama pagarba ir nuolankus požiūris, pripažįstant savo nežinojimą, kai ką nors kategoriškai priimame. Astrologijoje veikiame lanksčiai, o ne užtikrintai, ir tai reikalauja, kad astrologas atliktų tam tikrą asmeninį darbą, kad išvengtų neproduktyvių prieštaringų vertinimų.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad šiuo metu turimos psichologijos žinios yra ypač naudingos astrologinei praktikai. Taip pat turime atsižvelgti į tai, kad norint teikti terapijos paslaugas ir diagnozuoti, reikia būti registruotu klinikiniu psichologu, todėl reikia būti atsargiems ir nesikėsinti į šias kompetencijas. Tačiau tiek astrologui, kuris nori pasinaudoti astrologija, kad suprastų kitus žmones psichologiniu lygmeniu, tiek terapeutams apskritai toks požiūris leidžia atlikti daug gilesnę ir tikslesnę astrologinę analizę, taip pat teikti naudingesnius ir asmeniškesnius patarimus.

Taigi, kuo astrologija prisideda prie terapijos?

 1. Natalinė astrograma- tai tik dar vienas žemėlapis, kuris kartu su kitomis priemonėmis ir terapinėmis žiniomis leidžia mums aiškiau ir giliau pažinti teritoriją.
 2. Galime studijuoti natalinius horoskopus, kurie yra panašūs į mūsų kliento, ir naudoti juos kaip modelį – tiek įkvepiančius pavyzdžius, kuriuos reikia mėgdžioti, tiek mokomuosius elgesio modelius, kurių reikia vengti.
 3. Kai analizuojame problemų ar tam tikrų tipų išgyvenimų sužadinimą, tranzitai ir sinastrijos leidžia nustatyti, kas vyksta, kas statoma ant kortos ir kokios problemos iškyla. Tai ypač naudinga, kai diagnozė yra paini.
 4. Galime suprasti, kodėl turime tam tikrus energetinius modelius, dėl kurių esame linkę patirti tam tikrus įvykius; kodėl pritraukiame tam tikrus įvykius ar žmones. Sisteminė astrologijos prigimtis leidžia mums suprasti savo horoskopą taip, tarsi jis būtų molekulė su duotais išoriniais ryšiais, kurie skirti tam tikrų tipų molekulėms pritraukti arba atstumti, o tai palengvina vienus ryšius ir trukdo kitiems. To negalima vertinti kaltės požiūriu. Mes nesukeliame kančių dėl piktnaudžiavimo ar dėl to, kad giminaitis patirtų nelaimingą atsitikimą. Esame daugybės sistemų, kuriose visi dalyvaujantys asmenys sąveikauja su visais kitais, dalis.
 5. Simbolinė kalba, toli gražu ne visa lemianti, leidžia mums atverti galimybes. Kiekvienas archetipas gali pasireikšti keliais būdais, todėl astrologinė kalba ypač naudinga, kai žmogus gyvena labai nelanksčiai. Tai reiškia, kad horoskopas pasiūlys platų spektrą veiklų, kuriomis siekiama pakeisti probleminį elgesį išlaikant motyvaciją. Arba, jei probleminio elgesio nėra, tiesiog bus pasiūlyta susijusi veikla.
 6. Natalinis horoskopas leidžia visapusiškai suvokti, kas mes esame, o tai naudinga nustatantsiekius, kurie neatsiejami nuo prasmės ir gyvenimo tikslo . Tai ypač naudinga po krizės, kilusios dėl ekstremalių situacijų, kurios yra tipiškos mūsų laikų problemos.
 7. Natalinio horoskopo modelis lemia tam tikrą vidinę sisteminę struktūrą (ne tik išorinę), kuri leidžia mums įsivaizduoti ir natūralizuotitai, jog mes, kaip individai, esame vidujai daugialypiai, su skirtingais aspektais ir subasmenybėmis, kurios gali būti tarpusavyje susijusios įvairiais būdais.
 8. Natalinis horoskopas palengvina savęs priėmimą ir skirtingų buvimo būdų priėmimą, nepriklausomai nuo to, kas mūsų aplinkoje nusistovėjo kaip normalu. Kitaip tariant, jis leidžia mums priimti mažas keistenybes, kurios daro mus unikalius, subalansuotisavo unikalų normalumą.

Galėčiau paminėti ir kitą astrologijos indėlį, bet jis būtų ne toks išskirtinis, pavyzdžiui, tai, kad ji leidžia susimąstyti ir nusiraminti, nes įvardija faktus, emocijas ir elgesį, kurie kėlė per daug nerimo ar netikrumo.

 1. Atvejo analizė

4.1. Teritorijos tyrinėjimas

Toliau pateiksiu Teresės atvejį. Teresė yra 47 metų moteris, kuri prieš dešimt metų buvo mano klientė. Jos vardą ir kitus biografinius duomenis pakeičiau dėl privatumo sumetimų. Teresė lankėsi pas mane dėl terapijos, nes norėjo geriau jaustis ir geriau pažinti save, žinoti, ką daryti su savo gyvenimu, ir rasti gyvenimo prasmę. Ji atėjo pas mane po beviltiškos nakties, kai jautėsi blogai ir dėl to labai kentėjo. Tačiau vėliau ji sužinojo, kad jau daugelį mėnesių buvo sutrikusi. Jos vyras jau seniai skatino ją eiti į terapiją. Nuo pat pradžių ji buvo labai maloni ir atsidavusi. Anksčiau ji niekada nebuvo ėjusi į terapiją, tačiau tikėjo, kad ji tikrai gali jai padėti.

Toliau analizuojami elementai, kurie buvo analizuojami tiek visos terapijos metu, tiek pastaruoju metu, praėjus keleriems metams po gydymo pabaigos. Pagrindinis tikslas – pateikti pavyzdį, kaip horoskopas gali palengvinti darbą terapijos kontekste.

Teresa dirbo tarptautinėje telekomunikacijų bendrovėje. Ji studijavo inžineriją ir užėmė geras pareigas šiame sektoriuje. Užaugo labai religingoje šeimoje (katalikybė) ir laiko save tikinčia. Vis dėlto dabar ji praneša apie tikėjimo krizę. Ji yra ištekėjusi ir turi tris vaikus. Prieš dvejus metus jos jauniausias sūnus, penkiolikmetis Alberto, žuvo motociklo avarijoje dėl labai neįtikėtino mechaninio gedimo (motociklas buvo geros būklės). Jo tėvas, kuris vairavo motociklą, liko gyvas su labai mažomis fizinėmis pasekmėmis. Jie važiavo mieste, neviršydami greičio, bet, deja, kai Alberto nukrito, smūgis buvo mirtinas ir jo išgelbėti nepavyko. Jis mirė po kelių valandų.

Visa surinkta informacija buvo tikrai naudinga, kad geriau suprastume Teresės atvejį. Atrodė, kad ji išgyveno didelę gyvenimo prasmės krizę, kaip ji man paaiškino. Tai iš tiesų nebuvo kažkas naujo, nes ji niekada nežinojo, kas ją motyvuoja, tačiau ši krizė buvo visai kitokia, daug gilesnė ir skausmingesnė.

Buvo aišku, kad ji neliūdi savo sūnaus, ir tai bus pagrindinis mūsų sesijų klausimas ir atspirties taškas, kuris padės spręsti gyvenimo prasmės klausimą. Tuo metu nenaudojau jokio testo, kuris būtų leidęs griežtai patikrinti jos diagnozę, o rėmiausi moksline literatūra (Worden, 1997).

Ji visada mėgo alternatyvius gydymo būdus, tokius kaip tradicinė kinų medicina ir astrologija. Ji studijavo natūropatiją ir masažą, nors niekada nedirbo šiose srityse, nes pagrindinis  darbas ją visiškai įtraukė. Ji svarstė galimybę keisti profesiją ir rinktis alternatyviąsias terapijas, tačiau galiausiai atsisakė tą daryti.

Teresė išgyveno religinio tikėjimo krizę. Po nelaimingo atsitikimo ji nustojo tikėti  Dievą, nes negalėjo suprasti, kodėl Dievas galėjo leisti mirti jos sūnui, kuris buvo puikus žmogus.

Teresė užaugo labai reiklioje ir menkų  emocijų šeimoje, kurioje tėvai laikėsi autoritarinio stiliaus (mažai rodė meilę ar sielvartą). Ji turėjo augintinį, šunį, ir kai jis mirė, jai buvo labai sunku ir ji negalėjo suprasti, kodėl jo nebėra.

4.2. Astrogramos analizė

Teresa gimė 1965 m. rugsėjo 10 d. 16.30 val Madride

Svarbiausia šio horoskopo informacija yra Mergelės ženkle, kuriame randame Saulę ir Saulės padėtį, taip pat dvi išorines planetas. Tuomet 8-ajame būste, kuris laikomas analogišku Skorpionui, išryškėtų Plutono bruožai.

Mano požiūriu, visi minėti teiginiai būtų svarbiausia horoskopo dalis. Be to, tam tikru metu būtų naudinga išanalizuoti Marsą ir Neptūną 10-ajame būste, taip pat Jupiterį Dvyniuose ir Venerą Svarstyklėse.

Ankstesnę analizę galėtume patvirtinti tyrimo kriterijais (1 lentelė), iš kurių gautume tokius rezultatus:

Dominuojantys archetipai Teresės gimimo astrogramoje

Tolesniuose puslapiuose gilinsimės į gimimo astrogramos  reikšmę, o analizę visada atliksime remdamiesi realiai surinkta informacija, todėl išvengsime beprasmių nukrypimų.

Kai susiduriu su horoskopu, visada darau daug prielaidų apie tai, kaip asmuo išgyvena ir kuria savo horoskopą. Teresės Mergelės ir Žuvų opozicijos atveju, išklausęs jos pasakojimą, padariau išvadą, kad ji neatrodo integruota. Jos, kaip inžinierės, darbas (nors tai buvo labiau komandos valdymo ir konsultavimo darbas) poliarizavo ją į Mergelės pusę. Visi jos įvairūs pomėgiai (masažas ir natūropatija) galėjo atitikti šį ženklą. Net astrologija jai buvo būdas viską analizuoti ir kontroliuoti.

Todėl, nepaisant to, kad Marsas ir Neptūnas buvo Skorpione, t. y. padėtyje, kuri turėtų suteikti daug energijos vandens elementui horoskope, nebuvo jokių įrodymų, kad ji viduje išgyvena Mėnulio ir Saturną Žuvyse, nes ji visada turėjo pažodinį, mentalinį, paviršutinišką ir naivų požiūrį į tokius Žuvų reiškinius ir patirtis kaip religija, simbolis ir mirtis.

4.3. Žemėlapių integravimas siekiant suprasti teritoriją

Terapijos tikslas buvo integruoti aprašytą opoziciją, o tai reiškė gilią mirties, netekties, kančios, dvasingumo ir gyvenimo prasmės analizę, kartu ieškojome emocinio įsitraukimo  ir neracionalaus minėtų klausimų išgyvenimo. Taip pat siekėme sužinoti, kaip atskirti, kada susiduriame su kažkuo, kas yra žmogiškojo masto, analizuotina ir kontroliuotina Mergelės būdu, ir, priešingai, kada bandome primesti žmogiškąjį veiksnį transcendentinei tikrovei, o šio skirtumo Teresė toli gražu neidentifikavo ir nepripažino. Integruotą Žuvies išmintį turintis žmogus būtų susidūręs su situacija, sekdamas ta tėkme, kuria ją plukdė gyvenimas. Tačiau Teresė niekada netaikė šios įveikos strategijos, be to, neketino jos taikyti sūnaus netekčiai, kuri yra  įvykis, kurį nepaprastai sunku dvasiškai įveikti. Pamatysime, kaip tokio pobūdžio patirtis įtraukia pačias primityviausias mūsų sistemas.

Darbo modelis yra įdomus teorinis modelis, nuo kurio galima pradėti analizuoti šį atvejį. Jame aprašoma kognityvinė-afektinė prisirišimo grandinė (Romero, 2013). Teresė buvo (ir tikriausiai tebėra) prisirišusi prie sūnaus, o tai įprasta dėl instinktyvių procesų, kurie skatina ir leidžia palaikyti emocinius ryšius. Prieraišumo sistema, kuriai gimimo horoskope atstovauja jos Mėnulis, būtų staiga nutrūkusi, o to prieraišumo elgesyje stengiasmasi bet kokia kaina išvengti. Tuomet tai paaiškintų atsiradusias emocines reakcijas, tokias kaip skausmas, nusivylimas ar kaltė ir kt.

Praradimo patirtis, kurią patiriame įvairiose situacijose (išsiskyrimas, turto ar statuso praradimas ir t. t.), yra mūsų egzistencijos dalis, todėl labai intensyvi netekties patirtis, pavyzdžiui, artimo žmogaus netektis, prasiskverbia į mūsų būties esmę (Cabodevilla, 2007). Netektis yra gyvenimo dalis ir geriausiu atveju ji padeda mums pasinaudoti gyvenimu ir pasitikti jį autentiškai, padeda mums augti ir realizuoti save. Tai patirtis, primenanti mums, kokie esame trapūs ir pažeidžiami, apie gyvenimo trumpalaikiškumą, mūsų baigtinumą, laikinumą ir nenumaldomą likimą. Visa tai priešinga  Teresei ir visagalei kontroliuojančiai paradigmai, kurioje ji gyveno. Žmogus, turintis stiprų Plutoną Mergelėje, gali net manyti, kad jei viską darys tobulai, jam nieko blogo negali nutikti, kaip, pavyzdžiui, žmogus, kuris mano, kad laikydamasis tobulos dietos yra apsaugotas nuo ligų, arba kuris mano, kad tragediją, nors ji jau yra, galima kontroliuoti, ir tampa apsėstas, nesėkmingai ieškodamas kruopščiai neveiksmingų sprendimų.

Netektis dėl mirties mus pastato akistaton  su radikaliausia vienatve, atveda į  tuščią tylą ir suveda  su gyvenimo paslaptimi (Cabodevilla, 2007). Esame vienintelė rūšis, suvokianti savo neišvengiamą mirtį, ir tai sukelia giliausias baimes, nerimą ir kitas visiškai normalias reakcijas. Visuomenėje, kurioje gyvename, mirtis yra tabu, kaip ir bet kuri skausminga ir nerimą kelianti tikrovė, ir ši tendencija tikriausiai plėtosis, nes medicinos gydymo nuo įvairiausių ligų veiksmingumas ir nauji nemirtingumo pažadai (pvz., epigenetinis gydymas) tobulėja. Paradoksalu, bet mirties nesuvokimas lemia gyvenimo nesuvokimą, nes gyvenimas apima mirties, skausmo, kančios ir paslapties tikrumą, kad ir kokį pasibjaurėjimą jie keltų.

Paprastai religingi žmonės mirtį (savo ar artimųjų) išgyvena kaip mažiau stresišką  įvykį dėl savo įsitikinimų ir ritualų, pavyzdžiui, maldų, kurios  suteikia prasmę ir galimybę prisitaikyti (Villalba et al. 2012). Ir tai prasminga, nes už visko glūdi  Dievo valia.  Mirtis yra kelias į amžinąjį gyvenimą, geresnę vietą, todėl atsiskyrimas, kuris reiškia mirtį, yra “tik” šio įsikūnijusio gyvenimo dalis, nes tikimasi vėl susitikti pomirtiniame gyvenime.

Deja, visos šios idėjos Teresei buvo nenaudingos. Ji neigė jomis tikinti; jos supratimas apie šiuos dvasinius principus nebuvo gilus. Teresė visada žinojo, kad kai kurios motinos tragiškiausiai netenka savo sūnų ar dukterų, tačiau jos tikėjimas liko nepaliestas. Tik tada, kai tragedija jai virto tikrove, jos tikėjimas tapo sąlygiškas ir asmeniškas, nes religiniai principai, kuriuos ji mokėjo mintinai pakartoti, jos atveju nebuvo taikomi. Todėl šis stiprus kognityvinis disonansas buvo dar viena jos gyvybinės dezorientacijos priežastis, nes minėtą vidinį konfliktą ji išsprendė atmesdama religiją. Tai tik pagilino gyvenimo prasmės krizę ir dar labiau ją paaštrino. Žinoma, terapijos tikslas nebuvo padėti jai susigrąžinti tikėjimą išpažįstama religija. Tačiau ji negalėjo susidoroti su savo situacija be savo dvasinių kertinių akmenų atstatymo, kurie dabar turėjo būti sukurti saturniškai, t. y. su kuo tikresniais ir tvirtesniais pamatais.

Sielvartas yra visiškai natūralus procesas, leidžiantis mums priimti netektį. Jis apima šoką, skausmą, liūdesį, pyktį, kaltę, apetito praradimą, svorio kritimą, miego sutrikimą, sunkumus susikaupiant, neigimo laikotarpius ir kitas savybes. Sielvartas yra neišvengiamai skausmingas procesas, todėl gali kilti tam tikrų komplikacijų. Šie sunkumai trukdo atsiverti gyvenimui, meilei ir laimei.

Terapijos tikslas buvo padėti Teresei sunkiame ir skausmingame procese, skatinant pastangas, drąsą, lankstumą ir pusiausvyrą, vertybių susigrąžinimą ir ryšį su gyvenimo tikslu. Labai svarbu skirti pakankamai laiko. Sielvartas yra neptūniškas[2] procesas, todėl visiškai nepatartina daryti spaudimo. Atvirkščiai, terapinis ryšys yra ypatingai Žuviškas: jis yra nedirektyvus, itin besąlygiškas ir užjaučiantis. Klientas turi turėti galimybę pasinerti į beribį savo būties vandenyną. Dažnai gedintys žmonės jaučia, kad aplinka juos cenzūruoja, o taip neturėtų nutikti terapijos metu. Šiuo atveju sokratiškasis dialogas paprastai būna naudingas, nes terapeutas atlieka ne tiesos turėtojo, o protingo, nuolankaus ir smalsiai klausiančio žmogaus vaidmenį.

Norėdamas įsigilinti į terapinį procesą, pasitelksiu Viljamo Wordeno (1997) metodą, kuris vis dar yra puikus orientyras sielvarto terapijoje.

Wordenas siūlo keturias užduotis, kurias reikia atlikti gedėjimo proceso metu.

Mums prireikė 16 užsiėmimų, kad įveiktume šią kelionę per keturias užduotis:

1 – Realybės priėmimas.

2 – Emocijų atpažinimas ir išreiškimas.

3 – Išorinis ir vidinis prisitaikymas.

4 – Emocijų perkėlimas.

Baigusi šį procesą, Teresė grįžo į savo gyvenimą emociškai rami, vėl buvo intelektualiai ir socialiai aktyvi. Žinoma, ji nebebuvo tas pats žmogus, nes dabar buvo daug jautresnė (“vandeningesnė”). Opozicijos integracija skatino ją rašyti (taip pat užsiimti kita kūrybine veikla), per nevyriausybines organizacijas padėti ir remti nepalankioje padėtyje esančias gyventojų grupes (pavyzdžiui, “menas”[3]), kartu susiejant  šią veiklą su tokiomis vertybėmis kaip tarnystė bei  kitomis giminingomis vertybėmis, tokiomis kaip atsidavimas  meilėje ir besąlygiška meilė. Taip ji atgavo prasmę, išvystė daug brandesnį ir gilesnį dvasingumą, į kurį pagaliau integravosi paslaptis,  atsirado  tikėjimas  nesuvokiamu likimu ir savo gyvenimo kūryba bei  Alberto mirties įprasminimas.

 

———————————————————————————————–

[1] Vertimas iš ispanų : Esther Andreu (redakcija : Virginia Navascues)

[2] Neptūniškas dėl trascendentinio liūdesio, netikrumo, paslaptingumo, depresijos, aukos būsenos, vilties ir kt.  Taip pat ji daugiausia yra saturniška (tikrovės, stokos ir mirties priėmimas) ir plutoniška (protrūkiai, gilus skausmas, prasmės nebuvimas, susidorojimas su nejaukumu, bejėgiškumu, tabu). Tačiau dėl to, kad tragiška netektis išjudina mūsų būties pamatus, visa mūsų esybė reikalauja persitvarkymo, todėl analizuojant tampa reikšmingas visas horoskopas.

[3] Apsaugomi nepilnamečiai užsieniečiai, nelegaliai atvykę į Ispaniją ir kenčiantys nuo diskriminacijos ir rasizmo. Dėl išteklių ir paramos trūkumo jie tampa labai pažeidžiami.

Šio straipsnio turinys iš pradžių buvo pristatytas 37-ajame Iberijos astrologijos kongrese, Malagoje, 2022 m. birželio 19 d.

Iš anglų į lietuvių kalbą vertė S.Jonaitytė su deepl.com vertimo programos pagalba.

Categories

Recent Posts